Ietwat tegenstrijdigheden in begrotingsdocumenten

Vanavond zal de gemeenteraad de tweede budgetwijziging van het jaar bespreken. Dat gaat over miljoenen euroots. In de voorbereidende raadscommissie was er één raadslid dat één vraag heeft gesteld. Zo’n raadscommissie dient nu juist om de schepen van financiën – desgevraagd – even de gelegenheid te geven om technische toelichtingen te verstrekken. Als een raadslid het dus vanavond waagt om schepen Cnudde wat vragen te stellen, dan zal hij antwoorden dat men dat maar vorige dinsdag had moeten doen. Probleempje is wel dat die raadscommissie van vorige week zodanig vlug was afgelopen dat bepaalde raadsleden vanwege treinvertragingen net te laat kwamen op de zitting.

Technische vragen genoeg.
De twee pezewevers (SBJ) en (GRW) binnen onze KW-redactie vonden enkele anomalieën in de begrotingsdocumenten.
Sinds een aantal jaren al maakt de dienst Financiën een merkwaardig en heel interessant overzicht op van “de activiteiten in gewone dienst”. Uitgaven en ontvangsten inzake de dagelijkse werking van de directies. Men vermeldt daarbij in voetnoot wat er zoal gedaan wordt inzake reguliere werking, de voorgenomen acties en bijwijlen nog de buitengewone uitgaven (investeringen) die gekoppeld zijn aan die activiteiten.

Ter zake cultuur bijvoorbeeld zegt het activiteitenverslag dat er sculpturen worden geplaatst op de dorpsplaatsen van Marke en Aalbeke. Dat krediet (voor Marke) is toch geschrapt?
Over de passantenhaven vergeet men te melden dat een krediet van 250.000 euro is verdwenen.
Bij de rubriek economie is sprake van een actiepunt “buurtwinkel Lange Munte”. Nooit van gehoord.
In de rubriek wegenwerken kloppen allerhande bedragen uit het activiteitenverslag niet met wat we lezen in de buitengewone begroting. We besparen u de cijfers. Het gaat om asfaltlagen, onderhoud fietspaden, Persijnstraat, Kennedylaan en omgeving. Voor de herstellingswerken in de omgeving van het shoppingcentrum geeft het activiteitenverslag een budget aan van 1 miljoen !
Het bedrag voor de “aankoop gronden” klopt ook niet.
Verder zegt het activiteitenverslag dat de opvoedingswinkel nog dit jaar opent. De website van Stad mikt op volgend jaar.