BREAKING NEWS / Overeenkomst Stad-KV Kortrijk wordt beëindigd

Weldra meer hierover…
Iets zeer curieus !

Het schepencollege van 18 augustus heeft dit punt uitgesteld.
Op 25 augustus heeft het schepencollege nog werken (VIP-club 19) toegestaan in toepassing van de gebruiksovereenkomst van 2004. Wat zou er gebeurd zijn op de zitting van 1 september? Agendapunt op de valreep toegevoegd?

Nu stelt CBS dus aan de komende gemeenteraad van 13 september voor om het akkoord van 2004 (met de aanhangsels) te beëindigen. Met dien verstande dat het stadsbestuur onderhandelingen wil opstarten met het oog op het sluiten van een nieuwe overeenkomst. De principes die daarbij zullen worden gehanteerd zijn niet mis.
Raadsleden weten weer nergens van. ZE MOETEN HET MAAR WETEN.