Hoeveel betaalt een Kortrijkzaan aan de kerkfabrieken?

Zeg maar: 20,25 euro per inwoner (baby’s en moslims incluis).

We hebben het hier dus over de specifieke exploitatietoelagen die Stad toekent aan onze 21 kerkfabrieken (de protestantse gemeenschap inbegrepen). Plus de werkingskosten binnen de stadsadministratie.
De rekeningen (ware bedragen) voor 2009 zijn gekend. Het gaat om een totale netto-last van 1.497.577,08 euro. (Er was voor 1.507.848 begroot.) Er zijn alweer geen ontvangsten geïnd. En dit terwijl er daarvoor een bedrag van 115.000 was begroot.
De pure toelagen bedroegen 1.441.405 euro en die zijn volledig aangerekend.
Binnen de administratie ging er 56.174 euro naar vastgelegde werkingskosten. “Vastgelegd” wil zeggen dat het gaat om erkende vorderingen, ongeacht of die dat jaar daadwerkelijk werden geïnd. (De aanrekening bedroeg dus minder: 41.673 euro.) Voor de woonstvergoeding van de bedienaars van de eredienst was er zoals altijd 33.183 euro begroot, maar slechts 23.887 euro vastgelegd en 20.746 euro aangerekend. Aan verzekering: 30.100 euro vastgelegd en 18.835 euro daadwerkelijk uitbetaald.

Hoe staat het nu met de ramingen voor dit jaar 2010?
Het totaal aan geschatte uitgaven is 1.394.500 euro. Toelagen nu 1.338.214 euro. Dat zou dus iets van 19 euro per kop moeten worden.
Kosten binnen de stadsadministratie: 56.286 euro. Alweer NUL ontvangsten voorzien. We vragen ons af wanneer de kerkfabrieken hun doorgeefleningen (die dienen voor investeringen) of kosten daarvan aan Stad terugbetalen. Voor dit jaar gaat het (na de tweede begrotingswijziging) om 496.837 euro. In 2009 ging het zelfs om méér dan 1 miljoen.

In het financieel beleidsplan van Stad wil men het bedrag aan exploitatietoelagen voor de kerkfabrieken nog tot 2013 onveranderd houden op 1.338.214 euro. Er is nochtans een meerjarenplan opgemaakt door het Centraal Kerkbestuur dat in 2013 hoopt op 1.79 miljoen als tussenkomsten van Stad.

Al dit soort zaken kun je niet lezen op de website van onze parochies en ook niet in onze gazetten.
In de gemeenteraad is dit een taboe-onderwerp. Ook bij de VLD-fractie, die nu nationaal een beetje van zijn tak maakt en kirchensteuer wil invoeren. Het VB durft daar wel eens iets over reppen, maar ja…Progressieve Fractie valt niet bij. Cordon!

P.S.
(1) Stad betaalt nu ook wat voor de beveiliging van de O.L.Vrouwekerk.
Het is zeer lastig om na te gaan hoe Stad ook bijdraagt in de investeringen waartoe de kerkfabrieken beslissen. En aan schepen Jean de Bethune moet je het niet vragen.
(2) Wat zijn de kosten voor Stad van een “doorgeeflening”?