Hoe staat het met de financies bij het Kunstencentrum Buda ?

Intro

Al maanden vraagt de KW-redactie herhaaldelijk aan onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) om dat even op te zoeken. Want de overheidssubsidies voor deze vzw zijn niet min. (SBJ) antwoordt dan telkens: “Chef, dat is niet te vinden. Kan er niets aan doen. Het staat niet in de gazetten.” Nu het festival NEXT aan het afronden is, heeft onze senior-writer het dan maar zelf opgezocht. Natuurlijk moet je daarbij niet gaan neuzen op de website van Buda KC. Onze met publiek geld gesubsidieerde VZW’s in het algemeen geven niet graag hun boekhouding prijs.
“(SBJ) toch ! Ge moet kijken op Tinternet! Ken je dat dan niet ? Kijk toch eens op ftp://ftp.west-vlaanderen.be ! Stommerik dat ge zijt ! Ge gaat hier nog buiten vliegen ! En ge krijgt nu al 1 euro voor 60 tekens in uw artikels. Met al uw spaties.”
___

Eerste bedrijf

Voor dit jaar verwachtte de begroting van het kunstencentrum (van Franky Devos, Barbara Raes, Kristof Jonckheere en de nieuwe voorzitter Julie Vandenbroucke) een werkingssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap ter waarde van 900.000 euro. Er is ook een Gesco-subsidie van 150.000 euro. Van de provincie krijg men 31.000 euro, met daarnaast een provinciale cofinanciering voor NEXT van 18.000 euro. Dit in het kader van het Interreg IV-project. Andere subsidies van de Europese melkkoe gaan naar activiteiten als Cinema, NEXT, DEPARTS, Transdigital voor een totaal van 112.500 euro.
Stad Kortrijk draagt natuurlijk zijn steentje bij: 16.000 euro.
Het totaal aan overheidssubsidies allerhande bedraagt dus niet minder dan 1.225.000 euro. Volgens de begroting 2010 althans. Of dit bedrag daadwerkelijk is binnengehaald zal hier op KW later wel eens worden medegedeeld.

Er zijn nog wat andere opbrengsten geraamd, voor 260.500 euro. Het leeuwenaandeel komt van de kijkers (zowat 30.000 bezoekers) in de Budascoop: 145.000 euro. (Vorig jaar in werkelijkheid 108.587 euro.) De ticketverkoop voor de festivals (NEXT, FRESH, Kortrijk Congé, Eerstelingen) zou 22.000 euro moeten opbrengen. En men hoopte op 25.500 euro sponsoring.

Tweede bedrijf

De kosten nu.
Buda KC telt op heden vermoedelijk (staat niet op de website) 19 al of niet voltijdse medewerkers. Die kosten in het totaal (met sociale lasten en pensioenen) 700.650 euro. (Het directiepersoneel 81.175 euro, de “bedienden” 409.055 euro.)
Andere zware uitgavenpost is de huur van gebouwen allerhande. Stad Kortrijk betaalt wel de erfpacht van de Budascoop, de Buda Fabric en de Budatoren, maar het kunstencentrum dient toch enige huurprijs te betalen. Véél minder dan oorspronkelijk werd overeengekomen met Stad. Slechts 50.000 euro. Energiekosten inbegrepen ! Buda KC heeft nog een groot kantoor aan de oude Leie, gehuurd voor 17.500 euro. Een atelier in de Consciencestraat: 11.000 euro. En verder nog twee artiestenwoningen (of drie?) in de Consciencestraat en de Budastraat: voor 13.350 euro. Er waren plannen voor de aankoop van 14 “spaceboxen”, woonunits voor artiesten op stadsgronden, maar die plannen zijn door Stad gekelderd.

Derde bedrijf

Ja, er resideren hier artiesten. Je ziet ze nergens, maar het laatst gekende aantal in 2008 was 197. In 2007: 95. Er zijn drie soorten. Dit jaar verwachtte men een 20-tal kunstenaars als creatieresidenten, een 10-tal als onderzoeksresidenten en nog eens zoveel als kennismakingsresidenten. Wat kost dat? Iets van 123.000 euro. Catering: 20.000 euro.
Er gaat 68.500 euro naar verplaatsingskosten. Voor dienstreizen van Buda-personeel: 16.000 euro. Voor allerhande “séjours”: 16.500 euro.
Qua vergoedingen aan derden valt die 14.000 euro op, voor het boekhouderskantoor. De accountant is tegelijk een sponsor !
Aan promotie wordt 75.950 euro besteed. (Slechts 3.000 voor recepties geraamd? Vorig jaar toch 13.636 euro?) In die post “vergoedingen” steken weer bedragen voor verplaatsingen (10.000 euro) en hotelkosten (3.550 euro), in het kader van de prospectie.
Over het café Buda Libre niets te vinden. Vorig jaar had de “designregio Kortrijk” hiertoe een bijdrage van 3.500 euro veil.

Receptie

Wie hard zoekt op Tinternet vindt daar ook de resultaten (de rekeningen) van vorig jaar. De kosten bedroegen 1.589.327 euro, de inkomsten 1.647.045 euro. De drankrecette tijdens Kortrijk Congé: 30.752 euro. De bijdrage van Electrawinds en Leiedal in dat kader: 81.300 euro. Leuk om te weten toch?

Roddel

Je raadt nooit wie er ook meedoet aan de “budgetopvolging” bij het kunstencentrum. Raadslid en fractieleider van de CD&V Pieter Soens. Buda KC verzorgt zijn relaties. Maar Pieter nog nooit gezien op Buda-eiland.