Ons SOK slaakt een noodkreet

U hebt er geen idee van waarmee ons autonoom gemeentelijk stadsontwikkelingsbedrijf zoal mee bezig is. Natuurlijk niet. De papieren perse schrijft er niet over (er gebeurt ook niet zoveel, vanuit dat SOK bekeken dan), en het bedrijf zelf is er pas deze maand (ja!) in geslaagd om het jaarverslag 2009 op zijn website te publiceren. Evenwel zoals andere jaren opnieuw zonder de jaarrekening. Dat kan dus niet, voor een gemeentebedrijf. Een AGB. Openbaarheid van van bestuur, dus zegt kortrijkwatcher er maar iets over.

Eigenlijk hoeft u dat jaarverslag van vorig jaar niet eens te lezen. Er staat niets nieuws in, in vergelijking met dat van 2008 of 2007 of 2006, of nog eerder. Dat komt omdat talloze projecten waarmee het SOK zich onledig houdt helemaal niet opschieten. Jaren aan een stuk aanslepen.
Wonen boven winkels, wie hoort daar nog van? De herbestemming van de Sint-Amandscollegetoren? De Belgacomsite in de Tuinstraat? Het project woongelegenheden in de Nieuwstraat? (Bouwvergunningen dateren van 2007.) Wat met de directeurswoning Vetex? Wil men de cinema Palace tegen de vlakte gooien? Wat met het gebied Ramen in de Papenstraat? Hoe staat het met de verkaveling Bouvekerke?

Het SOK bestempelt zichzelf nog als een “aanjager” van grootschalige projecten in de stad. Een “motor” voor nieuwe ontwikkelingen. Denk aan de herbestemming van ziekenhuizen als Maria’s Voorzienigheid. (Daarvoor is al tien jaar geleden een “studiesyndicaat” opgericht.) Denk aan Kortrijk Weide met de bouw van een nieuw politiekantoor. (Schetsontwerp van Xaveer De Geyter dateert van 2007.) Ha. Is er nog nieuws over de aanpak van de Haantjeshoek? (Verhuist KTA Heule nu naar de site Drie Hofsteden?)

In de feitelijke praktijk is het SOK al die jaren bijna uitsluitend bezig geweest met het megawinkelcentrum (de Bijstandsite) en de buurt.

Het SOK kent ook drie filialen. De NV Tsyon die wonen boven winkels hoog in het vaandel voert. De NV Pandenfonds (3 miljoen euro) dat met drie architectenbureaus diverse investeringsprojecten bestudeert. (De Zwevegemsestraat wordt opgekuist middels sociale verdringing, razzia’s.) De NV XOM die miljoenen euroots publiek geld kreeg voor de uitbouw van de Xpo. (Is dat overbruggingskrediet nu al terugbetaald?)

Het SOK slaakt een noodkreet:“Dit kan zo niet verder.”
Een groot deel van het budget zit vast in haar onroerend patrimonium. De return van deze panden (geen overzicht daarvan in het jaarverslag) is gezien de complexiteit en vaak langdurige looptijden van projecten inzake vastgoed veelal pas op langer termijn zichtbaar. Daarbij komt dat het SOK opdraait voor allerhande projectkosten. En verliezen eigen aan de werking van een grond- en pandenbeleid bedragen zo’n 25 procent per project in de te revitaliseren buurten. Daar krijgen we allemaal geen toelichting over. Projectkosten: alsmaar architecten inschakelen. Zo kunnen we het ook.
Vandaar dat het gemeentebedrijf een bijkomende “financiële insteek” verwacht van Stad. Bijvoorbeeld doorstorting van subsidies uit het Stedenfonds of het Stadsvernieuwingsfonds. Een jaarlijkse dotatie voor de werking.

Het balanstotaal van SOK bedroeg eind vorig jaar 17,23 miljoen euro. Het eigen vermogen is opgetrokken van 4,4 naar 16,1 miljoen. Verlies in de resultatenrekening van vorig boekjaar: – 347.955 euro. Maar over te dragen verlies uit de resultatenverwerking: – 4,93 miljoen, tegenover 1,5 miljoen in 2008.

P.S.
Ideetje voor Trui Tydgat, directeur van het SOK.
Sloop heel de kliniek in de Loofstraat. Maak daar een grote vijver en zet er een sprookjesachtig paaldorp op.