Gebruiksovereenkomst tussen Stad en KVK nog niet beëindigd

Alom heerste grote consternatie in onze redactielokalen toen we op de dagorde van het schepencollege dd. 18 augustus als punt 106 lazen dat de gebruiksovereenkomst tussen Stad en de voetbalclub Veeka zou worden beëindigd.

U moet namelijk weten wat in dat akkoord van 16 februari allemaal voorkomt. Om van de aanhangsels (soort uitvoeringsbesluiten) nog te zwijgen. Het eerste aanhangsel van 19 mei 2008 brengt bijvoorbeeld het stadion in overeenstemming met de voetbalregelgeving. Kostprijs voor Stad (dat zijn wij): minsten 1,5 miljoen euro. Het tweede van 17 december 2008 zorgt voor bijkomende parkeergelegenheid, oefenvelden en past de jaarlijkse stadsvergoedingen voor onderhoud en energiekosten eventjes aan. (Vorig jaar ging het om 180.000 euro.) Voorts is toen nog geregeld hoeveel VIP-kaarten (10) en zitplaatsen (50) het stadsbestuur (onder meer raadsleden) kan krijgen.

Een persbericht van 30 juni – uitgaande van een ambtenaar! – sprak al dreigende taal over de mogelijke beëindiging van de gebruiksovereenkomst.
Men vond dat het akkoord aan “actualisering” toe was. De afspraken rond het onderhoud van de infrastructuur konden nu wel eens een keer geëvalueerd. Er moest een grotere responsabilisering komen rond het energieverbruik. Grotere (financiële) transparantie van de club. Meer professionaliteit en deskundigheid van de bestuursorganen. Enzovoort.
Nou. En in de mate dat het College vaststelt dat hieraan geen gevolg wordt gegeven, zou dit een bijkomend argument zijn om de gemeenteraad voor te stellen om een beëindiging van de overeenkomst te overwegen.

Dat zal nog wel even duren. Terwijl het schepencollege intussen vanwege KVK alweer twee contractbreuken heeft vastgesteld. (Zie een vorig stuk.)
Tot onze opluchting is in zitting van 18 augustus het punt “beëindiging van de gebruiksovereenkomst” uitgesteld.
En op de dagorde van het schepencollege van vandaag 1 september komt het weer niet voor.
Supporters, ga maar allemaal rustig slapen.

P.S.
Het valt steeds meer op hoe vaak agendapunten van het schepencollege worden uitgesteld. Kortrijkwatcher zal het daar nog eens over hebben.