Voetbalclub KVK komt er weer goedkoop van af

Op 12 juli kreeg KVK van stadswege een ingebrekestelling toegestuurd. Vastgesteld werd dat de club alweer werken aan de hoofdtribune liet uitvoeren zonder overleg met de stad en dus zonder enige beslissing in dit verband van het schepencollege.
Er is namelijk tussen Stad en de cvba Kortrijk Voetbalt een gebruiksovereenkomst waarbij gestipuleerd is dat de club in en rond het stadion geen werken mag uitvoeren zonder geschreven en voorafgaande toestemming van de stad. Die “aanpassingswerken” sloegen op het installeren van individuele zitjes in de hoofdtribune ter vervanging van bestaande houten banken. KVK heeft na overleg met de de directie Facility (schepen Jean De Bethune) pas op 29 juli het gevraagde dossier bezorgd.

Intussen verscheen in de krant (“Het Nieuwsblad” van 15 juli) een beschouwing over de zaak vanwege burgemeester Lieven Lybeer. Hij wou niet zwaar tillen aan deze “administratieve blunder” en de zaak zeker niet op de spits drijven. En daarbij: “Ik denk zelf dat het om een communicatieprobleem gaat.” Het bestuur van KVK liet op zijn beurt weten dat het om een “vergetelheid” ging. A.u.b zeg!

Wat de krant intussen nog altijd niet meldde is dat KVK op 27 juli nog een andere aangetekende ingebrekestelling kreeg toegestuurd. Van een ander kaliber.
Dit keer met de bijkomende ernstige mededeling dat er niet alleen sprake was van een contractbreuk (op de gebruiksovereenkomst) maar ook van een mogelijke inbreuk op 1) de algemene stedelijke politieverordening én op 2) de stedenbouwregelgeving.

Wat had KVK nu weer aangericht? Aan de ballenvanger kant Moorseelsestraat had men alweer zonder enige aanvraag en vergunning een reclamedoek van Vasco (de grootste privésponsor) aangebracht. Voorts bleek dat de constructie wellicht zou omwaaien bij te grote windbelasting op de palen. Het reclamedoek is intussen weggenomen maar de directies Facility en Stadsplanning (!) zullen nu onderzoeken wat eventueel nog kan, rekening houdend met de openbare veiligheid en andere regelgeving.

Kortom, de eerste contractbreuk (de werken aan de hoofdtribune) kreeg onlangs van het schepencollege de volmondige instemming. De tweede overtreding – een bouwmisdrijf – zal het voorwerp uitmaken van nader overleg om tot een stedenbouwkundige vergunning te komen.

Waar blijft de brandpolis?

Eind juli heeft KVK intussen nog een aantal “verfraaiingswerken” in de Vasco Lounge en de tribune voorgesteld. Met gunstig advies van de directie Facility.
Maar wat bleek hierbij?
Voor het plaatsen van tapijten, gordijnen en hoesjes dienen allerhande attesten voorgelegd in het kader van de brandveiligheid
KVK heeft nog altijd geen kopie van de brandpolis bezorgd aan Stad !
Dat moest volgens de gebruiksovereenkomst al gebeurd zijn in 2004.