Vijf teams geselecteerd voor de inrichting van het nieuwe Vlasmuseum

Het zijn:
* Devolder architecten – Johan Schelfout – Niek Kortehaas – Jos Pannecoucke – Studiebureau SEC
* Merx+Girod – John Rous – Det van Oers – Abbie Steinhauser – Pim Houben
* TV4CV – Sien -Cluster – Provoost
* NoA-architecten – MADOC
* Goedefroo+Goedefroo – Jan Versweyfeld – Ingenium.

Aan die vijf teams wordt nu gevraagd om een visie te ontwikkelen over het gebouw.

Voor de herinrichting en verbouwing van de voormalige Euroshop aan de Noordstraat is een budget voorzien van 1.720.000 euro, inclusief ereloon en BTW. De erfpacht kost 2.034.021 euro en wordt in één keer uitbetaald. Het Vlasmuseum heeft al 60.000 euro aan de kant gezet voor de verhuis.

Vlas- en Broelmuseum krijgen gunstig evaluatierapport

Hier begrijpen we dat volkomen. Vanuit psychologisch oogpunt althans.
In de regionale editie van “Het Laatste Nieuws” van vandaag doorbreekt Bert Dewilde zijn stilzwijgen. (Hij deed dat al eerder in het “Kortrijks Handelsblad”.) Bert Dewilde (85) is de stichter en gewezen conservator van het Vlasmuseum. Hij vindt dat de verhuizing van het Vlasmuseum naar de voormalige Euroshop aan de Leie een blunder. “Mijn levenswerk wordt zomaar te grabbel gegooid.

Bert Dewilde heeft waarschijnlijk de kans niet gekregen om het laatste en heel recente evaluatierapport te lezen van het Agentschap Kunst & Erfgoed. Om de zoveel jaar bezoekt een visitatiecommissie van dat agentschap instellingen die erfgoedcollecties beheren. Om te kijken of ze nog altijd hun kwaliteitslabel verdienen. Welnu, de kans zat er dik in dat het huidige Vlasmuseum een onvoldoende had gekregen van de visitatiecommissie indien er geen sprake was geweest van een verhuis.
Men constateerde allerlei tekortkomingen inzake de infrastructuur en vond het huidige museumconcept verouderd. De bewaaromstandigheden zijn belabberd. Er is geen ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Presentatieruimten zijn ‘s winters moeilijk te verwarmen. En de visitatiecommissie concludeert dat allerhande tekortkomingen pas kunnen weggewerkt door een verhuis.
De commissie heeft intussen ook gemerkt dat sinds de komst van een nieuwe conservator (Lies Buyse, dochter van de burgemeester van Dendermonde) op korte tijd belangrijke stappen voorwaarts zijn gemaakt op gebied van collectiebeleid, registratie, wetenschappelijk werk, publiekswerking. Er zijn nog wel enkele “aandachtspunten”. Er is blijkbaar geen calamiteitenplan. Geen collectieprofiel wat het kantmuseum betreft.

Ook het Broelmuseum mag zijn kwaliteitslabel bewaren.
Het krijgt wel een onvoldoende voor een aantal punten. De deelcollectie keramiek wordt bewaard in lege bureauruimtes. (En wat moeten we daarmee?) De registratie is rudimentair. Misschien nog meer aandacht nodig voor doelgroepenbeleid. Er is geen communicatiebeleid uitgewerkt. En ook hier weet men niet goed wat te doen bij calamiteiten.

Heidens feest in de Sint-Pauluskerk

Op 25 juni is door pastor Henri Vandeburie een laatste Heilige Misse opgedragen in de Sint-Pauluskerk op Lange Munte. De kerk is namelijk stoemelings onttrokken aan de eredienst (jawel, door meneer de bisschop Roger) en aldus weer in volle eigendom van stad Kortrijk gekomen. Bij ons weten is de kerk nog altijd niet officieel ontwijd, maar dat zal de facto nu gebeuren op 23 oktober.

