Kan een gemeenteraad een verplichte belasting afschaffen?

Morgen 13 december alweer gemeenteraadsdag ! En wat voor een ! Het grote debat over de stadsbegroting 2011, en het OCMW-budget.
In dit verband dienen ook allerhande belastingen goedgekeurd.

Nu is er op de Ieperse gemeenteraad van 6 december iets uniek gebeurd. In de stad van Yves Leterme nog wel alwaar hij gemeenteraadslid is.
Het agendapunt (even ademhalen) “belasting op vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder” is verworpen. Nu moet u weten dat dit een belasting is die decretaal door de Vlaamse regering verplicht is opgelegd aan alle gemeenten. Met overal een vast tarief van 250 euro, per vergund verhuurvoertuig en jaarlijks te betalen. De taks is geïndexeerd en zal nu iets van 299 euro bedragen.

Diensten voor verhuurvoertuigen met bestuurder niet verwarren met taxidiensten. Het verschil is dat u bij de huur van zo’n wagen met de verhuurder op voorhand de rit hebt afgesproken. Klassieke voorbeeld: de huur van een ceremoniewagen bij huwelijken of begrafenissen. Het voertuig dient ter beschikking gesteld gedurende ten minste drie uur. (Indien minder wordt het een taxidienst.)

Wat in Ieper is voorgevallen is dus waarlijk ongehoord. Kan niet anders dan dat daar een juridisch staartje aan komt. Een gemeenteraad die weigert een Vlaams Decreet (van 8 mei 2009) toe te passen. En dan nog op voorstel van de SP.a-oppositie unaniem goedgekeurd. (Yves Leterme was verontschuldigd. Hoe zou hij hebben gestemd?)
De burgemeester ginder is een CD&V’er: Luc Dehaene. Maar zie nu eens wat hij op de gemeenteraad nog als commentaar gaf op het gebeuren !
Volgens “Het Nieuwsblad” van 11 december: “Met deze unanieme afwijzing stellen we een duidelijke daad van burgerlijke ongehoorzaamheid tegenover de Vlaamse regering. We gaan hierbij terug naar de middeleeuwen, waar steden zich ook verzetten tegen de macht van de graaf, de hogere overheid.
Ongezien.

Zal de Kortrijkse gemeenteraad morgen ook een daad stellen van burgerlijke ongehoorzaamheid? Nog andere belastingen verwerpen?