Lokale persjongens schelden kortrijkwatcher de huid vol !

Update helemaal onderaan.

Het moest er een keer van komen. Onze lokale reporters houden er echt niet van als zij zaken lezen op een weblog die ze nog niet wisten of niet helemaal goed hadden begrepen. Of als zij betrapt worden op onvolkomenheden en blunders in hun berichtgeving. Zeker lokale journalisten worden overal met de meeste egards behandeld en gevleid. Met grote onderdanigheid ontvangen. “De perse is daar!” “De perse komt ook!” Daar krijgen zij dan heel lange tenen van. Lokale politiekers kruipen op hun knieën om toch maar in de pers te komen. Persjongens worden daar compleet high van.

Het begon allemaal heel onschuldig.
Gisteren publiceerde raadslid Mark Lemaitre op facebook een pure informatieve mededeling: “Pär Ongeluck is terug in de virtuele ether”. Hierop zegt ene Frans Lavaert (FL – de senior-writer van kortrijkwatcher) dat hem dat verheugt. Hij vindt “Pär Ongeluck” (hierna PO) een ware aanwinst in onze Kortrijkse blogosfeer. Voor wie het niet zou weten: PO is dus een blog met commentaar op allerhande Kortrijkse toestanden. Zie http://perongeluck.wordpress.com. Zeer goed geschreven, en vaak scherp informatief. Maar het ongeluk wil dat hij geregeld gaat schimpen op de lokale pers, meer speciaal onze regionale editie van “Het Nieuwsblad”.
Dat zit Freddy Vermoere (vfb) van “Het Nieuwsblad” al jaren dwars. Hij reageert prompt. Vindt die PO maar een laffe kerel, alhoewel hij soms een punt heeft. “Dat hij er anoniem maar op los schiet, vind ik zeer goedkoop.” Uren later duikt Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” ook op in de face-book-dialoog. Ook hij vindt PA inderdaad een lafbek omdat zijn “goedkope” kritiek op de koop toe anoniem gebeurt. “Waaaw, wat een moed zeg!”

Ja, het is nog altijd zo

Intussen is naar aanleiding van de annonce van Lemaitre al heel de dag nog van alles aan de gang op facebook. In dit soort discussies op FB gaat men doorgaans vlug “off topic”.
Toegegeven, FL treft schuld. Kortrijkwatcher suggereert aan (fvb) om Pär Ongeluck in dienst te nemen bij zijn krant. Maar ja, zegt FL, misschien zou hij binnen de kortste keren buiten vliegen, wegens te kritisch voor bijvoorbeeld lokale politici. Hierop antwoordt de reporter van “Het Nieuwsblad” dat we spoken zien.
Maar nu volgt een bekentenis van Freddy Vermoere die iedereen nog lang zal geheugen.
FL vroeg gewoon dit: “Is het nog zo dat onze burgemeesters of schepenen naar de Brusselse (regio)redactie bellen als een stuk in de krant verschijnt dat zij onwelgevallig vinden?”

Freddy is nog niet van de slechtste in onze perskring. Zijn repliek is buitengewoon openhartig: “Ja, het is nog altijd zo, en ik geef geen voorbeelden op facebook.” Geen voorbeelden dus van arrogante politici die zich dat permitteren, noch voorbeelden van onderwerpen waarbij zij op hoger niveau menen onze plaatselijke journalisten onder druk te moeten zetten.
Voor kortrijkwatcher is dit het moment om wat zout in de wonde te strooien. FL vraagt zich af of iemand als Vermoere of andere journalisten ook aan zelfcensuur doen, of zich zouden kunnen beperken in de keuze van onderwerpen. Vermoere beweert van niet…FL gelooft dit niet helemaal. Hij wil zelfs een lijstje van onderwerpen bezorgen van zaken waarover de pers niet bericht. Maar Freddy kent het al…

Vele uren later meent Peter Lanssens (LPS in de grootste krant van Vlaanderen) dat hij een duit in het zakje moet doen.
Man man man,” roept hij uit. “Wat is dat hier allemaal zeg!” De regionale journalistiek kan toch niet zo slecht zijn, gezien de stijgende oplagen? De echte scheldpartij hangt stilaan in de lucht. Vliegende reporter Peter zou het Frans Lavaert nog eens willen zien doen. “Na een week hangt hij in de touwen.” (Tussen haakjes: FL was jarenlang opiniërend en reizend journalist bij een opinie-weekblad. Is er mee opgehouden toen hij meende niets meer te vertellen te hebben.)