De buurt is namelijk van plan om ter gelegenheid van Halloween gebruik te maken van het gebouw. Stadsambtenaar Dries Vandenberghe is artistiek co̦rdinator en zal Рmet medewerking van vele verenigingen en een school Рinstaan voor de nodige attributen om dit heidens (Keltisch) feest luister bij te zetten.
Tussen Stad en we-weten-niet-wie is voor de periode 9 september tot 26 oktober een gebruiksovereenkomst afgesloten met betrekking tot het pand. De Lokale Buurtwerking is nu (samen met de Gezinsbond, de Baaischool, de KWB, de Chiro, het project Mayonaise, en de bibliotheek) naarstig op zoek naar elfen, heksen, zwarte katten, vleermuizen, vampieren. Buurtbewoners worden verzocht om zich bij de halloweenwandeling naar de Sint-Pauluskerk te vermommen met maskers en horror-outfits. Duivels mogen ook.
Meneer eerwaarde heer Henri zal de processie voorafgaan als druïde.

P.S. (1)
Stad weet nog altijd wat te doen met het pand. Nu is er sprake van om er een “kulturhus” van te maken. Dat is een gemeenschapscentrum, waar bijvoorbeeld een bank, een post, een bibliotheek, een kinderopvang, een spreekkamer voor artsen (enz.) kan gevestigd worden.
P.S. (2)
Stad gooit er 500 euro tegenaan (300 euro voor de brandpolis). De dienst Financiën adviseert ongunstig. Waarom?
P.S. (3)
De gebruiksovereenkomst is niet voorgelegd aan de gemeenteraad. En van die overname van de kerk weet de Raad ook nog altijd niks af.

135 samenwerkingsverbanden geteld in onze regio

Onvoorstelbaar.
Meer speciaal binnen het Kortrijkse arrondissement zijn 135 samenwerkingsverbanden (netwerken) geteld die zich op alle mogelijke beleidsdomeinen begeven. Ruimtelijke ordening (1), gezondheidszorg (3), mobiliteit (3), ICT (4), energie (5), toerisme en recreatie (5), grensoverschrijdend (6), wonen (6), cultuur en vrije tijd (7), veiligheid (7), opleiding en vorming (9), algemeen (10), ondernemen (10), natuur en milieu (14), zorg en opvang (21), tewerkstelling (23).

Hier op de redactie hebben we (geen van allen!) van nogal wat bestuurlijke infrastructuren ooit gehoord. Van Leiedal en politiezone VLAS en IMOG en CAW Stimulans en IMOG natuurlijk wel. Maar bijvoorbeeld NIET van JEMP, Landschapswacht, NCOS, stuurgroep Vlas (gebiedswerking?), Regionale Expertisepool Wonen, de vzw My Machine, de vzw SEL, COMENES, ATD-Vierde Wereld. Van andere dan weer wel, maar weten we totaal niet of die nog bestaan of wat ze uitrichten. Dat obscure “Kortrijk.IN” bijvoorbeeld. De Bekkencomités? En hoe zit het met dat “Overleg Parlementairen uit de regio”?

De telling is gebeurd in het kader van het Leiedal-project “sterk besturen in een sterke regio”.
Deze “strategische oefening over de bestuurlijke organisatie in het leiedal” loopt in alle stilte al bijna een jaar. Eerste conclusies worden verwacht op een colloquium van 7 december. Intussen zijn werkgroepen en “klankborden” naarstig bezig geweest.
Ga nu maar eens kijken op www.sterkeregio.be.
Je kunt daar nu al zeer informatieve nota’s, verslagen en discussiestukken rondom zes modules (thema’s) lezen. Zelfs al enige voorlopige conclusies die bij bestuurders kunnen opzien baren. We zouden zeggen tegen de coördinator van het project: Philippe De Rynck, doe zo voort !

P.S.
Symptomatisch alweer voor het gehalte van de reguliere papieren perse alhier in de regio (dus die van de dode populieren, maar ook WTV) is dat die perse er niet in slaagt om over dit soort dingen te berichten. Weet u hoe dit komt? Ten eerste omdat men het niet weet.

