Over handelsinventarisatie, passantentellingen, koopstromenonderzoek, leegstand

Naargelang de krant die je leest gaat het goed of minder goed met het winkelcentrum K en de handelszaken in de winkelgebieden van Kortrijk. Veel hangt af van de bronnen. De burgemeester van Roeselare vindt dat K niet echt bloeit. Bepaalde handelaars in bepaalde straten klagen over het aantal passanten. Anderen vinden dan dat er bijvoorbeeld in de Voorstraat sprake is van minder leegstand. Die nogal tegenstrijdige berichten vinden hun oorsprong in het feit dat niemand uitpakt met cijfers. Volgens de centrummanager Maarten Decramer komt er in oktober een passantentelling. Ik vermoed dat de meest recente telling al is gebeurd en dat de cijfers medio oktober zullen bekend gemaakt worden.

Nu moet u dit weten.
Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) heeft al jaren een contract lopen met het studiebureau Locatus om basisgegevens over winkelgebieden van Kortrijk te verzamelen. Dit gebeurt door jaarlijkse bezoeken van alle winkels en consumentgerichte bedrijven in de geconcentreerde winkelcentra. Voor deelgemeenten gebeurt dit om de drie jaar. Het is alleszins zeker dat er een handelsinventarisatie is gemaakt in 2009, nog voor de opening van K in Kortrijk. Maar onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot krijgt die gegevens niet in handen. En de journalisten van de serieuze papieren perse vragen er niet naar, of kennen het bestaan ervan niet.

De laatste handelsinventarisatie die door het SOK openbaar is gemaakt dateert van mei 2008.
Daaruit leren we dat er in het zogenaamde BID-gebied (het “handelsdistrict”) 505 handelspanden bedrijvig waren. En dat er daar toen 65 zaken leegstonden. (Totaal is dus: 570 panden). Een leegstand van 11,40 procent. Grote leegstand trof men nog aan in de Wijngaardstraat (33%), de Vlasmarkt (33%) het Overbekeplein (30%), de Budastraat (29%).
De laatste passantentelling van Locatus die we kennen dateert van 2006…

Eigenlijk is een koopstromenonderzoek (voor en na de komst van K) veel interessanter. Maar de schepen van economie Jean de Bethune staat daar weigerachtig tegenover. Het is nog te vroeg, zegt hij. (Zie nog stuk van 3 mei alhier.)

P.S.
Heel die website van het SOK is op alle gebied totaal en hopeloos verouderd.
En het SOK antwoordt niet op onze vraag naar de laatst verrichte handelsinventarisatie.