Voor 8,5 miljoen minder investeringen dan geraamd

Mogen we eerstens even vertellen dat onze gemeenteraadwatcher (GRW) gisteren na nauwelijks een kwartier al terug was met zijn reportage? In het stadhuis heeft hij de raadscommissie beluisterd die eventjes de tweede budgetwijziging van het jaar zou bespreken. Dat gaat over miljoenen euroots in min of meer. De vergadering heeft nauwelijks tien minuten geduurd. Eén raadslid stelde één vraag. De schepen van Financiën Alain Cnudde joeg er enkele lichtbeelden door en dat was het dan. Stadsontvanger en ambtenaren zaten er wezenloos bij.

De uitgaven in buitengewone dienst verlagen dus met 8.541.708 euro. Oorspronkelijk begrootte men die op 50,9 miljoen euro. Dat wordt nu 43,8 miljoen. (Er zijn wat verhogingen: voor 1,3 miljoen.) Schepen Cnudde zou toch op de gemeenteraad van maandag aanstaande post per post kunnen uitleggen wat de reden is van een aantal forse verminderingen van kredieten. Voor bepaalde artikels is dat niet zo moeilijk. Het spreekt (bijvoorbeeld) vanzelf dat de voorziene erelonen (200.000 euro) voor de verbouwing van het bestaande Vlasmuseum vervallen nu dat museum zal verhuizen. Het kan gaan om een verrekening. Bijv. Oudenaardsesteenweg: min 650.000 euro. Van andere posten kan men zich wel afvragen wat er aan de hand is. Zo wordt het investeringsbedrag voor de passantenhaven (250.000 euro) volledig geschrapt.

Hierna nog een lijstje van “verminderde kredieten”. Raadsleden, even gissen naar de reden daarvan.

* Aanpassingswerken Rijksarchief: min 650.000. Blijft: 50.000.
* Aanpassingswerken Casino-gebouw (gekocht van VOKA): min 100.000. Volledig geschrapt.
* Herbestemming site Callens: min 1 miljoen. Er was 6 miljoen voorzien. (Offertes niet goed berekend?)
* Asfaltlagen: min 540.000. Oorspronkelijk bijna één miljoen geraamd.
* Kennedylaan en omgeving: min 830.000. Volledig geschrapt.
* Molentjesstraat: min 275.000. Volledig geschrapt.
(Wegeniswerken: kredieten dalen van 8,21 naar 6,2 miljoen.)
* Omgevingsaanleg De Warande: min 600.000.Volledig geschrapt. (Er komen wel werken op het speelplein voor 230.000 euro.)
* Fabriekpand Desmet-Dejaegher: min 825.000. (Op totaal van 2,5 miljoen.)
* Loges Schouwburg: min 250.000. Volledig geschrapt.
* Masterplan KVK-jeugd: min 700.000. Er was al 300.000 geschrapt. Er blijft niets meer over !
* Broeltorens en Gravenkapel: min 290.000. Volledig geschrapt.
* Containerpark Rollegem: min 200.000. Volledig geschrapt.
* Sculptuur dorpsplein Marke: min 25.000. Volledig geschrapt.

Bij de wijzigingen aan het artikel “masterplan buitensportinfrastuctuur” lezen we in de tabel van de voorgenomen werken dat het krediet van 400.000 euro nu volledig is verdwenen. In het begrotingsdocument zelf is sprake van een oorspronkelijk krediet van 304.400 euro dat nu is verlaagd tot 104.400 euro.

Schepen van Financiën is voor die maatregelen natuurlijk niet helemaal verantwoordelijk. Maar hij mag in de gemeenteraad niet opnieuw beginnen kraaien over de hoge investeringsgraad in de Stad.

Wat onze gemeenteraadwatcher intussen opvalt is dat het overgrote deel van die “bezuinigingen” nooit expliciet is behandeld in een of ander schepencollege, en dus ook niet in de gemeenteraad. Als de VLD- en de CD&V-raadsleden die desinvesteringen in één keer goedkeuren (door de goedkeuring van het begrotingsdocument), dan vraagt onze gemeenteraadwatcher zich toch wel af of ze dit kunnen uitleggen aan de kiezer. Anderzijds, als de gazetten daar niets over schrijven, ja – dan weten de Kortrijkzanen dat allemaal niet.