Burgemeester krijgt nieuwe dienstwagen

Het Kortrijks College van Burgemeester en Schepenen (CBS) beschikt over drie dienstwagens: een Audi A6 break, een Volkswagen Sharon monovolume, en een oude Volvo S80.
Die oude Volvo is nu aan vervanging toe. Het CBS gaat daarom op zoek naar een nieuwe wagen “met de nodige uitstraling”. Die wagen met de nodige uitstraling wordt het nieuwe transportmiddel van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer, tenminste als de levering nog kan gebeuren alvorens Stefaan De Clerck het ambt weer daadwerkelijk opneemt. (Stef staat te popelen!)
Het bestek kennen we niet. Is de uitstoot van gassen een criterium? Moet er een GPS bij? Een frigo? Een geluidsalarm bij achteruit parkeren? Een dodehoekspiegel? Een scheerapparaat voor Borat?

De Audi is al sinds 2006 de enig ware burgemeesterswagen. Via een leasing met Dexia Auto Lease aangeschaft en geleverd door de plaatselijke garagist Vanderhaege. Een contract dat nog loopt tot november 2011. De oorspronkelijke huurprijs bedroeg toen 554,09 euro per maand (exl. BTW). Maar NA de offerte heeft Stefaan De Clerck om allerlei bijkomende gadgets gevraagd, zodat daar per maand 32,48 euro bijkwam. Totaal per maand toen (incl. BTW): iets van 817 euro.

Voor de leasing van de nieuwe dienstwagen zijn drie firma’s uitgenodigd voor de “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking”. Opnieuw Dexia Lease Services uit Sint-Joost-ten-Node, en daarnaast nog NV Monserez en Novabil uit Kortrijk.

De raming bedraagt nu 60.000 euro (excl. BTW) voor een periode van 5 jaar. Dit maakt 1.000 euro per maand. Inclusief BTW zou het gaan om 1.210 euro per maand.
Waarschijnlijk bedraagt de pure huurprijs minder (850 euro?). En moeten daar nog allerhande zaken bijgeteld: rente voor een lening, verzekering?
Raadsleden moeten het maar eens uitzoeken want het nodige krediet is pas voorzien bij de tweede begrotingswijziging. Art. 010/748-54. Op deze begrotingspost “verwerving van transportmateriaal in leasing” staat momenteel niet eens een bedrag vermeld.

P.S.
Onze burgemeester zou met zijn dienstwagen veel meer uitstraling krijgen als hij ergens zou arriveren met een 2PK, zo denkt onze kuisvrouw althans – daar – over.

Op boodschap vanuit Kortrijk naar Auchan

Ongelooflijk EN NOG WAAR OOK.
Op de officiële website van Stad Kortrijk staat het bericht dat men 1 keer per maand kan meerijden met een busje (6 personen) om boodschappen te doen in Auchan. Net over de grens met Frankrijk. Iedereen (geen doelgroep vermeld) wordt terug thuis gebracht voor de prijs van 1 euro. Eerste gelegenheid op dinsdag 12 oktober van 9 tot 12 uur. Afspraak aan het buurtcentrum Achturenhuis, Spoorweglaan 7. Bellen naar Peter Vermeulen: 0473 86 26 11.
Ongelooflijk. Je acht het niet voor mogelijk. (Waarom niet naar Wijnegem?)

Nu nog wachten op een reactie van UNIZO, onze centrummanager, de manager van K in Kortrijk, de schepen van economie, het handelsdistrict en enige raadsleden.

P.S.
Kortrijkwatcher gaf al een keer info over hoe het OCMW kansarmen en zo (Tinetti-test !) zou helpen om boodschappen te doen. Zie stuk van 17 juni.

Over handelsinventarisatie, passantentellingen, koopstromenonderzoek, leegstand

Naargelang de krant die je leest gaat het goed of minder goed met het winkelcentrum K en de handelszaken in de winkelgebieden van Kortrijk. Veel hangt af van de bronnen. De burgemeester van Roeselare vindt dat K niet echt bloeit. Bepaalde handelaars in bepaalde straten klagen over het aantal passanten. Anderen vinden dan dat er bijvoorbeeld in de Voorstraat sprake is van minder leegstand. Die nogal tegenstrijdige berichten vinden hun oorsprong in het feit dat niemand uitpakt met cijfers. Volgens de centrummanager Maarten Decramer komt er in oktober een passantentelling. Ik vermoed dat de meest recente telling al is gebeurd en dat de cijfers medio oktober zullen bekend gemaakt worden.

