http://www.stichtingdebethune.be/nl

Sinds gisteren heeft de Stichting de Bethune haar eigen webstek. De stichting beheert de rijke archief-en bibliotheekcollectie van de familie. De bibliotheek heeft een omvang van om en bij de 1000 strekkende meter. Er zijn 30.000 rouwbrieven die teruggaan tot in de 19de eeuw. Archief van 60 strekkende meter. Kaarten. Postkaarten. Waarschijnlijk ook nog notities van toen Emmanuel de Bethune nog in Marke burgemeester was. E-mails? Kadasters van de familie en wat er nog van overblijft en waarom. Foto’s van Nazi’s in het kasteel.
Dit alles is kosteloos voor iedereen toegankelijk. Er is ook een leeszaal op de eerste verdieping in de bijgebouwen. Lift aanwezig. In de leeszaal is er een computer om een aantal bronnen elektronisch te raadplegen.

De nieuwe website is schitterend gemaakt. U krijgt een beeld van de grote hoeveelheid informatie die de Stichting beheert en komt te weten hoe u deze kunt raadplegen. Van sommige stukken kan men visueel kennis maken. Uitgebreide inventarissen laten toe om na te gaan welke stukken interessant kunnen zijn voor u, zodat ze klaarliggen bij uw bezoek.

De Foundation de Bethune (nr. 862966 092) is opgericht in 2004 met de bedoeling te waken over het erfgoed van de familie. Niet enkel over de bibliotheek maar ook over het kasteel en enkele kapellen. (Manu is geen individueel eigenaar meer van het kasteel !)
De ontsluiting van het archief is een project dat de steun geniet van het Agentschap Kunsten en Erfgoed (50.000 euro), de Kortrijkse Erfgoedcel, het KADOC uit Leuven.