Onze korpschef weet eigenlijk nog nergens van

UPDATE
Korpschef wil nu ook nagaan in hoeverre particuliere bewakingscamera’s in orde zijn met de wetgeving.
Zou hij niet best eerst een keer proberen om eindelijk het voorgeschreven, wettelijk logo (pictogram) aan te brengen om zijn eigen cameratoezicht kenbaar te maken aan de voorbijgangers? En de term bewaking zone vervangen door toezicht? Jongen toch.

Raadslid Bert Herrewyn (SP.A) heeft enkele vragen ingediend waarop hij een antwoord verwachtte op de politieraad van maandag laatstleden. Dit naar aanleiding van berichten in de pers waarbij Stefaan Eeckhout het voornemen uitte om vele bijkomende bewakings(?)camera’s te installeren, minstens in de binnenstad en bovendien voornemens was om in heel zijn zone mobiele camera’s te laten rondrijden. Ook in een dorp als Lendelede.
Hier even tussendoor een terminologische kwestie. Bij camerabewaking worden de beelden niet live bekeken door de toezichthouders. Bij cameratoezicht wel.

Vraag 1 van Bert wou uitvissen hoeveel de huidige camerasystemen hebben gekost en nog kosten. Ook indirect: software, onderhoud, personeelsinzet.
Geen antwoord. Indertijd berekende kortrijkwatcher dat men voor de prijs van de hardware alleen al 1 agent gedurende 6 jaar in de betrokken buurt (Schouwburgplein, tunnel Doorniksestraat) zou kunnen laten rondlopen.

Vraag 2 wilde weten welke de tekortkomingen zijn bij de huidige camera’s.
Dat wisten we al. Er is zelfs al voor duizenden euro’s iets aan gedaan om een en ander aan die spullen te optimaliseren. “In normale omstandigheden werken de camera’s goed,” aldus de korpshef. Een beetje regen en de beelden zijn al onmiddellijk onbruikbaar. ‘s Nachts dienen ze ook nergens voor. Maar de korpschef zal zich geen tweede keer slecht materiaal laten opschepen. (Wie was verantwoordelijk voor de aanschaf?) Dat wijst erop dat hij in het vervolg heel gesofisticeerde en dus heel dure camerasystemen wil aankopen. Met gezichtsherkenning? Nummerplaatregistratie? Trajectopsporing? Geluidsopname? Dat hij het zegt hé !!
Maar ook hierover weet de korpschef nog niets definitiefs te melden. Dat was dan het antwoord op vraag 4 dat duidelijkheid wou scheppen over de toekomstige vormen van cameratoezicht op openbare plaatsen. We weten het nog niet.

Vraag 3 wou nagaan hoe deze camera’s nu worden aangewend.
Korpschef pakte helemaal niet uit met succesverhalen. Waren die er wel, dan zou hij dat zeker gedaan hebben. Het is duidelijk dat er niet eens een grondige evaluatie bestaat van de werking, de resultaten en de vele mogelijke (neven)effecten. (Was er wel een nulmeting?) En dit is een absolute vereiste om over te gaan naar bijkomend toezicht. Verder dient men zich nog andere dingen af te vragen. Hier op Kortrijkwatcher tot in den treure toe al beschreven.

Vraag 5 wilde weten of de politiezone wel over voldoende (financiële) middelen, mensen en infrastructuur beschikt voor het beheren van het nieuwe uitgebreide camerawerk. Dat weet Stefaan dus ook nog niet zo goed. In elk geval zal de dispatchingruimte (Oude Vestingsstraat) uitgebreid worden en krijgen we bijkomende monitoren. Dit was voor het VLD-raadsid Hans Masselis de gelegenheid om te opperen dat we ons hierover allemaal geen zorgen hoeven te maken. Koen Byttebier – handelaar in de binnenstad en baas van de VLD-fractie – zweeg traditiegetrouw, als een sfynx.

De CD&V kwam ook even tussen. En wel om te zeggen dat alles op de juiste manier moet gebeuren en binnen het wettelijk kader blijven.
Tja. We moeten nog het eerste raadslid tegenkomen dat ook maar één studie heeft gelezen over cameratoezicht op openbare plaatsen. En nu zullen diezelfde raadsleden dus waarschijnlijk volgende maand 8 november in de gemeenteraad dan een principiële toestemming moeten geven voor het plaatsen van bijkomend cameratoezicht. Schande moge ze overkomen!
Om die schande te voorkomen zal deze weblog KW voor de zoveelste keer nog een stuk wijden aan de materie.

De waarnemende burgemeester (Borat) dacht nog dat alle partijen op dezelfde lijn zitten. Iedereen zou voorstander zijn. Wel, dat hij maar eens te rade gaat bij de titelvoerende burgemeester, zijnde minister van Justitie Stefaan De Clerck. Zou hij ook al zijn kar gekeerd hebben? Alreeds bij de plaatsing van de vier camera’s op het Schouwburgplein was hij niet wild enthousiast. En bij de Progressieve Fractie zijn er ook vele vragen en bedenkingen. Bij de vorige stemming in de gemeenteraad (juli 2004) zochten nogal wat raadsleden hun heil buiten de zaal, aan de koffietafel. Slechts 26 pro, 1 tegenstem, 1 onthouding. Het punt is dat er raadsleden zijn die niet durven ingaan tegen de vox populi die – intussen evenzeer zonder kennis van zaken – ongetwijfeld voorstander is van nog meer cameratoezicht.

P.S.
(1)
De korpschef zegt dat er een dossier is ingediend bij het Schepencollege. Tot en met de zitting van 20 oktober zien we daar geen spoor van terug in de agenda van het CBS. Die van vandaag 27 oktober staat nog altijd niet op de site van de stad. En het is net vandaag dat het CBS ook de agenda bepaalt van de gemeenteraad van november. Zo gaat dat hier in deze Stad. Ja, dat is Kortrijk.
(2)
Het mandaat van de korpschef is maandag laatstleden hernieuwd. Proficiat. Geweldig zeg.