Kortrijk, stad met zeven schepenen ??

Er was al bij het begin van deze bestuursperiode overeengekomen dat schepen Hilde Demedts (CD&V) haar mandaat zou neerleggen per 31 december 2010. Christine Depuydt zal met ingang van 1 januari 2011 het mandaat van Hilde effectief waarnemen, en de eed afleggen in de gemeenteraad van 13 december.

Maar Christine is al schepen !
Met een immense portefeuille. Cultuur, communicatie en recht. Inbegrepen: bestuurszaken, juridische zaken, financiële zaken, immobiliën, administratieve sancties, klantendienst. Komt daar nu bij: personeelszaken.

Toen burgemeester Stefaan De Clerck tot minister werd benoemd is schepen Lieven Lybeer op 17 januari 2009 gebombardeerd tot waarnemend burgemeester. Daarmee was Lybeer als schepen op zijn beurt “verhinderd” en is raadslid Christine zijn plaatsvervangende schepen geworden. Nu zal zij dus Hilde vervangen. Doet ons denken aan een oud toneelstuk, over de Stellvertreter.

Zo staat daarom in een recent toegevoegd agendapunt voor de gemeenteraad van 13 december: “De rangorde van de schepenen ziet er vanaf 1 januari 2011 uit als volgt: 1. Maddens. 2. Bral. 3. Leleu. 4. Cnudde. 5. De Bethune. 6. Santy. 7. Depuydt. Totaal zeven, één vrouw, – want dat is decretaal als minimum verplicht.

Wat nu? Wie volgt Christine als Stellvertreter op in afwachting van de terugkeer van de minister? (Of hoopt men dat er tegen eind dit jaar een nieuwe regering is gevormd, zonder Stefaan?) Het moet alleszins iemand zijn uit de middenstandsvleugel van de CD&V, een partij waarvan Stefaan De Clerck ooit zei dat die geen standen meer telde. Maakt Pieter Soens een kans? Als fractieleider heeft hij nog niets bewezen. En de vroegere jonge turk, Patrick Jolie? Komt op de gemeenteraad soms raar uit de hoek, tot ontsteltenis van zijn partijgenoten. Zal een vrouwelijk raadslid het glazen plafond doorbreken?

Een stad met een bevolkingsaantal als dat van Kortrijk telt volgens de Gemeentewet toch 1 burgemeester en 8 schepenen en in totaal 41 raadsleden?

P.S.
Deze maand zijn er twee gemeenteraden: op 6 december een met de “gewone” agendapunten en op 13 december gaat het over de stadsbegroting. De eedaflegging van Christine Depuydt is ijlings aan de agenda toegevoegd van de Raad van 13 december. Men verwijst daarbij naar een Collegebeslissing van 1 december, maar dat stond toen toch niet op de agenda?