Schepen vraagt overbruggingskrediet aan zichzelf

Het autonoom gemeentebedrijf Buda dat de Budatoren, de Budascoop en de Budafabric beheert, evenals omliggende percelen (niet verwarren met het Buda Kunstencentrum, dat is een vzw) verkeert nu in liquiditeitsproblemen. Waarschijnlijk omwille van de kosten gemaakt ter “opfrissing” van de bioscoop (tapijt, bar, balie, vestiaire). Maar nog meer hoogstwaarschijnlijk door de fout van het stadsbestuur zelf, dat niet op tijd en stond zijn financiële verplichtingen ten opzichte van het AGB nakomt. Beetje kluchtig verhaal hierna. Maar dat is Kortrijk. Centrum van innovatief, creatief design-boekhouden. Kortrijkwatcher weet er niet het fijne van. Geloof dat maar.

Ja. De voorzitter van het bestuur van ons eiland-gemeentebedrijf is de schepen van cultuur, Christine Depuydt. En dat bestuur (niet ieder bestuurslid heeft daar weet van!) heeft dus op 28 oktober een smeekbede gericht aan Stad (het schepencollege) met de vraag om voor de periode november 2009 tot eind januari 2010 een overbruggingskrediet van 50 tot 70 duizend euro toe te kennen. Zo wil men de kosten van een kaskrediet vermijden. De schepen van cultuur gaat akkoord. Haar eigen bedrijf gunt zij een krediet van 60.000 euro, en dat zal verrekend worden met de gelden die het AGB nog tegoed heeft. Welke tegoeden? Die op de uitbetaling van de energiefacturen (80 procent) en het part dat de dienst Facility zou betalen bij de “opfrissing” van de Budascoop (de veiligheidsvoorzieningen en zo). Voor die laatste “verbeteringswerken” nu, in de scoop voorziet het begrotingsontwerp voor 2011 een bedrag van 50.000 euro.
AGB Buda dient geen vergoeding te betalen voor het overbruggingskrediet, aangezien “de reden voor het krediet te vinden is bij de Stad zelf”… Onze gemeenteraadwatcher wordt gek als hij dit leest.

We hebben het eens nagekeken. AGB Buda zou veel geld (33.000 euro per jaar?) kunnen besparen en enig kaskrediet kunnen vermijden door die volstrekt nutteloze, deeltijdse Buda-coördinator aan de dijk te zetten. Het is een vriendje van minister Stefaan De Clerck, de burgemeester die voorheen voorzitter was van het AGB. Gunther Broucke namelijk verricht gewoon niks en wordt daar goed voor vergoed. 33 duizend euroots? Als kortrijkwatcher het verkeerd voorheeft, moet men het maar zeggen. Deze KW-krant althans heeft een rubriek “errata” genaamd. Niet te geloven. Deeltijds? Gunther, zeg het eens zelf om hoeveel dat gaat. Op Tinternet. FB-vrienden. Linkedinge.

En Stad zou ook energiekosten vooruit kunnen betalen, nog vóór de facturen binnen zijn. Men doet dit al wel met KV Kortrijk. Het voetbal. De multicul van/voor de kleine man.

P.S. (1)
AGB Buda krijgt jaarlijks een vaste subsidie van 140.000 euro, geïndexeerd. (Beetje ongeveer hetzelfde als de vzw Habbekrats, voor scheve cultuurhangjongerenpetjes, pro memorie.) In 2007 was er een boni van 131.719 euro. In 2008 nog 44.437 euro. Voor 2009 was er nog een overschot van 329 euro. Het energieverbruik bij Buda is hoog. Voor het laatste kwartaal van vorig jaar en tot begin februari van dit jaar betaalde Stad zowat 71.000 euro uit. Ook de schoonmaakkosten (de Budatoren) zijn torenhoog.

P.S. (2)
In dat “Nieuwsblad” van 2 juni 2007 verscheen ooit het bericht dat Gunther 13.800 euro opstreek voor zijn taak als “Buda-coördinator”. Dat nieuws heeft toen zoveel commotie veroorzaakt dat we daar sindsdien niets meer konden over vernemen. Bon. Misschien over een maand of zo weer meer daarover in de reguliere perse, van de dode bomen.