OCMW hevelt 550.000 euro over naar Stad

Voor velen zal dit wel als breaking news overkomen. Dat komt zo. Het duurt altijd maanden vooraleer het OCMW aan de gemeenteraad een verslag overhandigt van het zogenaamd overlegcomité Stad-OCMW. Het laatste verslag bijvoorbeeld dateert van mei en is pas in oktober op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Raadsleden lezen dat (veel te summiere) rapport trouwens nooit en zeggen er ook nooit een of ander gebenedijd woord over.
Nu heeft onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot evenwel enig zicht kunnen krijgen over wat er tussen Stad en het OCMW in de loop van oktober is bedisseld. Het is niet min.

Volgend jaar zal het OCMW dus 550.000 euro van zijn middelen overhevelen naar de Stad. We zouden dat concreet moeten zien in december, bij de bespreking van het stadsbudget 2011. Raadsleden zullen de betrokken artikels dan goedkeuren, zonder precies te weten waarover het gaat.
Kort samengevat is afgesproken dat Stad voortaan de regierol over het werkgelegenheidsbeleid, de sociale economie en de lokale diensteneconomie op zich neemt. De facto is dat schepen en momenteel loco-burgemeester Lieven Lybeer en niemand anders. Het OCMW blijft als actor hierbij de preferente partner voor de uitvoering van dat beleid. Het OCMW houdt wel het welzijnsbeleid in handen. Dat komt vooral neer op kansarmen of leefloners aan een job helpen. In hoeverre dat lukt inzake reguliere banen kom je nergens te weten.
De instrumenten die Stad als regisseur voor werk daarbij ter beschikking heeft zijn: het Forum Werkgelegenheid, de dienstenwijzer, de begeleiding van starters uit kansengroepen, het Fonds Sociaal Kapitaal. Plus nog wat samenwerkingsovereenkomsten met de vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten (de soepkar!), en de “maatwerkbedrijven” Constructief en Mobiel.

Door deze gewijzigde rolverdeling tussen Stad en OCMW worden volgende overdrachten van OCMW-middelen voorgesteld:
– vanuit het Startcentrum Kanaal 127 cvba: 210.000 euro;
– vanwege het Opleidingscentrum en adviesbureau Mentor vzw: 175.000 euro;
– van de sociale werkplaats Constructief vzw: 40.000 euro;
– van het Fond Sociaal Kapitaal: 75.000 euro.
Dit alles betekent in de feiten dat deze overdracht een vermindering van de gemeentelijke bijdrage zal teweegbrengen van 550.000 euro. (Die bijdrage bedraagt momenteel 9.583.673 euro. Maar omdat het buurtwerk in de Lange Munte, Overleie en de Venning in handen komt van het OCMW krijgt het Centrum van Stad volgend jaar +150.000 euro.)

Nog wat toelichting voor onze kansarme lezers.
Men schat dat het huidige stadsbudget inzake werk (het Ondernemingscentrum! het Innovatiefonds!) en sociale economie zowat 1,1 miljoen euro bedraagt. Geld voor JOPRO, TRAVAK, SNORKO, het Jongerenatelier en zo nog een ander. Zaken die u wel kent.

Het aandeel van Stad in het Fonds Sociaal Kapitaal is momenteel 87.500 euro. Niemand die weet wat men daarmee aanvangt. We herhalen: niemand, tenzij de begunstigden. Het OCMW ziet voor de volgende vier jaren zijn deel uitdoven. Voor een totaal van 250.000 euro. Volgend jaar wordt volgens een document 75.000 euro overgeheveld, volgens een ander 100.000. Daarna 75.000 in 2012, 50.000 in 2013 en 25.000 euro in 2014. Met dat Fonds Sociaal Kapitaal gebeuren soms rare dingen, dingen waar deze krant méér zou kunnen over berichten. Maar de bronnen hierover liggen niet zomaar op straat en bereiken de redactie van KW niet via een gunstige wind.
Het OCMW behoudt zijn engagementen met de leerwerkplaats De Poort (160.000 euro plus acht bestelwagens), het arbeidszorgbedrijf De Bolster (45.000) Antigone (5.00O), Unie der Zorgelozen (5.000 euro).

Tot daar voor vandaag.
Wat Stad met die 550.000 euro zal uitrichten, dat zal schepen Jean de Bethune in december op zijn traditioneel guitige wijze toelichten, ja toch?

.