Nog even wachten op het sanitair aan Sint-Rochuskerk

Hoelang wordt al niet gepraat over dat publiek sanitair?
Al in de gemeenteraad van september 2007 (ja) kreeg de NV Snoeck en Partners een bijkomende studieopdracht, naast die voor de heraanleg van de parking aan de Sint-Rochuskerk: de aanpak van de urinoirs en de electriciteitscabine aldaar. 9.000 euro. De zaak kwam nogmaals ter sprake in de gemeenteraden van februari 2009 en februari 2010. In die van juni dit jaar tenslotte besloot men altemets om de werken te gunnen middels een algemene offerte. (Hierbij wint de voordeligste inschrijver, niet noodzakelijke die met het laagste bedrag.)

Hoeveel firma’s het College heeft aangeschreven is ons niet bekend.
In elk geval liep er er maar één offerte binnen, van de firma Verhofsté uit Zele. Prijs 129.145 euro, zonder BTW. De raming bedroeg 110.000 euro. We hebben het hier dus over minstens 6 miljoen oude franken. Het College heeft eind vorige maand de opdracht toegekend. Drie jaar na de studieopdracht. Nu nog wachten op de uitvoering.

Nog even een verwittiging. In dat publiek sanitair komt een veiligheidssysteem dat registreert hoelang u als gebruiker aanwezig bent in de unit. Bij langdurig gebruik komt er een visuele en auditieve melding daarvan. Bij de inwijding van het sanitair kunnen we de verantwoordelijke schepen Guy Leleu daar even opsluiten tot er een alarm afgaat.

P.S.
Als er bij een aanbesteding of offerte slechts één kandidaat voor de werken opdaagt is het in vele schepencolleges de gewoonte om de zaak te herbekijken. Dit ter handhaving van het principe van de mededinging bij overheidsopdrachten. Guy Leleu is een schepen die waarlijk overal mee wegkomt. Voor een gemeenteraadwatcher is dit al vele, vele jaren onbegrijpelijk. Zo laat hij bij geval in de gemeenteraad werken goedkeuren die al zijn uitgevoerd. Probleem is dat raadsleden hem niet in de gaten houden en zich in de luren laten leggen door zijn gemakkelijke Hoste-humor.