Kortrijkse woonfiche: alle cijfers…

Alle cijfermateriaal komt van het Rijksregister, de FOD Economie, het kadaster en de gegevens dateren in de meeste gevallen van 1 januari dit jaar. Met andere woorden: van vorig jaar. (Kan moeilijk anders.) Indien nog anders wordt dit aangegeven. Een overzichtelijke fiche is te vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen. Wel zoeken geblazen.

Bevolking
Aantal: 74.626
Bevolkingsdichtheid:933 inwoners per km². In het arrondissement 696. In onze provincie 368, vanwege de varkens.

Leeftijdsverdeling
Tot 17 jaar: 19%
Van 18 tot 24: 9%
Van 25 tot 59: 46%
60 of meer: 26%

Huishoudens
32.509
Daarvan 27% met kinderen , 15% éénoudergezinnen, en 73% zonder kinderen.
35% alleenstaanden. Bij die alleenstaanden: 23% huishoudens die zich situeren in de leeftijdscategorie tussen 65-79. En 17% in de categorie 80+.

Woonstabiliteit
90 procent woont op hetzelfde adres als een jaar geleden.

Bodemgebruik
Kortrijk heeft een oppervlakte van welgeteld 80 km².
Bebouwde oppervlakte in 2009: 42%. Dat is 34 km². Daarvan is 14,2 km² dienstig voor wonen.

Woongelegenheden (2009)
Totaal aantal woongelegenheden in 2009: 35.249. Daarvan 78% gewone huizen, 4% handelshuizen, 11% appartementen, 7% buildings. (Het stadsbestuur wil het aantal appartementen inperken. In West-Vlaanderen bedraagt het gemiddelde evenwel 23%. Maar in het arrondissement 8%.)
64% zijn bewoner-eigenaar.
82% van de woongelegenheden is ouder dan 25 jaar.

Sociale huurwoningen (2007)
Totaal in 2007: 2.941. Daarvan 265 van het OCMW of van Stad.
Het aandeel sociale huurwoningen in 2008 dan: 8,4%.

Gemiddelde verkoopprijs (2009)
Woonhuizen: 147.241 euro. (In 2005 was dit nog 103.973 euro.)
Appartementen, flats, studio’s: 177.262 euro.
Bungalows, villa’s, landhuizen: 389.274 euro.
Bouwgrond: 142 euro per m².
(Via Trends en ook onderzoek van de lokale SP.a zijn intussen nieuwe bedragen opgedoken.)

Gemiddeld KI (2009)
Gewone huizen: 818 euro.
Handelshuizen: 1.995 euro.
Appartementen: 1.038 euro.
Buildings: 771 euro.