Beknopt verslag van de vorige gemeenteraad

Update
De directie (niet de redactie) van kortrijkwatcher stelt voor om de gemeenteraad als een vereninginge te beschouwen en de zittingen voortaan te behandelen of te verslaan als crisis-bijeenkomsten van een vogelpikmaatschappij. Met namen van alle aanwezigen en foto’s. Dit zal de losse verkoop bevorderen, aldus onze enige aandeelhouder Nolfie van de directie.

Aanstaande maandag alweer gemeenteraadsdag. Onze redactiesecretaris stelt pas nu vast dat er van de hand van onze gemeenteraadwatcher geen verslag is binnengelopen van de vorige zitting. Als reden geeft onze reporter aan dat vanuit de publieke tribune ene Axel Weydts toch live verlag uitbrengt op Tinternet. www.axelweydts.be. Waarom moet ik met vijgen na pasen komen? Jaja, zegt hoofdredacteur, maar de hotspot op ‘t stadhuis lag toch een uur in panne? Drogreden! “En daarbij, die Axel is een SOS! Om geen meer kleurrijk bijvoeglijk naamwoord te gebruiken.” GRW probeert zijn omissie nog goed te praten door te verwijzen naar het feit dat raadslid Marc Lemaitre (ook een sos! zonder epitheton ornans) nu op zijn blog een meer gedetailleerd verslag uitbrengt van de zitting. Jaja, zegt seniorwriter: “Niet gelezen zeker? Hij zet gewoon zichzelf in het zonnetje.”

KW-gemeenteraadwatcher zegt “verschoning” (woord geleerd van Borat) en belooft beterschap. Is alvast naar de dossiers van volgende maandag gaan kijken op het stadhuis. (Zij lagen daar volstrekt onaangeroerd.) Veel aanvullende vragen. De reguliere perse zal er danig werk mee hebben. Bart Caron wil dat we ecologisch worden begraven. Voormalig schepen Marie-Claire Vandenbulcke doet haar eerste tussenkomst sinds zij weer op de gewone banken zit. Maidenspeech. Nog wel over een materie waar zij vroeger bevoegd voor was. Dat is NOT DONE in de politiek, binnen zo korte tijd na eervol ontslag. Moniek Gheysens haspelt vragen en voorstellen door elkaar. Wat komt dan eerst aan bod? Vooralsnog ontbrekende agendapunten: de begroting 2011. De installatie van camera’s op openbaar domein. (Komen er ook kleine onbemande vliegtuigjes?) P. De Coene wil iets verhelpen aan WO I.

Terug naar de vorige vergadering van oktober. Onze redactiesecretaris kan niet anders dan steunen op wat GRW zich daarvan nog herinnert.
Ten eerste dat de meerderheid van de Raad bij het begin van de zitting alweer niet in aantal was om stemmingen te kunnen winnen. Dat minister Q, door zijn chauffeurs soms bijgenaamd Quickie, opnieuw nergens was te bekennen. Dat de andere minister vertrok om half tien. En dat Stefaan intussen al die tijd rustig zat te lezen zonder zich maar iets aan te trekken van wat er werd gezegd. Als een grandfather in zijn zetel. (Het scheelde niet veel of een ambtenaar bracht hem nog een sigaartje.) Zelfs geen kopij aannam van de tussenkomsten van collega’s-raadsleden over de Venning, de budgetwijziging 2010, het Jeugdbeleidsplan. “Terwijl hij popelt van ongeduld om opnieuw burgemeester te worden,” weet onze GRW. Zit daar dan met zijn i-Pad. (De minister van lopende justitiezaken sleurt uit de aard der zaak geen stapel Brusselse dossiers meer mee naar de zitting.)

Tot en met 19u46 heeft onze verslaggever Рnet als die van de papieren perse van de dode bomen Рniets verstaan van wat de sprekerds zoal naar voren brachten. Pas dan begonnen de luidsprekers te werken. Alle scholieren in het publiek hadden het intussen al lang opgegeven. Maar voormalig schepen Frans Destoop hield het vol, in de publieke tribune. (Was hij daar om te horen wat men zou zeggen over het SOK?) Om 19u45 tekende Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluw̩ de absentielijst om aldus toch nog zijn 185 euro als zitpenning op te strijken.

Schepen van Financiën Alain Cnudde vindt de vragen in verband met de tweede budgetwijziging alweer veel te technisch. Hij zegt dat de KULAK 50.000 euro krijgt, maar niemand wijst er hem op dat dit niet juist is. Onafhankelijk raadslid Eric Flo wil belastingen afschaffen maar weet niet goed welke. Gemeentelijke of personenbelasting? Cnudde belooft dat hij in deze legislatuur niet van plan is om tarieven te verlagen. Te onthouden ! Raadslid Lemaitre vecht tegen de bierkaai met zijn opmerking over de aanleg van te hoge reserves, en de fenomenale daling van de investeringsuitgaven.

Raadslid Patrick Jolie (van de CD&V) staakt zijn werkzaamheden op zijn laptop en leest tot eenieders verstomming een voorstel voor vanwege de N-VA. Die partij (niet vertegenwoordigd in de Raad) wil een fuifzaal op het bedrijventerrein Evolis. Er wordt een Woonraad opgericht. (Een bureaucratisch gedrocht. En we hebben hier al een Woonclub, en een Woonwinkel.)

Over welke van enig belang zijnde agendapunten nam er niemand het woord?
Het verslag van het overlegcomité Stad-OCMW. De overeenkomst over de operationele pre-zone van de brandweer. De overeenkomst met de federale Staat inzake de bemiddelingsambtenaar. De jaarrekening en het jaarverslag van het gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk (het SOK). Balans: 17,2 miljoen euroots. Over te dragen verlies: 1,9 miljoen.
Ja, zo’n dingen onthoudt onze reporter, afgestapt ter plaatse dan. En dat de commissaris van het SOK Tone Sansen is. Was vroeger de baas van de Grondregie, en deed daar niets mee. Het fortuin werd overgeheveld naar het SOK.