Nu moet u dit weten.
Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) heeft al jaren een contract lopen met het studiebureau Locatus om basisgegevens over winkelgebieden van Kortrijk te verzamelen. Dit gebeurt door jaarlijkse bezoeken van alle winkels en consumentgerichte bedrijven in de geconcentreerde winkelcentra. Voor deelgemeenten gebeurt dit om de drie jaar. Het is alleszins zeker dat er een handelsinventarisatie is gemaakt in 2009, nog voor de opening van K in Kortrijk. Maar onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot krijgt die gegevens niet in handen. En de journalisten van de serieuze papieren perse vragen er niet naar, of kennen het bestaan ervan niet.

De laatste handelsinventarisatie die door het SOK openbaar is gemaakt dateert van mei 2008.
Daaruit leren we dat er in het zogenaamde BID-gebied (het “handelsdistrict”) 505 handelspanden bedrijvig waren. En dat er daar toen 65 zaken leegstonden. (Totaal is dus: 570 panden). Een leegstand van 11,40 procent. Grote leegstand trof men nog aan in de Wijngaardstraat (33%), de Vlasmarkt (33%) het Overbekeplein (30%), de Budastraat (29%).
De laatste passantentelling van Locatus die we kennen dateert van 2006…

Eigenlijk is een koopstromenonderzoek (voor en na de komst van K) veel interessanter. Maar de schepen van economie Jean de Bethune staat daar weigerachtig tegenover. Het is nog te vroeg, zegt hij. (Zie nog stuk van 3 mei alhier.)

P.S.
Heel die website van het SOK is op alle gebied totaal en hopeloos verouderd.
En het SOK antwoordt niet op onze vraag naar de laatst verrichte handelsinventarisatie.

Kortrijkse woonfiche: alle cijfers…

Alle cijfermateriaal komt van het Rijksregister, de FOD Economie, het kadaster en de gegevens dateren in de meeste gevallen van 1 januari dit jaar. Met andere woorden: van vorig jaar. (Kan moeilijk anders.) Indien nog anders wordt dit aangegeven. Een overzichtelijke fiche is te vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen. Wel zoeken geblazen.

Bevolking
Aantal: 74.626
Bevolkingsdichtheid:933 inwoners per km². In het arrondissement 696. In onze provincie 368, vanwege de varkens.

Leeftijdsverdeling
Tot 17 jaar: 19%
Van 18 tot 24: 9%
Van 25 tot 59: 46%
60 of meer: 26%

Huishoudens
32.509
Daarvan 27% met kinderen , 15% éénoudergezinnen, en 73% zonder kinderen.
35% alleenstaanden. Bij die alleenstaanden: 23% huishoudens die zich situeren in de leeftijdscategorie tussen 65-79. En 17% in de categorie 80+.

Woonstabiliteit
90 procent woont op hetzelfde adres als een jaar geleden.

Bodemgebruik
Kortrijk heeft een oppervlakte van welgeteld 80 km².
Bebouwde oppervlakte in 2009: 42%. Dat is 34 km². Daarvan is 14,2 km² dienstig voor wonen.

Woongelegenheden (2009)
Totaal aantal woongelegenheden in 2009: 35.249. Daarvan 78% gewone huizen, 4% handelshuizen, 11% appartementen, 7% buildings. (Het stadsbestuur wil het aantal appartementen inperken. In West-Vlaanderen bedraagt het gemiddelde evenwel 23%. Maar in het arrondissement 8%.)
64% zijn bewoner-eigenaar.
82% van de woongelegenheden is ouder dan 25 jaar.

Sociale huurwoningen (2007)
Totaal in 2007: 2.941. Daarvan 265 van het OCMW of van Stad.
Het aandeel sociale huurwoningen in 2008 dan: 8,4%.

Gemiddelde verkoopprijs (2009)
Woonhuizen: 147.241 euro. (In 2005 was dit nog 103.973 euro.)
Appartementen, flats, studio’s: 177.262 euro.
Bungalows, villa’s, landhuizen: 389.274 euro.
Bouwgrond: 142 euro per m².
(Via Trends en ook onderzoek van de lokale SP.a zijn intussen nieuwe bedragen opgedoken.)

Gemiddeld KI (2009)
Gewone huizen: 818 euro.
Handelshuizen: 1.995 euro.
Appartementen: 1.038 euro.
Buildings: 771 euro.

