Boer Deconinck terug in het gareel

Pas een tiental dagen geleden nam het schepencollege akte van een arrest van het Hof van Beroep te Gent daterend van … 29 april 2010. In dat arrest wordt boer Leon veroordeeld tot betaling van 1.200 euro als rechtsplegingsvergoeding.
Eisende partij: de huidige buurtbewoners uit Rollegem.
Het stadsbestuur vindt dat men op heden niet aan zet is en laat het aan de buurtbewoners over om de procedure al dan niet verder te activeren. Stad (raadsman Bruno Vandorpe) weet dus nog niet dat de zaak al een paar maanden is opgelost.

De voorgeschiedenis van de zaak Deconinck staat in het collectieve geheugen van menig Kortrijkzaan en burgemeesters gegrift, en nu de story een laatste (?) peripetie lijkt te krijgen rept de pers er niet meer over.
Boer Keunink heeft dus zijn beesten weggehaald en laat geen gerief meer rondslingeren op de openbare weg. (Onze sterreporter-stagiair SBJ is dit persoonlijk gaan checken.)

Deconinck werd wegens allerhande overlast en burenruzies destijds – na een vonnis van 16 januari 1998 – uit zijn hoeve gezet in Sint-Anna. Hierop ging het gezin dan maar twee jaar kamperen op het openbaar domein langsheen de Marksestraat. Hiermee haalde boer Leon herhaaldelijke het nieuws en zelfs de agenda van de gemeenteraad. De dochter ging bijvoorbeeld in 2000 in hongerstaking omdat de politie een lekkende dieselgenerator had weggehaald. In september 2000 verplichtte men het gezin Deconinck-Dejaeghere om intrek te nemen in een woning van het OCMW, maar Leon weigerde pertinent want “hij kan onmogelijk aarden in een stadsomgeving”.
Uiteindelijk vond het gezin een onderkomen in de Rollegemseweg 42-44, nota bene een eigendom van CD&V-raadslid Johan Coulembier. Dat werd opnieuw een bron van ergernis voor de buurtbewoners aldaar. Er kwam een regen van klachtbrieven en processen-verbaal wegens geurhinder, ongedierte, agressiviteit, enz. (In april 2007 hinderde boer Leon zelfs de hulpdiensten toen een jonge vrouw omkwam bij een botsing met zijn tractor.)

Buurtbewoners vroegen aan Stad om de nodige stappen te ondernemen opdat er een einde zou komen aan de overlast. Na maanden aarzeling besliste het College in juni 2007 eindelijk om advocaat Vandorpe toch te verzoeken om een rechtsprocedure op te starten. Maar intussen zaten de buurtbewoners niet stil. Zij dagvaardden de boer om “met onmiddellijke ingang het verbod te horen opleggen nog langer geiten en honden te houden in een straal van 3 km rond hun woning, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag en hem verbod op te leggen het voetpad vol te stouwen met goederen zoals beelden, boerekarren,…” Stad ondersteunde dan maar die procedure.

In zitting van 30 juni 2009 werd vonnis geveld door de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Boer Leon mocht nog hoogstens 2 honden, 15 geiten, 20 stuks pluimvee houden. Geen runderen en varkens meer. De mest moest om de 14 dagen worden opgeruimd, en ratten en knaagdieren moesten verdelgd.

Maar de echtgenoten Deconinck-Dejaeghere gingen in hoger beroep.
Het Hof van Beroep te Gent bevestigde op 29 april 2010 evenwel het eerdere vonnis. En Stad heeft daar nu akte van genomen.
Er staan wel nog wat prullaria op het voetpad en de woning heeft dringend een opknapbeurt nodig.
De buurtbewoners zijn tevreden met de afloop en bedanken raadslid Johan Coulembier.