Nog meer camera’s op openbaar domein (1)

“Het Laatste Nieuws” van gisteren pakte uit met nieuws. Er is een ambitieus cameraplan in de maak om het Kortrijkse centrum (en buurten in Kuurne – misschien Lendelede?) te bezaaien met camera’s op niet-besloten plaatsen (openbare weg, pleinen, parken).
Met hoeveel? Daar hebben we het raden naar. Er zouden zelfs nog een aantal mobiele camera’s worden ingeschakeld !

De journalist heeft het vergeten om enkele relevante vragen te stellen.
Het aantal camera’s en de soort van (gesofisticeerde? met geluidsopneming ook?) camera’s kennen, is van groot belang om onder meer de kostprijs ervan te berekenen. Hoeveel kostten bijvoorbeeld die vier camera’s aan het Schouwburgplein? Wat zijn de onderhoudskosten en wat kost de monitoring (personeel)? Kortrijkwatcher heeft een keer berekend dat men daarvoor 6 agenten een jaar lang kan laten postvatten op het plein. Of 1 agent in de buurt laten ronddwalen gedurende zes jaar, dag en nacht.
Hoeveel zal het nieuwe cameraplan nu gaan kosten? Staat niet in de krant. Journalist heeft het glad vergeten te vragen. KW herinnert zich een oud ICT-raamcontract dat het had over 250.000 euro. (Ondergewaardeerd hoor. En we hadden dan wel over vroeger. ) “De camera’s op het Schouwburgplein werken grotendeels naar behoren,” zo antwoordde de korpschef op een schriftelijke vraag van politieraadslid Maarten Seynaeve (oktober 2007). Men had wel moeite om goede identificatiegegevens te vinden bij nacht en slecht weer. Vorig jaar is er een “optimalisatie” van het systeem gebeurd voor 6.454 euro, maar dit heeft blijkbaar niet geholpen. Staat allemaal niet in de gazette.

Dat draagvlak

Wat we uit de krant vervolgens ook niet konden vernemen is of het nieuwe cameraplan al is doorgesproken op het Politiecollege, de Zonale Veiligheidraad, het Directiecomité van de politiezone VLAS. Het Schepencollege? De leden van de Politieraad weten alleszins van toeten noch blazen, terwijl schepen Maddens (wat heeft Wout daar nu mee te maken?) meent dat het plan wellicht al in november voor de gemeenteraad kan komen! (Die raadsleden van Kuurne en Lendelede kennen niet eens het bestaan van camera’s.)
Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer is van mening dat er een politiek draagvlak bestaat voor de installatie van meer cameratoezicht.
Tja. Ben niet zeker. Het Vlaams Belang zal wel voorstander van het project. De VLD ook. (Discussies daarover werden in de partij gesmoord, ook nationaal.) Wat met de CD&V en de Progressieve Fractie? Weet dat in een gemeenteraad van juli 2004 slechts 26 raadsleden voorstander waren van camerabewaking? Een nipte meerderheid. Een aantal leden lastten voor zichzelf een goed gekozen tactische plaspauze in. Een lid van Groen onthield zich. Spirit was tegen. En SP-chef Philippe De Coene was verontschuldigd. Burgemeester Stefaan De Clerck (Cd&V) bekende zich alleszins niet tot een fervente supporter van veralgemeend cameratoezicht op het openbaar domein van zijn stad. Nu wel??

Nog iets wat we uit de krant niet konden achterhalen.
Die vier camera’s aan het Schouwburplein werden operationeel in juli 2005. Geen schepen te zien op de inhuldiging. De verplichte aangifte bij de privacycommissie kwam er pas in oktober 2006. (Hoe staat het met andere?) En nu nog is het pictogram niet conform met de regelgeving. De toenmalige camerawetgeving voorzag ook dat er binnen de drie jaar na ingebruikneming (dus in 2008) een veiligheids-en doelmatigheidsanalyse moest gemaakt van het systeem. Is dit gebeurd? Korpschef Stefaan Eeckhout rept er niet over in de krant. Krant vraagt er niet naar.
Even tussendoor hierbij opmerken dat in de criminaliteitsbeeldanalyse 2009 geen sprake is van cameratoezicht en eventuele resultaten. In het jaarverslag van VLAS komt het woord “camera” niet eens voor. Idem voor het zgn. Buurtonderzoek van de politiezone.

Zo’n analyse is natuurlijk een absolute vereiste om te komen tot een goede motivering voor de invoering van een nieuw en grootser opgevat cameraplan. Dat is voor een volgend stuk. Onze ultieme vraag is: willen we leven in dit soort samenleving met camera’s op publiek domein? Men stelle zich voor dat Stad Kortrijk zich op de wereldkaart kon zetten met de slogan: STAD ZONDER CAMERA’S.

P.S.
Korpschef laat in de krant HLN nog weten dat hij de private camera’s zal laten registreren. In de politieraad zei hij ooit dat niet te kunnen of te willen.