Horeca-uitbaters in K slaan alarm

Dit is de alarmerende kop van vandaag in de regionale editie “Leiestreek” van “Het Laatste Nieuws” in groot corps (veel cicero’s). Geenszins door onze KW-eindredactie van de regio bedacht, want hier in onze lokalen willen we geen heibel krijgen middels een stroom van lezersbrieven en faxen en aanhoudend telefoongerinkel.

Twee resto-uitbaters (Mezzo Mezzo en The Black Sheep) in het nieuwe megawinkelcentrum “K in Kortrijk” maken zich zorgen. “Topdagen en zwakke momenten wisselen teveel af,” zeggen ze. En de directeur van de keten Saturn vindt Kortrijk maar “een vreemde stad“. “Na 18 uur is hier alles doods (…) zo’n fenomeen zie je niet in andere steden”. Een en ander wijt men zomaar aan het te drukke verkeer in de binnenstad, de weinig vlotte bereikbaarheid en de te dure parking. De shopmanager van K, Dominique Desmeytere, vraagt om wat geduld: “het duurt drie tot vijf jaar om een winkelcentrum zoals K definitief op de kaart te zetten.” Had hij en reclame-jongen Peter Verlinden dat maar van te voren gezegd.

Luister eens.
We willen het hier alweer eens over iets anders hebben. De zaak wat breder beschouwen. Onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) snakt naar objectieve gegevens in plaats van losse indrukken. Enigszins meetbare. Ten goede of ten kwade. Voor wat K betreft: de juiste bezoekcijfers, (van wandelaars en lanterfanters en schoolkinderen en hangjongeren, spijbelaars en daklozen), versus het aantal kopers. Manager Dominique houdt het aantal passanten tegenwoordig op 4 miljoen, sinds de opening. Over omzetcijfers en dergelijke meer willen we niks weten. Dat is iets voor “Trends”. Iets om op de immobilliënbeurs in Cannes – waar het allemaal is begonnen – uit te leggen. (Wie van Stad is er nu weer geweest?)

Het antwoord op de belofte dat K 800 jobs zou creëren, dat willen we daarentegen weten. Plus een koopstromenonderzoek, wat méér is dan een passantentelling. Zo’n onderzoek slaat op het koopgedrag: koopbinding, koopvlucht, bezoekersmotieven en zo. Impact op de regio. Stad Kortrijk en het Gewest hebben miljoenen euro geïnvesteerd in de komst van K, en nu zou het maar billijk zijn dat bijvoorbeeld de Kortrijkse (de kleine) middenstand ietwat zicht krijgt op de gevolgen van de inplanting van dat nieuwe winkelcentrum.

We hebben het hier al gemeld.
Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) heeft al jaren een contract lopen met het studiebureau Locatus om basisgegevens over winkelgebieden in Kortrijk te verzamelen. Overigens ook in deelgemeenten, maar daar hoort men niks meer over. Die zogenaamde handelsinventarisatie gebeurt om het jaar. De laatste die openbaar is gemaakt dateert van mei 2008. De leegstand in het BID-gebied (het handelsdistrict) bedroeg toen 11,40 procent. De inventarisatie van 2009 (gemaakt vóór de komst van K) krijgen we niet te zien. De laatste passantentelling dan die hier op de redactie gekend is dateert van 2006.

Ergens begin oktober is er opnieuw een handelsinventarisatie (én passantentelling) voor de binnenstad gebeurd.
Men is blijkbaar nog altijd bezig met de verwerking van de gegevens. Het zal nog een tijdje duren eer daarover iets gecommuniceerd wordt. Een betrouwbare bron vertelt onze journalist (SBJ) dat men aan Locatus zelfs heeft gevraagd om de gegevens enigszins te herwerken of minstens te herbekijken. Wat is er aan de hand? Dat we het niet weten ! Of toch? De gegevens zijn niet vergelijkbaar. Zo. Dat is dan opgelost.

Het gevaar bestaat dat het SOK het rapport als zijn eigendom beschouwt en niet alles gepubliceerd wil zien.
Dat mag niet !
SOK is een gemeentebedrijf. Wij, Kortrijkzanen hebben dat onderzoek betaald.

P.S.
Dat jaarverslag 2009 van SOK, waar blijft dat, op de website van ons gemeentelijk bedrijf? Die website van ons handelsdistrict (met de verkeerde shop-naam) mag ook wel even onder handen genomen worden.