De BUDAFABRIC wordt een economisch-artistiek iets

Niemand weet goed wat dat is. Bij de voorstelling van het tussentijds rapport over cultuurbeleid in Kortrijk van intendant Wim Vanseveren (raadscommissie van 4 oktober) was raadslid Philippe De Coene op het idee gekomen om daar even iets over te bevragen, maar iedereen had er het raden naar. Over wat dat is. (Ter KW-redactie weten het al.)

Morgen (donderdag 21 oktober) wordt daarover gebakkeleid in de Concertstudio aan het Conservatoriumplein. U weet het wellicht niet, maar morgen gaat er praktisch een hele dag een groots opgezette internationale conferentie door met als thema: “Fostering creativity within cities. Playtime is over“.
Over wat te doen met het fabriekspand Desmet-Dejaeger start het palaver om 13u45 en dat zal uitlopen tot 15u15. Keynotesprekers zijn Wim Van Severen en Steven Dehollander (Pili Pili). Getuigenissen komen vanuit Venlo, Groningen en Göteburg. Kortrijk wil namelijk met de Budafabric (nu niet meer schrijven: fabriek!) een fysieke plek in de stad creëren die een brug slaat tussen kunst, cultuur en economie. (Sommigen zeggen nog: onderwijs.) De herinrichting van het immense pand beschouwt men als een unieke gelegenheid om creatieve krachten uit diverse disciplines te bundelen, het Buda-eiland te dynamiseren en de fabric uit te bouwen als eerste economisch-artistiek project in Vlaanderen.

Prietpraat

In de loop van de dag worden twee sessies Pecha Kucha’s gehouden. Dat is Japans voor “prietpraat”. In de modieuze kunstwereld gaat het meestal om nachtelijke evenementen waarbij de deelnemers aan een hels tempo lichtbeelden vertonen over wat ze willen zeggen. Zowel in de voor- als namiddag krijgt men om de 20 seconden slides te zien over creatieve projecten uit onze regio en uit een aantal Europese middelgrote steden (de zgn. Eurotowns). Totale tijd van de presentaties: 100 minuten.
Om kwart na vier krijgt Stefaan De Clerck het woord. Er wordt nog een “Best Collaboration Award” uitgereikt. Met deze award bekronen de partners van het Europees project “Creative City Challenge” internationale succesvolle kruisbestuivingen tussen creatieve en traditionele bedrijven. Het programma vertelt dit niet, maar de vijf laureaten zijn eigenlijk al gekend, en de eerste prijs ook. Staat op Tinternet. Tot de vier juryleden behoorde Julie Vandenbroucke, van Arteconomie uit Ledegem. (Ook zo’n commerçante-tante.)

Einde van de conferentie rond halfzes.
Als u nog wat wil napraten, kunt u zich om 20 uur nog naar het Buda-café (Buda Libre) begeven voor het off-programma. Het gevaar bestaat dat u dan in Buda Libre niet binnen geraakt indien u niet bent ingeschreven. (Gewone mensen worden vroeger verwacht.)

Persmoment

Eigenaardig is wel dat er midden in het verloop van de conferentie (van 15u15 tot 15u45) een persconferentie is voorzien in het Track-café van de Concertstudio. Daar zal men de belangrijkste getuigenissen en eerste conclusies van de dag in een notedop presenteren. Veel sprekerds:
– Inleiding, kader en impressies: Karel Debaere (Leiedal) en Filip Santy (voorzitter Leidal en tevens schepen);
– Invalshoek stad: Lasse Paananen (Tampere, Finland);
– Invalshoek bedrijf: Ian Small (BBC, Schotland);
– Stand van zaken Budafabric: Christine Depuydt (schepen van cultuur);
– Creatieve producten uit de regio: Lode De Geyter (Howest).

Om 15u35 voorziet men een tiental minuutjes waarbij de journalisten hun persoonlijke vragen kunnen stellen en/of een interview kunnen afnemen.
Kortrijkwatcher is niet gevraagd.

P.S.
(1) De kosten voor verbouwing van het fabriekspand worden nu geraamd op 1.750.000 euro. Initieel ging het om 2.575.000 euro. Men hoopt op een toelage van 850.000 euro.
(2) De initiator van het project Budafabric is Stefaan De Clerck. De besluitvorming is niet transparant verlopen, volgens een studie van de Gentse universiteit. Tevens buiten alle medeweten van raadsleden, tenzij achteraf.
(3) De conferentie kadert in een project van de Eurotowns. Onze lezers weten sinds lang dat dit gaat om het zoveelste gedoe van een aantal middelgrote steden om de Europese melkkoe uit te melken. Reisjes, een grensoverschrijdende karavaan van uiterst megalomane lokale bewindslieden en hun kamelen-gatlekkers. Waar slapen die gasten nu allemaal, in Kortrijk? De playtime is zeker nog niet over. Wat dit allemaal niet kost en langs welke wegen dit gaat, daar heb je geen idee van, en KW ook (nog?) niet. Reguliere journalisten zullen daar persoonlijk niets over vragen op dat uitgelezen persmoment. Gedurende een tiental minuutjes.