Teveel water op Guldensporenstadion, teveel beregening

Groten boel in de voetbalwereld.
De wedstrijd tussen KV Kortrijk en Lokeren kon zaterdagavond niet doorgaan aangezien het verwarmde en gedraineerde veld te drassig was. (Andere matchen wel.) Doet denken aan de guldensporenslag.
Lokeren verdenkt KVK van manipulatie, aangezien de Kortrijkse club niet meteen zijn beste spelers kon laten deelnemen aan de aftrap. Onze trainer Hein Van Haezebrouck was nochtans naar verluidt niet opgezet met de afgelasting. Maar in “Het Laatste Nieuws” verklaart de schepen van sport Stefaan Bral – op zijn alweer geheel eigen diplomatische wijze – dat Hein een “bleiter” is.
Bij de KVK-fanclub op Tinternet had je vroeger een rubriek “vraag het aan Hein”, nu “slaat hij een babbeltje”.

Dat bericht uit HLN werd quasi geheel overgenomen door de wereldpers, ook de elektromagnetische.
Kop in “Het Laatste Nieuws” was “Geen match ondanks 500.000 euro” van de Stad Kortrijk. Is sportschepen Bral hier aan het woord? (In april hield de krant het nog op een stadsinterventie van 550.000 euro.)
Hoeveel kost die veldverwarming, DRAINAGE en beregening eigenlijk aan ons, Kortrijkzanen? Dat we het niet weten.
In de begroting van dit jaar is wel degelijk 550.000 euro ingeschreven. Maar dat wil niks zeggen. Moeten nog zien of het krediet in 2011 onveranderd zal blijven. En vooral moeten we nog uitkijken naar de eindafrekening. Of Stad dan zijn voorziene investeringstoelage van 5,5 duizend euro nog eventjes wil aanpassen.

Supporters, uw sportkrant kortrijkwatcher bezorgt u nogmaals de tot op heden officiële gegevens.
* Voor de aanleg van het veld (lot 1) bedroeg de laagste offerte (van bvba Groenservice) 385.119,77 euro, zonder BTW.
* Voor het leveren en plaatsen van de beregeningsinstallatie (lot 2 ook van Groenservice): 34.482,20 euro, excl. BTW.
* En dan was er ook nog lot 3: de stookinstallatie. Tot op heden (ja!) weten we nog niet wat hiervoor het gunningsbedrag is geweest. Het studiebureau Snoeck & partners raamde de kosten op 117.850 euro, zonder BTW. (Omdat de bouwheer van heel het spel niet Stad is maar KVK – Kortrijk Voetbalt – blijven we hierover in het ongewisse.)

Zeer eigenaardig nu is dat in april ir. architect Hugo Snoeck na onderhandeling tot de conclusie kwam dat Groenservice uit Sint-Amands lot 1 én 2 kan worden toegewezen voor (slechts) 344.750 euro, nog altijd exclusief BTW.
Samen met de raming van de stookinstallatie komen we dan aan 462.600 euro. Daar moet bijgeteld: het ereloon van (6 procent) ten bedrage van 27.756 euro. Geeft 490.036 euro. Maar dat is dus allemaal berekend zonder BTW, en zonder dat we weten of er BTW zal kunnen gerecupereerd worden. De geraamde niet-recupereerbare BTW is 49.036 euro.
Dit geeft een totaal van 539.392 euro.

Met andere woorden, de kranten of schepen Bral ronden de mogelijke kostprijs (voor de Stad) duchtig af, naar beneden.
Maar dat is nog niet alles.
Het bureau Snoeck heeft een voorstudie (raming) gemaakt over de totale investeringskost. Dat wil zeggen: de aanleg veldverwarming, de drainage, de beregening, plus de heraanleg van het veld (graszoden), de stookinstallatie (aardgas), de BTW 21%, de erelonen. Die voorstudie schatte dus de totale investeringskost op 719.068,09 euro.
Vraag blijft. Zal schepen Bral blijven vasthouden aan een investeringstoelage (van ons, Kortrijkzanen) van 500.000 euro, zoals in de krant vermeld?

In het geraamde bedrag van 7,1 duizend euro is het onderhoud tijdens het eerste speelseizoen ook inbegrepen: bemesting, bezanding, groeigarantie. Was Stad hiervoor verantwoordelijk? Deelt Stad in die kosten? Nog even aanmerken dat de bouwheer wel degelijk cvba Kortrijk Voetbal was.

(wordt vervolgd…)