Kortrijk doet het beter

Pas nu ontdekt… En het staat niet in de Stadskrant.
In het kader van het Vlaamse stedenbeleid zijn door de centrumsteden met de regering beleidsovereenkomsten afgesloten. De betrokken steden geven daarbij aan welke maatschappelijke effecten ze willen realiseren met de middelen van het Stedenfonds en welke evoluties ze in de stedelijke omgeving willen realiseren in de periode 2008-2013. Het eerste rapport verscheen in 2008. Dat wisten we. Maar nu (juli?) is er door de studiedienst van de Vlaamse regering een update van de indicatoren gemaakt.

De tevredenheid van de inwoners is verhoogd.
76% van de inwoners is tevreden over de stad.
81% is tevreden over het aanbod aan restaurants en eetcafés. In vergelijking met de andere steden is dit een eerder gemiddelde score.
74% is tevreden over het aanbod aan sportmogelijkheden. Dit is meer dan het gemiddelde.
Slechts 58 procent is tevreden over het aanbod recreatie en slechts 61 procent is tevreden over de uitgaansmogelijkheden.

De betrokkenheid van de burger bij het beleid is verhoogd.
56% van de inwoners voelt zich voldoende geïnformeerd over en door de stad. (Enkel deze meting is significant beter dan in de andere centrumsteden.)
16% is actief betrokken om iets in de buurt of de stad te verbeteren.
42% is bereid om mee te praten over wat er in hun stad gebeurt.
27% is tevreden over de consultatie van de bewoners door het stadsbestuur.
29% heeft vertrouwen in de stedelijke overheid. (Dit is niet zo slecht in vergelijking met de andere steden.)

De sociale cohesie is versterkt.
Eén slechte score hier: 18 procent van de inwoners geeft aan bepaalde plekken te mijden in de gemeente.
74% is tevreden over de contacten in de buurt. (Vierde positie!)
49% heeft een actief lidmaatschap.
16% is actief betrokken om iets in de buurt of de stad te verbeteren.

Mijdgedrag voor bepaalde plekken in de stad ligt iets hoger dan in andere steden.
Het aandeel van de inwoners dat altijd of vaak bepaalde gedragingen zegt te mijden omwille van de risico’s op onveiligheid ligt tussen 16 en 25 procent.
18% vermijdt dus bepaalde plekken.
Een kwart van de inwoners zegt niet open te doen voor onbekenden.
Eén op vijf inwoners vermijdt om met kinderen ergens (?) naartoe te gaan.
17% vermijdt om bij duisternis weg te gaan.

De fysieke woonomgeving is verbeterd.
67% is tevreden over de uitstraling van gebouwen in de buurt.
49% is tevreden over de uitstraling van straten, pleinen en parken.
Maar: slechts zes op tien inwoners zijn fier op hun stad.