Voetbalveld KV Kortrijk is ijspiste

Onze concullega’s van de papieren perse zijn gaan kijken, dus dat zal dan wel waar zijn. Er is vandaag een foto in de krant als bewijsmateriaal. (Welke firma leverde de stookinstallatie en voor hoeveel geld?)

De statuten van de Pro League hebben KVK verplicht om het Guldensporenstadion permanent bespeelbaar te houden. In hete zomers door het aanbrengen van een sproei-installatie (“beregening”). Bij andere “oerkrachten” (dixit schepen Bral) zoals felle regens en bittere kou door drainage en veldverwarming.
Vorige zaterdag kon er geen match tegen Lokeren doorgaan omdat het veld onder water stond. Is er iets misgelopen met de drainage? Voorstudies werden gemaakt door het bureau Snoeck samen met het ingenieursbureau CES uit Asse. De uitvoering was in handen van de bvba Groenservice uit Sint-Amands. De offertes werden nagezien door het bureau Snoeck.

Voor het geval dat er klachten zouden komen over de uitvoering van de werken is het nog van belang om te weten dat niet Stad Kortrijk de bouwheer was van de werken, maar wel de cvba Kortrijk Voetbalt. Anderzijds was niettemin gestipuleerd dat stedelijke dienst Facility (van schepen Jean de Bethune) de uitvoering van werken mee zou opvolgen, maar dit heeft waarschijnlijk eerder verband met het nazicht op de vorderingstaten en facturen, om zodoende de uitbetaling van de investeringstoelage (in schijven) te verantwoorden. Die fameuze 550.000 euro.

Aangezien de uitvoeringstermijn van de werken bijzonder kort was (zowat 6 weken) is de aanleg van het veld gebeurd met graszoden en niet door inzaaiing. Die strikte timing werd gebruikt als smoes om Stad Kortrijk uit te sluiten als bouwheer. Zo ontweek men de regelgeving inzake de overheidsopdrachten. En zo komt het dat we bijvoorbeeld geen kennis konden nemen van de kosten voor de stookinstallatie.

De lezers van deze KW-sportkrant weten maar al te goed dat Stad (wij, Kortrijkzanen) geweldig bijdragen in de energiekosten van onze koninklijke voetbalclub. Het gasverbruik voor 90 procent van de voorgelegde facturen. Idem wat electriciteit betreft, maar hiervoor is een plafond voorzien van 25.000 euro.
Het bureau Snoeck heeft berekend wat die veldverwarming zou kunnen kosten. Als men ervan uitgaat dat de installatie 48 uur voor de match opstart, raamt men het jaarverbruik op 16.325 euro voor aardgas, 19.033 euro voor elektriciteit bij toepassing van een warmtepomp, of 25.645 euro bij toepassing van elektrische weerstand. Indien men zou extrapoleren naar een dagverbruik van 90 dagen komt het verbruik neer op respectievelijk 181,39 euro/dag (gas), 211,84 euro/dag (warmtepomp), 284,95 euro/dag (elektrische weerstand).

Supporters! Spelers ! Hein !
KVK is verantwoordelijk voor het onderhoud van het stadion en het veld! Maar wij allen, Kortrijkse belastingbetalers, geven daarvoor wel een jaarlijkse, geïndexeerde stadstoelage van 70.666 euro.
De gebruiksovereenkomst Stad-KVK is nu wel opgezegd, maar er is nog altijd geen nieuwe. Schepen Stefaan Bral heeft de onderhandelingen nu alweer verpest door trainer Hein te bestempelen als een “bleiter”. Kortrijkwatcher heeft het al een keer geopperd: waar Bral voorbijkomt groeit geen gras meer.

35 km verwarmingsbuizen

Voor onze technisch onderlegde supporters en spelers nog even wat over de bouwtechnische opbouw van de veldverwarming en drainage. Om met kennis van zaken ruzie te kunnen maken in uw supporterslokalen.
In de onderlaag van zand (hoogte 250 mm) zijn verwarmingsleidingen geplaatst op een diepte van 150 mm. Daarop is er een grasmat (max. 150 mmm hoogte) met kwarts zand, waarin conische gaten zijn voorzien met diepte 200 mm en doormeter (bovenkant) van 50 mm. Deze conische gaten zijn gevuld met kwarts zand om juist de drainage toe te laten. De diepte nu laat toe dat de afwatering direct in contact staat met het zandbed. De grasmat mag dus max. 150 mm hoog zijn. Men heeft geopteerd om de verwarmingsbuizen in PE op een afstand van 250 mm van elkaar te leggen, dwars over het speelveld. Dit geeft dan ca. 35 km verwarmingsbuizen.