Mandatenlijst van raadsleden uit de CD&V-VLD-bestuurscoalitie

Sommige “gewone” raadsleden zijn wat men noemt “aangifteplichtig” inzake het kenbaar maken van hun mandaten, ambten, beroepen (plus een vermogenslijst!). Niet omdat ze raadslid zijn, wel omdat ze bijvoorbeeld bestuurslid zijn van een intercommunale of minister of OCMW-voorzitter of schepen of parlementariër.

Patrick Jolie pakt uit met de langste lijst. Totaal 15, 4 bezoldigd.
Bezoldigd (naast presentiegeld als raadslid)
IMOG, politieraad, twee beroepen (zelfstandige, account manager).
Niet bezoldigd:
buurthuis Sint-Katrien, Guldensporencomité, bestuurslid CD&V, Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding, coördinatiecomité supportersclub KVK en centrum KVK, FV Heule Rondt, vzw Tinekesfeesten, Unizo Heule.

Johan Coulembier is weer verrassend tweede. Totaal 14, 6 bezoldigd.
Bezoldigd:
Gaselwest (tweemaal), IMOG, intercommunale vliegveld, politieraad.
Niet bezoldigd:
ontmoetingscentra, Unizo Bellegem en Zuid-West-Vlaanderen, Huis van Beeld en Geluid, vzw Movieclub, o.c. Bellegem, Eigen Haard (Zwevegem), WS Bellegem.

OCMW-voorzitter en raadslid Franceska Verhenne heeft ook 6 bezoldigde mandaten op een totaal van 13.
Bezoldigd:
Vereniging Ons Tehuis, AZ Groeninge, vzw Mentor, VVSG.
Niet bezoldigd:
Welzijnsconsortium, bestuur CD&V, kredietcommissie FRGE, Sinergiek, vzw De Poort, Kanaal 127, Unie der Zorgelozen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé is vergeten dat hij ook ondervoorzitter is van dat parlement. Totaal dus 8 bezoldigde functies op 12.
Bezoldigd:
Gaselwest (driemaal!), politieraad, SKM Elk Zijn Huis.
Niet bezoldigd:
revalidatiecentrum Overleie, pensioenfonds Vlaams Parlement, kinderdagverblijf Auricola, bouwmaatschappij Goedkope Woningen.

Raadslid Pieter Soens is ook de vaste advocaat van het OCMW. Totaal 9, 4 bezoldigd.
Bezoldigd:
vliegveld Wevelgem, PWA, advocaat.
Niet bezoldigd:
Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Buda Kunstencentrum, De Warande, Noordstar Heule, Unizo, Verenigde Technische Scholen vzw.

Federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn. Totaal 9, 4 bezoldigd.
(Nog) bezoldigd:
Gaselwest, politieraad.
Niet bezoldigd:
politiek bureau CD&V, bestuur CD&V-Kortrijk en provincie, Medea, Muziekvereniging Bellegem.

Tone Sansen is al jaren tevreden met zijn 4 mandaten, waarvan 2 bezoldigd.
Bezoldigd:
Vliegveld Wevelgem.
Niet bezoldigd:
kringloopcentrum, Goedkope Woning.

Raadslid Martine Vandenbussche heeft traditioneel 4 bezoldigde functies:
IMOG, SOK, lerares.

Schepen Wout Maddens (VLD).
Zie vorige lijst.

Voormalig schepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD).
Zie vorige lijst.

Provincieraadslid en raadslid Hans Masselis (VLD) heeft 4 mandaten, alle bezoldigd.
(Nog) bezoldigd: IMOG, politieraad.

Oei. Minister Vincent Van Quickenborne (VLD) bijna vergeten.
Dus bezoldigd al raadslid en minister, maar ook als bestuurder Open VLD Kortrijk !
Niet bezoldigd daarentegen als lid van het VLD-partijbureau.