135 samenwerkingsverbanden geteld in onze regio

Onvoorstelbaar.
Meer speciaal binnen het Kortrijkse arrondissement zijn 135 samenwerkingsverbanden (netwerken) geteld die zich op alle mogelijke beleidsdomeinen begeven. Ruimtelijke ordening (1), gezondheidszorg (3), mobiliteit (3), ICT (4), energie (5), toerisme en recreatie (5), grensoverschrijdend (6), wonen (6), cultuur en vrije tijd (7), veiligheid (7), opleiding en vorming (9), algemeen (10), ondernemen (10), natuur en milieu (14), zorg en opvang (21), tewerkstelling (23).

Hier op de redactie hebben we (geen van allen!) van nogal wat bestuurlijke infrastructuren ooit gehoord. Van Leiedal en politiezone VLAS en IMOG en CAW Stimulans en IMOG natuurlijk wel. Maar bijvoorbeeld NIET van JEMP, Landschapswacht, NCOS, stuurgroep Vlas (gebiedswerking?), Regionale Expertisepool Wonen, de vzw My Machine, de vzw SEL, COMENES, ATD-Vierde Wereld. Van andere dan weer wel, maar weten we totaal niet of die nog bestaan of wat ze uitrichten. Dat obscure “Kortrijk.IN” bijvoorbeeld. De Bekkencomités? En hoe zit het met dat “Overleg Parlementairen uit de regio”?

De telling is gebeurd in het kader van het Leiedal-project “sterk besturen in een sterke regio”.
Deze “strategische oefening over de bestuurlijke organisatie in het leiedal” loopt in alle stilte al bijna een jaar. Eerste conclusies worden verwacht op een colloquium van 7 december. Intussen zijn werkgroepen en “klankborden” naarstig bezig geweest.
Ga nu maar eens kijken op www.sterkeregio.be.
Je kunt daar nu al zeer informatieve nota’s, verslagen en discussiestukken rondom zes modules (thema’s) lezen. Zelfs al enige voorlopige conclusies die bij bestuurders kunnen opzien baren. We zouden zeggen tegen de coördinator van het project: Philippe De Rynck, doe zo voort !

P.S.
Symptomatisch alweer voor het gehalte van de reguliere papieren perse alhier in de regio (dus die van de dode populieren, maar ook WTV) is dat die perse er niet in slaagt om over dit soort dingen te berichten. Weet u hoe dit komt? Ten eerste omdat men het niet weet.