Even aantal Kortrijkzanen tellen? (1)

Waar zijn we in godsnaam aan begonnen?
Wie het inwonersaantal van een Vlaamse gemeente wil kennen zit met een probleem.
De cijfers verschillen naargelang de (officiële) bronnen: het Rijksregister, de directie Statistiek van de FOD Economie (het vroegere NIS), de lokale Vlaamse statistieken, de lokale bevolkingsdienst, de lokale begrotingsdocumenten, de provincie. Voor Kortrijk hebben we nog af te rekenen met een soort tweederangsgegegevens verstrekt door de gazetten, door het OCMW, door Leiedal, de Kortrijkse website.

Groot probleem is nog dat de officiële bevolkingsstatistieken die allen gebaseerd zijn op die van het Rijksregister danig gedateerd zijn. Vlaamse statistieken gaan tot 2007. De FOD Economie gaat tot 2008. Het Rijksregister zwoegt met ICT-problemen.

Niettemin heeft de redactie van Kortrijkwatcher met veel gevloek en gesakker heel recent cijfermateriaal kunnen opsporen.
Ter gelegenheid van de federale verkiezingen heeft de regering op 1 juni aan elke Belgische gemeente een “globaal” bevolkingscijfer medegedeeld. Voor Kortrijk: 75.148. Nochtans hield het Rijksregister het per 1 maart 2010 op 75.041 inwoners.
Op 22 mei hield “Het Laatste Nieuws” het bij 75.100 inwoners. Dat afgeronde en ongenuanceerde getal was gebaseerd op een persbericht van schepen Wout Maddens over het woonbeleid en de demografische toestand in de stad. Wie het volledige persbericht heeft doorgenomen (stond via een link op deze weblog) kon nog vernemen hoe de situatie was op 19 mei van dit jaar.
Aantal Belgen: 70.552. Niet-Belgen: 4.563. Subtotaal: 75.115.
Wachtregister: 387 (dat zijn asielzoekers of ex-asielzoekers).
Algemeen totaal: 75.502 inwoners.

Begin dit jaar (nou ja, op 31 december 2009) telde schepen Maddens (de bevolkingsdienst) 74.895 inwoners, zonder rekening te houden met het wachtregister. Het begrotingsdocument 2010 hield het bij 74.208. En het provinciebestuur sprak van 74.276 inwoners.

Veel is natuurlijk te wijten aan slordige en luie ambtenaren. Traagheid in het bijhouden van de registers en het doorsturen ervan (na notulering in het schepencollege).
Maar er stelt zich nog een ander probleem. Statistieken definiëren vaak niet wat men onder “bevolkingscijfers” verstaat. Heeft men er de vreemdelingen bijgeteld of niet? De asielzoekers ook?
Het Rijksregister telt alle inwoners, ongeacht het register waar ze zijn ingeschreven : het bevolkingsregister, dat van de vreemdelingen en het wachtregister. Tegelijk zegt men dat die niet worden bijgeteld in het bevolkingscijfer. De Algemene Directie Statistiek en Economische Inspectie (ADSEI) van de FOD Economie vertelt ook weer dat men geen rekening houdt met het wachtregister. Nochtans liggen de cijfers van ADSEI hoger dan die van het Rijksregister.
De lokale statistieken van Vlaanderen hebben het over Belgen, niet-Belgen, “andere en onbekende nationaliteit”.

Het is al jaren internationaal bekend en aan de kaak gesteld. De Belgische statistieken in het algemeen zijn al even waarheidsgetrouw en accuraat als die van de Congolese Republiek.