Gladheidsbestrijding, wat kost dat? (1)

Midden september heeft het schepencollege beslist om via een openbare aanbesteding “chemische smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding” aan te kopen. Raming 60,50 euro per ton, inclusief BTW, – 50 euro zonder BTW. In het stadsbudget 2010 is voor “sneeuwopruiming en ijzelbestrijding” 25.000 euro voorzien. Zonder budgetwijziging zou Stad dus 414 ton kunnen aankopen. Eigenaardig is dat schepen Guy Leleu in dat collegebesluit niet vermeldt welke firma’s men zal aanschrijven. (In principe moeten het er drie zijn.)
De uitslag van de aanbesteding kennen we nog niet, en we weten ook niet of er al leveringen zijn gebeurd. In het WTV-nieuws van gisteren zei mister Zoutman uit Roeselare dat er (bij zijn firma?) slechts 11 gemeenten in de provincie een bestelling hadden geplaatst. (Zie update in een volgend stuk.)

Vorig jaar is er iets raars gebeurd. In eerste instantie (september) zou de gunning van de levering strooizout via een algemene offerte worden toegestaan. Maar toen er twee kandidaten opdaagden koos men plots (november) voor de goedkoopste inschrijver en dat was het zoutbedrijf Quatannens uit Gistel-Snaaskerke, met een gunningsbedrag van 58,44 euro per ton. De NV Zoutman uit Roeselare vroeg 67,10 euro.
Die onverhoedse wijziging van gunnen is niet normaal hoor. Bij een aanbesteding moet men kiezen voor de laagste prijs, ja, maar bij een offerte spelen bij de keuze van de leverancier nog andere criteria een rol. Er zijn soorten kwaliteiten van dooimiddelen, en de garanties inzake leveringsmodaliteiten spelen hier zeker ook een rol. Schepen Leleu kwam ermee weg, zelfs al zei hij een keer in de gemeenteraad dat de NV Zoutman de gekozen leverancier was.

Soms vragen we ons af of die strooizoutleveranciers niet onder één hoedje spelen.

Het budget voor gladheidsbestrijding heeft men in 2009 moeten verhogen tot 33.784 euro. En dat was nog niet genoeg, want er is voor 34.066 euro (contractueel) vastgelegd. Alhoewel, volgens de jaarrekening is er in het jaar 2009 zelf “slechts” 28.366 euro aangerekend. In de gehele vorige winterperiode is 695 ton strooizout aangekocht. Dat is dus voor een bedrag 40.615 euro.

Er is natuurlijk nog personeel in de weer. In de periode november tot en met februari volgend jaar is er een permanentie van 8 personeelsleden. (Overuren? Nachtwerk?). Reken daar nog het materieel bij.