Haal uw gram bij de inventarisploeg van Bouwkundig Ergoed

Staat uw stulpje of arbeiderswoning of appartement ook op de lijst van woningen met een zeker erfgoedkundig belang? Stel dat u een huis bewoont – of iets of wat – met trapgevel of rare brievenbus, of aan de voordeur een kolengat hebt, je staat er gegarandeerd op. Voor eeuwig. De inventaris is tegenover vorig jaar geactualiseerd op 20 september en rechtsgeldig sinds 15 oktober. Dat moet gevierd.

Wel, naar aanleiding van “de afronding” (die nog bezig is) van de inventaris heeft “Ruimte en Erfgoed West-Vlaanderen” het nodig geacht om dit te vieren in ons eigenste stadhuis. Op 17 december zal men daar de inventaris van alle 64 West-Vlaamse gemeenten “in de kijker stellen”. Er zijn toespraken van de burgemeester en schepen Wout Maddens. Zullen zij het feestje wat kunnen vergallen door een lijst voor te lezen van de “onvolkomenheden” in de Kortrijkse inventaris? Het is hier al vermeld (KW van 1 oktober): bijvoorbeeld het gesloopte Bijstandklooster en rustoord staat er nog altijd op, al voor de tweede maal.

De perse kan ook wel even zijn uiterste best doen om allerlei onnozelheden uit de lijst onder de aandacht te brengen van de inventarisploeg.
(Uit wie bestaat die ploeg eigenlijk? Is er wel een ploeg? Zijn die gasten bevoegd? Opgeleid? Hebben ze een lijst van criteria? Gaat het om een stelletje fanaten? Hoe worden ze betaald? Hoe verplaatsen ze zich? Maken ze foto’s? Wanneer zijn ze in Kortrijk bezig geweest?)
Een persconferentie mag ook eens interactief zijn. Perse ! Laat u niet doen! Informeer u vooraf. Vraag eens hoe men klacht kan indienen tegen opname in de lijst. Waarom betrokkenen niet worden op de hoogte gesteld? Wat zijn de rechtsgevolgen buiten degene die vioe.be prijsgeeft? Perse! Publiceer nu al foto’s van eigenaars die hun beklag doen en op 17 december getuigenis willen afleggen. Wacht niet tot het probleem actueel is.

De papieren perse (van de dode populieren) krijgt in de Oude Raadzaal al om 12u30 een aparte ontvangst, met broodjes. Het officieel gedeelte vangt aan om 14 uur. Tegen dan is de perse gehersenpoeld. De administrateur-generaal Gilbert Kolazny houdt ook een speech, evenals minister Geert Bourgeois (om 15 uur).
Burgers, Kortrijkzanen, meng u gerust tussen de genodigden, zeker tijdens de receptie achteraf in de Beatrijszaal. U, en niemand anders bent ervaringsdeskundige.
Breng een grote foto mee van uw (eventueel gesloopt, of in brand gestoken, of helemaal hernieuwd) eigendom. Steek die omhoog, en roep: “Wat moet ik daarmee?” Zeg: “Dat is mijn erfgoed, en niet het uwe!”, voor de lol.
Het kan natuurlijk ook dat u vindt dat uw eigendom ten onrechte niet voorkomt in de inventaris. Klacht indienen kan dan wel. U krijgt zeker een drankje.

De inventaris Bouwkundig Erfgoed is te vinden op http://inventaris.vioe.be. Per alfabetisch gerangschikte straat. Je moet wel een beetje kunnen surfen. Het is niet aan iedereen gegeven om te weten wat anderen van plan zijn met hun – of uw – eigendom.
Perse ! Vraag eens aan die inventarisploeg wat hun voornemens zijn met hun eigenste eigendom.