Eén keer om de twee jaar

In een postscriptum nog wel doet Peter op zijn beurt een ongelooflijke bekentenis. Ook hij kan hier eeuwige roem mee verwerven in het journalistieke wereldje.
We citeren nu helemaal.“Er durven inderdaad zéér sporadisch wel eens burgemeesters en schepen naar de redactie bellen, maar – mits enkele uitzonderingen, misschien één keer om de twee jaar – gebeurt daar NIETS mee.” Maar hijzelf heeft zich daar nog NOOIT laten door beïnvloeden. Peter wordt pisnijdig van al die zever.( Let weer op het taalgebruik. Typerend voor deze generatie van de perse.)

Intussen meldt een gewezen journalist (Patrick Ghyselen) aan Peter dat hij uit eigen ervaring weet dat er in zijn tijd bij de VUM/Corelio althans wel degelijk regelmatig door onze plaatselijk politici via regiochefs of hoofdredacties druk werd uitgeoefend op de schrijver van dienst. Eindredacties zelf censureerden weinig omdat ze gewoon onvoldoende vertrouwd waren met plaatselijke situaties. Het gevolg was dat de “field” preventief aan zelfcensuur deed. Terloops meent hij dat Peter ook wel zijn toevlucht neemt tot bloggers om achtergrondinformatie te vergaren. (En of! – KW)

We slaan nu een heleboel “dialogen” over.
Klokslag middernacht is Peter Lanssens daar weer.
Hij eist concrete voorbeelden van zelfcensuur. En kom niet af met uw (camera)gezever. (LPS doelt op stukjes in kortrijkwatcher over cameratoezicht op openbaar domein.)

Vanmorgen om kwart voor negen plaatselijke tijd opende Lanssens opnieuw het hitsig wordende debat.
Hij is bereid om in te gaan op mijn voorstel (van gisteren) om met de perskring over de regionale pers een publiek debat aan te gaan. Maar niet als het enkel met verzuurde mensen zou plaatsgrijpen.
Om halftien vanmorgen bestempelt Freddy Vanmoere ene Frans Lavaert als een verzuurde betweter met te veel tijd.
Kortom, kortrijkwatcher wordt geweerd uit een mogelijk debat. Wat een zelfcensuur is dat !
En als het van LPS afhangt mag stagiair-beroepsjournalist van kortrijkwatcher gerust wegblijven uit de publieke tribune van de gemeenteraad.

P.S.
(1) Kortrijkwatcher heeft een tijdlang een lijstje bijgehouden van 1) pure fouten, tekortkomingen en lacunes in de Kortrijkse berichtgeving 2) thema’s die achterwege werden gelaten, of vermeden. Dit laatste ook omdat de betrokken journalisten het me zelf vertelden.
We werden er totaal depri van én verzuurd.
(2)
Frans Lavaert is vorig jaar nog gevraagd om medewerker te worden bij “Het Nieuwsblad”. Stel u voor! Volgens Peter Lanssens is hij van een andere generatie. Ja. In de journalistiek alleszins. Die generatie nam nog wel eens enkele stukken ter hand alvorens op pad te gaan. FL heeft toen het aanbod geweigerd met als reden dat men hem toch geen carte blanche zou geven. Dat hij continu zou worstelen met de vraag: zal ik daarover wel berichten?

KORTRIJKWATCHER BEKENT.
DOET OOK AAN ZELFCENSUUR.
Dat debat tussen journalisten en lezers zal nooit doorgaan. Ook niet op het jaarlijks bal van de perskring Kortrijk. Waar journalisten overigens nogal absent blijven.