Kortrijk doet het beter

Pas nu ontdekt… En het staat niet in de Stadskrant.
In het kader van het Vlaamse stedenbeleid zijn door de centrumsteden met de regering beleidsovereenkomsten afgesloten. De betrokken steden geven daarbij aan welke maatschappelijke effecten ze willen realiseren met de middelen van het Stedenfonds en welke evoluties ze in de stedelijke omgeving willen realiseren in de periode 2008-2013. Het eerste rapport verscheen in 2008. Dat wisten we. Maar nu (juli?) is er door de studiedienst van de Vlaamse regering een update van de indicatoren gemaakt.

De tevredenheid van de inwoners is verhoogd.
76% van de inwoners is tevreden over de stad.
81% is tevreden over het aanbod aan restaurants en eetcafés. In vergelijking met de andere steden is dit een eerder gemiddelde score.
74% is tevreden over het aanbod aan sportmogelijkheden. Dit is meer dan het gemiddelde.
Slechts 58 procent is tevreden over het aanbod recreatie en slechts 61 procent is tevreden over de uitgaansmogelijkheden.

De betrokkenheid van de burger bij het beleid is verhoogd.
56% van de inwoners voelt zich voldoende geïnformeerd over en door de stad. (Enkel deze meting is significant beter dan in de andere centrumsteden.)
16% is actief betrokken om iets in de buurt of de stad te verbeteren.
42% is bereid om mee te praten over wat er in hun stad gebeurt.
27% is tevreden over de consultatie van de bewoners door het stadsbestuur.
29% heeft vertrouwen in de stedelijke overheid. (Dit is niet zo slecht in vergelijking met de andere steden.)

De sociale cohesie is versterkt.
Eén slechte score hier: 18 procent van de inwoners geeft aan bepaalde plekken te mijden in de gemeente.
74% is tevreden over de contacten in de buurt. (Vierde positie!)
49% heeft een actief lidmaatschap.
16% is actief betrokken om iets in de buurt of de stad te verbeteren.

Mijdgedrag voor bepaalde plekken in de stad ligt iets hoger dan in andere steden.
Het aandeel van de inwoners dat altijd of vaak bepaalde gedragingen zegt te mijden omwille van de risico’s op onveiligheid ligt tussen 16 en 25 procent.
18% vermijdt dus bepaalde plekken.
Een kwart van de inwoners zegt niet open te doen voor onbekenden.
Eén op vijf inwoners vermijdt om met kinderen ergens (?) naartoe te gaan.
17% vermijdt om bij duisternis weg te gaan.

De fysieke woonomgeving is verbeterd.
67% is tevreden over de uitstraling van gebouwen in de buurt.
49% is tevreden over de uitstraling van straten, pleinen en parken.
Maar: slechts zes op tien inwoners zijn fier op hun stad.

OCMW komt financieel tussen in particuliere vakanties

Gisteren heeft de OCMW-raad beslist dat het moet mogelijk zijn om een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan gezinnen met een beperkt inkomen die even wensen op vakantie te gaan. Daar zijn een aantal stringente voorwaarden aan verbonden.
Hierna de belangrijkste:
– het gezin leeft al meer dan drie jaar met een beperkt inkomen (men heeft het dan over een inkomen beneden het leefloon plus tien procent);
– het gezin heeft al zijn uitgaven met hogere prioriteit (bijv. huur, nutsvoorzieningen) netjes betaald of is opgenomen in een schuldenregeling;
– de vakantie wordt geboekt via “het Steunpunt Vakantieparticipatie”.
Belangrijk is nog dat een gezin slechts éénmaal “in het leven” zo’n tussenkomst kan krijgen. Eenmaal in het leven…

Aan die beslissing van de OCMW-raad zijn al bijzonder geanimeerde discussies voorafgegaan, zowel binnen het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) als bij de maatschappelijke werkers. Links tegen rechts. “Wat? Die profiteurs geld geven om naar zee te gaan?”. “Wat? Ik moet toch ook mijn vakantie betalen?”

