Mandaten (cumulaties) bij onze schepenen

Tevoren zagen we hier dat waarnemend burgemeester Lieven Lybeer vorig jaar opnieuw de kampioen was (en eigenlijk nog is) inzake cumulaties. Niet minder dan 34 mandaten waarvan 13 bezoldigd.

De traditionele tweede in het opeenstapelen van mandaten is Jean de Bethune: 29 mandaten, 11 bezoldigd.
Op de thuismarkt heeft hij als schepen ook al zijn handen vol. Hij is ter stede bevoegd voor economie, toerisme, onderwijs, ontmoetingscentra, preventiebeleid, ICT, kerkfabrieken, gebiedswerking en facility. Dat is nogal wat. Hij is meer bovenlokaal voorzitter van de provincieraad. Voorts is hij nog voor andere functies bezoldigd: hij is bestuurder van IMOG, van de intercommunale vliegveld, Syntra West, Xpo, het provinciebedrijf Westtour, de provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, de cv Bitlar. Voorzitter van de Akademie voor de KMO en van de huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is goud waard.

Niet bezoldigd: voorzitter Resoc, Toerisme Leiestreek, Ondernemerscentrum, theater Antigone. Bestuurlid van het medisch pedagogisch centrum BEMOK, Unitas, bedrijvencentrum regio Kortrijk, NV Kasteel ‘t Hooghe, het Winkelcentrum NV, de vzw Toegepaste Vorming. Ten overvloede vermeldt hij zich nog als bestuurder van de volleybalclub Marke, van de bibliotheek en het archief de Bethune, de stichting de Bethune, de muziekvereniging Sint-Jan, de parochiale werken Marke, De Leiegalm, de Hogeschool Ter Groene Poorte.

Guy Leleu is de schepen met het grootste aantal betaalde mandaten: niet minder dan 14 op 15.
Niet bezoldigd is hij als bestuurder van de SM Goedkope Woningen.
Al de rest is het wel. Bij FIGGA en GeFIN en Intermixt en EGPF gaat het om twee functies. Bij GASELWEST om vier! Leleu is ook nog lid van de politieraad VLAS.
Als schepen bekommert Leleu zich over hert publiek domein, mobiliteit en infrastructuur, parkeerbeleid.

Stefaan De Clerck hield het vorig jaar bij 11 mandaten, waarvan slechts 2 bezoldigd: gemeenteraadslid en ministerschap.
Volkomen onderbetaald is of was hij als voorzitter van de NV Tsyon, van de vzw Designregio, de Eurometropool, de NV Pandenfonds, de NV XOM (Xpo). Hij is ook bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf Buda, Lille 3000, Unizo Kortrijk.

Christine Depuydt heeft ook 11 mandaten waarvan slechts 2 betaald.
Sinds begin 2009 is zij schepen van cultuur, communicatie en recht, bestuurszaken, personeelszaken, immobiliën, klantendienst, Gemeentelijke Administratieve Sancties. Zij is ook bezoldigd lid van de politieraad.
Niet bezoldigd: Ondernemerscentrum( de vzw én de NV), AGB Buda, de bibliotheek, het dienstencentrum GID(t)S, Overleg Cultuur, SOK, de Musea.

Filiep Santy kaapt 10 mandaten weg, waarvan 3 bezoldigd.
Vorig jaar was hij nog geen schepen maar gewoon raadslid. Nu is hij in vervanging van Marie-Claire Vandenbulcke bevoegd geworden voor wonen, welzijn, vrijwilligerswerk, administratieve vereenvoudiging. Als voorzitter van Leiedal is hij natuurlijk betaald.
Niet bezoldigd: penningmeester bij De Leiegouw, vereffenaar van de vzw Muziekcentrum, lid van het bureau Eurometropool, secretaris van de Koninklijke Harmonie De Eendracht, bestuurder van Eigen Haard is Goud Waard, Resoc, de Ontmoetingscentra.
Santy is de enige die zegt dat hij bestuurder is van de plaatselijke afdeling CD&V.

Wout Maddens is nu de enige VLD-schepen. 9 mandaten waarvan 3 bezoldigd.
Alhier bevoegd voor stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, huisvesting, grondbeleid. Nog bezoldigd: bestuurder bij Leiedal en SOK.
Niet bezoldigd: de vzw Beeldenstorm (bestaat die nog?), de NV Pandenfonds, de vzw Cultuurcentrum, XOM, Groeningeheem, de nv Tsyon.

Alain Cnudde telt 8 mandaten waarvan 6 bezoldigd.
Hij is nu schepen van Financiën, Jeugd, Kinderoppas, Ontwikkelingssamenwerking, maar ook van Bevolking.
Nog bezoldigd: VMW (tweemaal) , FIGGA, IMOG, VLAS.
Gratis en voor niks: de vzw Bledi, de Warande.

Stefaan Bral vermeldt nu wel een beroep: zaakvoerder bij BVBA Brasamaro. 8 mandaten, 3 bezoldigd.
Als schepen is hij nu en dan bezig met leefmilieu, groen, afval en vooral met sport.
Nog betaald: bestuurder bij IMOG en aldaar lid van het directiecomité.
Niet bezoldigd: voorzitter jeugd Bissegem Voetbalt, bestuurder bij AGB Parko, FC Zomercarnaval, voorzitter vzw Sportplus.

Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) was vorig jaar nog schepen. Zij telde toen 4 mandaten die allemaal waren bezoldigd.
Het ging nog om Gaselwest, Psilon, de politieraad. (Dat is me dunkt intussen niet veranderd.)

Hilde Demedts had 3 mandaten, allemaal bezoldigd.
Zij was schepen van personeel, bestuurder bij IMOG en lid van de politieraad VLAS.