Geen anti-ramkraakpalen op openbaar domein

Al meer dan twee jaar terug vroeg een bank- en verzekeringskantoor in Aalbeke een vergunning aan om rampalen te plaatsen. Het schepencollege was geneigd om bij uitzondering op het verzoek in te gaan, maar wou de plaatsing uitstellen tot na de heraanleg van de Aalbekeplaats. De stadssecretaris formuleerde wel enkele vragen bij het dossier. Wat met de aansprakelijkheid van Stad als nadien zou blijken dat de paaltjes niet voldoen?

Het College stelt nu vast dat bij de nakende heraanleg van de Moeskroensesteenweg er een verhoogde vluchtheuvel is voorzien tegenover het etalageraam van de bank. Dit zal een eventuele ramkraak alvast bemoeilijken. En daarbij: het raam reikt niet tot op vloerniveau want onder het raam is nog een schuin hellende arduinen “opstand”.

Het College beslist dus om niet in te gaan op het verzoek alhoewel de handelaar recent een bevrijdingsbeding onderschreef ter ontlasting van de aansprakelijkheid.
Men wil vooral geen precedent scheppen. Als er ergens anders op het grondgebied een ramkraak zou gebeuren bij een zaak zonder rampalen, dan zal men verwijzen naar plaatsen met reeds toegelaten paaltjes.
Wegens principiële redenen wil het stadsbestuur dus niet ingaan op vragen tot het plaatsen van ram- of veiligheidspaaltjes op het openbaar domein.

P.S.
Er zijn wel degelijk gemeenten waar het wel mag. Of principieel niet (bijv. Leuven).
In Wevelgem is het ook verboden? Een winkelier die al tweemaal het slachtoffer werd van een ramkraak spande in 2002 een proces aan tegen de gemeente omdat die hem had verboden rampalen te plaatsen. Hoe is dat eigenlijk afgelopen?