Journalisten laten verstek gaan in begrotingsdebat

De nieuwe code van de Raad voor Journalistiek steekt al meteen van wal met een zinsnede over het recht op informatie. “De pers heeft het recht en de plicht om het publiek te informeren over zaken van maatschappelijk belang.” Onze lokale persjongens kennen deze deontologische code niet.

In de Kortrijkse gemeenteraad is de eerste rij in de publieke tribune geheel en al voorbehouden voor de pers. Acht stoelen, minstens. Normaal zijn er daar drie of hoogstens vier van bezet. Soms géén of slechts twee. Gisteren ging in het stadhuis het debat door over het stads- en OCMW-budget 2011. Van een centrumstad. Dat gaat over miljoenen euroots en het daarmee gevoerde beleid. In de goeie ouwe tijd noemde Gerrit Luts zaliger van “Het Nieuwsblad” dit de koninginnezitting van het jaar en hij wijdde daar moeiteloos méér dan één volle pagina aan.

Gisteren hadden er twee journalisten postgevat op de eerste rij: de trouwe Bas Dewilde (persbureau Verbeke) en de al even trouwe Mieke Verhelle (“Kortrijks Handelsblad”). Ontbraken volkomen: Kris Vanhee en Freddy Vermoere, allebei van “Het Nieuwsblad”, plus Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws”. U zal dus morgen verstoken blijven van enige verslaggeving (informatie, duiding, commentaar) over DE koninginnezitting van een centrumstad. Tenzij men een of ander bericht afkoopt bij het persbureau Verbeke.

Onze gemeenteraadwatcher én onderzoeksjournalist vroeg (als concullega) aan de regio-chefs van de twee kranten die verstek lieten gaan wat zij zoal dachten over het absenteïsme van hun plaatselijke correspondenten. Nou, zo antwoordde Philippe Moerman van HLN, die persjongens hebben wel veel te doen hoor. Er is wel elke dag ergens een begrotingsdebat en zij hollen bijgevolg van de ene plek naar de andere. En nu komt het: “Lokale besturen hebben de gewoonte om vooraf de krachtlijnen van hun begroting toe te lichten.” Ja! Inderdaad. Zo komt het dat de Kortrijkse burgers de voorbije dagen toch al iets konden lezen over onze financiën. Met name dat de belastingen (de tarieven dan) niet stijgen. Dat er wat minder inkomsten zijn. (Daar zijn er ook méér van, onverhoopte ontvangsten.) Dat er weer duchtig geïnvesteerd wordt. (Ja, lopende projecten, met veel achterstand, ja.)
Met name dus vernemen we via onze perse datgene wat onze schepen Alain Cnudde kwijt wou bij een briefing van de pers. Dus niet wat de oppositie zoal te zeggen heeft. In dit geval zelfs niet wat de coalitie-partner (VLD) kwijt wil over het beleid. Journalisten hebben ter plekke bij die voorlichting over de krachtlijnen van de begroting (van Alain) natuurlijk nog nooit die boeken ingezien. Ze kennen zelfs de kleur niet van de kaft.

Weet u wat er aan de hand is?
De plaatselijke journalistiek hier, in deze centrumstad heeft er gewoon journalistiek moeite mee om zo’n begrotingsdebat deftig te verslaan. Dat is het.
Vorig jaar deze tijd is de pers bij de start van de debatten gewoon weggelopen, zoiets mompelend van: dit interesseert de mensen niet. Wat ten andere ook nog een rol zou kunnen spelen is dat een freelancer bijvoorbeeld 1 euro verdient per regel van 60 tekens, spaties inbegrepen. Zit je daar dan ‘s avonds tot 22 uur of langer in dat stadhuis, daarna nog gaan pintelieren, moet je dezelfde nacht nog ellenlange speeches samenvatten en dan een verhaal maken van maximum zoveel regels. Man man man. Los van alle partijpolitieke overwegingen, het is een vorm van schrijnende journalistiek.

Tom Christiaens, de regio-chef van HN liet in een korte, raadselachtige reactie dit weten: “We hebben het nieuws en dat is het belangrijkste. Dat nieuws lees je morgen wel in de krant.” (Ja, het is ooit gebeurd dat HN een verslag bracht over een gemeenteraad terwijl de medewerker van de krant niet aanwezig was.)

Via facebook vroeg de scribent van HLN, Peter Lanssens aan kortrijkwatcher of hij dan wel iets had gemist. Jawel! Bijvoorbeeld het feit dat ook het OCMW-budget en het OCMW-meerjarenplan aan bod is gekomen. (Kranten schrijven daar overigens nooit over.)
Repliek: “Sorry, institutionele stukken {sic} komen er bij ons niet in, tenzij met grote nieuwswaarde. En: “Ik lees het wel op uw blog.”
Goed zo, Peter. Je mag onze stukken gerust overnemen. Straks maar melden dat het OCMW voor een paar miljoen een patrimoniumstuk zal verkopen. Weet je al waar en aan wie?

Het feit dat er op het grote debat van gisteren geen enkel journalist van de dagbladpers aanwezig was, brengt mee dat u in de krant geen commentaarstuk zult lezen. Ook geen lekker stukje (van Freddy) over de sfeer in de raadzaal. Weet u, er was toch nog een soort journalist in de publieke tribune. De redacteur van het plaatselijke tijdschrift “Cortrycke”. Maar hij is in slaap gevallen ! Letterlijk.
Nog nieuws. Iedereen was er ! Alle raadsleden, tenminste vanaf 19 uur, toen de waarnemende burgemeester Lieven Lybeer en minister Stefaan De Clerck overijld kwamen binnengestormd. En zoals andere jaren is gewezen burgemeester Tone Sansen het afgetrapt toen de stemmingen over de verscheidene belastingen aan de beurt kwamen. Minister De Clerck is traditioneel even wat gaan eten in “Petit Paris”. Hij was voor het overige meer bezig met zijn iPad dan met de debatten. Met de assistentie van een ambtenaar nog wel. Moet kunnen. Riep ook nogal betekenisvol en gebiedend de kabinetschef van Lieven Lybeer (waarnemend burgemeester) mee naar buiten. Stefaan is weerom de baas. CD&V-leider Pieter Soens herhaalde (net als vorig jaar) wat al was gezegd door schepen Cnudde. En schepen Jean de Bethune hield zich dit keer gedeisd, durfde nauwelijks enkele keren de vergadering verlaten. Minister Quickie met zijn tweetvinger zoals steeds continu bezig op al zijn klavieren.

Nog nieuws.
Philippe De Coene weigerde zich nog te mengen in het debat. Hij voelde zich als fractieleider grof beledigd toen schepen Wout Maddens zijn progressieve fractiegenoten bestempelde als kaviaar- en loftsocialisten. En ontslagnemend raadslid Nele Claus (VLD) deelde broodjes uit. Schepen Christine Depuydt legde opnieuw de eed af, als stellvertreter van Hilde Demedts. (Stad telt nu zeven in plaats van de voorgeschreven acht schepenen.)

Schepen van Financiën Alain Cnudde ging er maar weer van uit dat geen enkel raadslid de begrotingsdocumenten had ingekeken. Zijn inleidende uiteenzetting over het jaaractieplan duurde langer dan de tijd nodig om het te lezen. Zijn discours duurde in totaal 50 minuten. De onderscheiden fracties namen 60 minuten in beslag. De repliek van de schepenen hierop duurde nog eens 55 minuten.
O ja. De VLD-fractieleider Koen Byttebier bedankte nog de aanwezige electronische pers.