Mandaten van raadsleden uit de oppositie

Omdat raadslid Bert Herrewyn (SP.a) vorig jaar nog een tijdje mocht bestuurder zijn van een intercommunale was hij wel verplicht om een lijst van zijn functies te melden aan het Rekenhof.
Bert werd dus vorig jaar bezoldigd als raadslid, lid van de politieraad en bestuurder van de intercommunale IMOG. In tegenstelling tot vele anderen vergat hij niet om zijn beroepsleven kenbaar te maken: educatief medewerker. Onbezoldigde functies zijn: bestuurder bij Overleg Cultuur, de vzw De Warande, het Jongerenatelier, de vzw Mayday Mayday, de SP.a afdeling Kortrijk.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Philippe De Coene (SP.a) is door de coalitiewissel uit de aard der zaak nogal wat mandaten kwijt geraakt. Hij was vorig jaar bezoldigd bestuurder bij het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK).
Niet bezoldigd als bestuurslid van de lokale, provinciale en nationale SP.a, van de vzw Mayday Mayday, de harmonie Vooruit en XOM (Xpo).

Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) vermeldt twee beroepen: muzikant en gastdocent bij Howest.
Verder is hij nog bezoldigd als bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf BUDA. Onbezoldigd voor de vzw Buda Kunstencentrum, de vzw Humorologie, de vzw De Nieuwe Opdrachtgevers, het Happy New festival, de Unie der Zorgelozen, Vrijstaat O, en als lid van het partijbestuur.

De fractieleden van het Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid Eric Flo waren niet aangifteplichtig.