Hoeveel papier verbruikt Stad en OCMW ?

Vorig jaar kocht het OCMW voor 16.500 euro papier. Om welk soort het gaat (gerecycleerd is duurder) weten we niet. Evenmin of het hier ook gaat om enveloppen. Via een onderhandelingsprocedure kreeg het OCMW voor volgend jaar een offerte binnen ten bedrage van 10.558 euro, maar wel zonder BTW. Er was een onderhandelingsprocedure mee gemoeid waarbij men niet minder dan 16 firma’s heeft aangeschreven. Zestien geselecteerden. Ongezien. Slechts twee kandidaten dongen mee. Winnaar: de NV Lyreco Belgium uit Vottem.

Ergens midden dit jaar is beslist om Stad als aanbestedende overheid aan te stellen voor de gezamenlijke aankoop van papier voor zowel de stadsdiensten als die van het OCMW. Via een algemene offerte. De raming van het verbruik door Stad bedroeg toen 40.600 euro, exclusief BTW. Men kwam wel overeen dat het bestek zou opgesplitst worden in twee percelen, en dat de kandidaten zowel voor beide percelen als voor iedere afzonderlijk een offerte konden indienen.
Ergens in september is de wijze van gunnen veranderd: het kon ook met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aangezien het totaalbedrag van de aankoop om minder dan 67.000 euro ging. (Gemeenteraad weet nergens van.)

Voor Stad hier op de redactie van KW geen idee over hoeveel geld het gaat en aan wie de opdracht is gegund. Gezamenlijke aankoop?
Voor kantoorbenodigdheden in het algemeen is bij het “algemeen bestuur” voor volgend jaar 95.950 euro begroot.

Stel dat de aankoop van papier uitsluitend op kantoorpakken van 500 vellen slaat, dan zou het voor de Stad kunnen gaan om meer dan 10.000 van die pakken. Eens vragen hoeveel enveloppen men nodig heeft op het stadhuis.