Geen openbaarheid van bestuur als men het te druk heeft op het stadhuis

Het gebeuren dateert al van een tijdje geleden, maar dat doet er niet toe. Ook kortrijkwatcher krijgt nog altijd geregeld gewoon geen antwoord op bepaalde vragen aan het stadsbestuur.

Drie studenten van de Hogeschool Gent (departement bedrijfsmanagement- milieu) maakten een studie over de Leiewerken.
Zij wilden daarbij ook een aantal juridische aspecten belichten, over onteigeningen en bouwvergunningen. Om daar meer over te weten te komen stuurden ze een e-mail naar Stad om informatie op te vragen en een afspraak te regelen met de gepaste contactpersoon. Stad verwijst de studenten door naar Peter de Meyer van de NV Waterwegen en Zeekanaal. Dat doen ze dan maar. Aldaar krijgen ze alle mogelijke documenten over de geschiedenis van het project, de plannen, enz. Maar Waterwegen en Zeekanaal kan ze uiteraard weinig informatie verstrekken over de juridische kant van de zaak.
Dus nemen onze studaxen maar weer contact op met het Kortrijkse stadsbestuur.

Ze vertellen:
“Nu waren deze mensen plots heel wat minder vriendelijk. Er werd ons gevraagd om later nog eens contact op te nemen, ze hadden het te druk op dat ogenblik. Er werd ons wel gegarandeerd dat we alle informatie gingen krijgen. Alle info en cijfers over de onteigeningen, de bouwvergunningen, etc. De weken vliegen voorbij, dus tijd om het stadsbestuur nog eens te contacteren.”

De studenten trekken hun stoute schoenen aan.
Ze besluiten om te telefoneren naar het stadhuis ten einde een afspraak vast te leggen. Daarbij krijgen ze Tom Delmotte aan de lijn, de rastermanager, – nu verantwoordelijke voor de communicatie. Die verwijst naar Peter Tanghe, een ambtenaar bij de directie Stadsplanning en Stadsontwikkeling. Genaamde Peter verwijst op zijn beurt door naar directeur Frans Vandenbossche. Directeur Frans (die waarlijk ALLES weet over de Leiewerken) verwijst op zijn beurt door naar …Tom Delmotte.

De studenten trekken nog stoutere schoenen aan en beslissen om gewoon zelf lijfelijk naar het stadhuis te trekken.
Aan de balie worden ze afgewimpeld met de volgende woorden: “U moet begrijpen meneer, deze personen hebben het heel druk en kunnen zich niet bezig houden met zo’n futiliteiten.”