De zaak kwam aan het rollen toen het BSCD in juni aan een nieuw samengesteld gezin een premie gaf van 148 euro voor een driedaagse vakantie aan zee. Dat zorgde voor een precedent. Een week later kwamen alreeds twee nieuwe aanvragen binnen. Voor een week en een midweek aan zee. Voor een van die aanvragen werd dan plots beslist om een tussenkomst te verlenen voor het volledige bedrag van de kosten, maar dan wel als lening. Voor de andere betaalde het OCMW 80 procent van de kosten.
Een warrige situatie. Er was geen door de OCMW-raad goedgekeurde richtlijn om aan vast te houden, en niemand wist goed hoe vakantietoelagen passen in bestaande fondsen en decreten.

Participatiefonds

Bij een aantal mensen van het OCMW heerste nog een misverstand. Men dacht dat de subsidie gerust kon aangewend worden via het Participatiefonds. Dat federale fonds waarover het OCMW al zeven jaar beschikt dient ter bevordering van de maatschappelijke integratie van OCMW-cliënten. Men kan die “cliënten” bijvoorbeeld enigszins financieren voor deelname aan sociale, sportieve of culturele manifestaties. Concreet nog voor deelname aan een jeugdkamp, een taalkamp, een sportkamp of een vakantiekamp, een groepsreis (georganiseerd door een sociale organisatie). Maar volgens een handleiding van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie kan het participatiefonds niet dienen voor toeristische reizen, noch voor de individuele huur van vakantiewoningen.

Participatiedecreet

Dit Vlaamse decreet beoogt ook om zoveel mogelijk burgers te laten deelnemen aan sport, cultuur en jeugdwerk in Vlaanderen. Rechthebbenden zijn bijvoorbeeld personen die kunnen rekenen op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering of van het omnio-statuut genieten.

Steunpunt Vakantieparticipatie

Dat is een uitvinding van de dienst Toerisme Vlaanderen. Die dienst heeft een vakantieaanbod uitgewerkt voor mensen met een laag inkomen. Dat wil zeggen: mensen die onder de Europese armoedegrens vallen. Of personen die te kampen hebben met ziektekosten of een schuldenlast. Zij kunnen in bepaalde oorden (bijvoorbeeld camping Kompas in Nieuwpoort en Westende, hotel Belvedere op de Kemmelberg) genieten van “sociale tarieven”.
Tip voor onze vele kansarme lezers. U kunt u als rechthebbende rechtstreeks inschrijven bij dat steunpunt op Tinternet! Gewoon formulier invullen en e-mailen. Als u tenminste als kansarme in het bezit bent van een PC. Denk dus vooral niet dat u hierbij moet passeren in het Sociaal Huis van het OCMW.

Menswaardig bestaan
Het Steunpunt Vakantieparticipatie is van mening dat vakantie een basisrecht is.
Een discussienota van ons Kortrijks OCMW laat het antwoord deze vraag niet helemaal in het midden. “Op vakantie gaan is goed ingeburgerd, maar nog geen algemeen goed.”
Ja, de OCMW-wet zegt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Dat eenieder in de mogelijkheid dient gesteld om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Financiële tussenkomsten in een vakantie dienen ook aan het ultieme criterium “menselijke waardigheid” getoetst te worden. “Het is geen eenvoudig criterium. Het kan eng en ruim geïnterpreteerd worden.”
Nochtans komt het OCMW tot de volgende conclusie die we hier letterlijk overnemen.
“Op vakantie gaan lijkt geen noodzakelijke vereiste om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Een noemenswaardig percentage van de bevolking gaat niet op vakantie. Anderzijds is op vakantie gaan goed ingeburgerd. Een beleid dat maatschappelijke participatie vooropstelt, moet vragen om tussenkomsten voor vakanties ernstig nemen. Maar een emancipatorisch beleid kan contraproductief werken als het de financiële stimulans voor activering ondermijnt.”

En nu?
Vandaar dat het OCMW vragen om tussenkomsten in particuliere vakanties selectief en onder voorwaarden zal behandelen.
Eén van die voorwaarden – hier nog niet aangehaald – luidt zo: “het gezin kan het inkomen niet door eigen inspanningen verhogen”.
Gaat dit dan om gezinnen die waarlijk “ten dode” zijn opgeschreven? Waar men alle hoop op een betere toekomst heeft verloren?
Ach, stuur die kinderen dan toch op vakantie ! En niet slechts één keer in hun leven. Alstublieft zeg !