Persbericht onder embargo

Zopas (16u21) liep er een persbericht binnen op de redactie van kortrijkwatcher. Afkomstig van Tom Delmotte, de communicatieverantwoordelijke van Stad.

Wat staat daarin?
Niets. Niets wat u niet zou mogen weten of al niet weet.
Tom Delmotte kondigt daarin aan dat de cultuurintendant Wim Vanseveren vanavond om 18u30 een presentatie zal geven van zijn tussenrapport voor de zgn. Verenigde Raadscommissie.
En Tom vraagt uitdrukkelijk aan de pers om het embargo te bewaren tot na de presentatie van vanavond !
We nemen dit embargo niet in acht, maar schrijven er ook niet over. De tekst omvat gewoon niks nieuws voor iemand die de politiek en het culturele leven van Stad ietwat volgt. En zeker niet voor onze lezers.

Wat is me dat nu? Een voor het publiek toegankelijke vergadering van de gemeenteraad aankondigen met een embargo.
(Zie nog ons stuk van deze morgen.)
Dat, en dat is Kortrijk, – om een gedegen spreuk weer eens boven te halen. In dit kader.