Stad is geen bank !

Dat riep schepen Stefaan Bral een keer uit toen men zich afvroeg of voetbalclub KV Kortrijk een overbruggingskrediet kon krijgen omwille van tijdelijke liquiditeitsproblemen. Deze stelling is nu ietwat geofficialiseerd door het schepencollege. De directie van Financiën (schepen Alain Cnudde) zegt dat “de Stad principieel geen bank is en bijgevolg is het toestaan van overbruggingskredieten aan een serie (8) voorwaarden onderworpen.”

Stefaan, of Alain, we zullen u eens wat vertellen.
Heeft de NV XOM van de Xpo al zijn overbruggingskrediet terugbetaald? Dat moest dus ten laatste op 1 april van dit jaar gebeuren. Het zit zo. Voor de bouwwerken van de “Hallen” zat de NV XOM met een probleem inzake kortetermijnfinanciering en vroeg vorig jaar in augustus aanvankelijk een overbruggingskrediet van twee miljoen euro. Dit in afwachting van de uitbetaling van Europese en Vlaamse subsidies. De vraag werd op 9 september 2009 gehonoreerd door het schepencollege. Maar even later wou XOM een krediet van 4.250.000 euro. Ook dit werd toegestaan door het College, op 27 oktober 2009. Alweer werd hierbij gestipuleerd dat XOM de lening moest terugbetalen van zodra de beoogde subsidies waren binnengehaald, en wel ten laatste op 1 april van dit jaar. Schepen Alain, is dit gebeurd? Antwoord verwacht op de gemeenteraad van december. (Curieus, in de begroting van 2009 is slechts 2,5 miljoen ingeschreven.)

Kortrijk Stad is geen bank.
Wat Stad wel doet is geld lenen aan de politiezone Vlas (dit jaar 590.000 euro) en aan de kerkfabrieken (496.837 euro). Men noemt dit hier zedig “doorgeefleningen”. Elders “leningen ten laste van derden”.
Onze vraag is wat het verschil is met “overbruggingskredieten”. Waren die doorgeefleningen ook nodig omwille van liquiditeitsproblemen? Is er met de politie en de kerkfabrieken afgesproken wanneer die leningen moeten terugbetaald? Is het inkomstenverlies dat Stad lijdt door het toestaan van het krediet vergoed door de aanvrager? Dus op basis van de kortetermijnrente?
Want dat zijn allemaal voorwaarden die Stad nu hanteert om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet.

P.S.
Zie nog ons stuk over de lening aan het autonoom gemeentebedrijf BUDA.