Hoeveel zal de doortocht Aalbeke gaan kosten?

Op het eerste gezicht minder dan we dachten.
Er waren vijf deelnemers aan de openbare aanbesteding. De laagste inschrijver won: de NV Stadsbader-Flamand uit Harelbeke met 4.154.208,67 euro, inclusief BTW. Van het Vlaamse Gewest verwacht men subsidies ten bedrage van 1.337.793,54 euro zodat het stadsaandeel uitkomt op 2.816.415,14 euro. In dat stadsaandeel zitten nog wat subsidies vervat, maar het bedrag kennen we niet.

In maart 2006 (ja, het dossier sleept al jaren aan) is afgesproken dat het Gewest de herinrichting van de doortocht betaalt, met uitzondering van de voetpaden, het straatmeubilair, de groenaanleg en de verlichting. Wat die verlichting betreft zal het Gewest evenwel nog een forfaitaire bijdrage leveren per km die verlicht wordt. Hoeveel? Dat weten we niet.

De kosten zijn in 2010 begroot. Merkwaardig: onder een artikel met de naam “infrastructuurwerken in verband met afvalwater”. Totaal bedrag 6 miljoen, maar dat gaat dan onder meer over de doortocht Sint-Jansput, het kruispunt R8-Pottelberg, enzovoort. Specifiek voor de doortocht Aalbeke is 2,6 miljoen voorzien, met een verwachte toelage van 640.000 euro. En voor de Moeskroensesteenweg 200.000 euro.

Een paar zaken vragen toch om wat opheldering vanwege schepen van mobiliteit Guy Leleu.
Op de voorlichtingsvergadering voor de inwoners van Aalbeke vergat hij het even om te gewagen over de erelonen.
Nog in oktober van dit jaar heeft men die opgetrokken met 280.503 euro tot niet minder dan 434.903 euro. Er was ook een veiligheidscoördinator nodig. Zijn honorarium is van 23.250 euro gestegen tot niet minder dan 107.097 euro. Maar dit vraagt dus ook een herberekening want de kostprijs voor de werken werd in oktober nog geschat op 5 miljoen euro. Toen was er sprake van een Vlaamse subsidie van 1,9 miljoen euro. Aandeel van de Stad, toen: 3,13 euro. Met daar inbegrepen een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij van 557.835 euro als een vorm van pre-financiering.

Er staan niet zoveel (belangrijke) agendapunten op de komende gemeenteraad van 10 januari. Schepen Leleu zou dus spontaan wat nadere toelichting kunnen geven over verhoopte subsidies en de (nieuwe) erelonen. Is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Gewest? En hoeveel studiebureaus zijn er nu nog betrokken bij de werken?

Het dossier sleept al jaren aan, zeiden we.
De doortocht van Aalbeke is voor het eerst ter sprake gekomen in de Raad van april 2000. Ja. In december 2000 pas is de studie gegund aan het bureau Formanova (Leuven-Gullegem). In maart 2006 dan is het dossier “geactualiseerd” en heeft men er ook het studiebureau Cnockaert (Kortrijk) bij betrokken. In februari 2009 kwam het tot een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest waarbij beloofd dat Stad beroep kan doen op subsidies voor de riolering. En in oktober van dit jaar tenslotte raamde men de kosten voor de infrastructuurwerken op 5 miljoen.

Hoeveel zal het worden, denkt u? Vijf miljoen zeker?
Dat weten we pas met de eindafrekening in 2012 want de werken zullen heel lang duren. Een jaar. Vertel dat maar eens in China. Onze zgn. zusterstad WUXI waarnaar onze mandatarissen heen en weer reizen. Komen er meerprijzen? Bijkomende werken? Veranderen de geraamde hoeveelheden? Misschien gaan er archeologen eerst sleuven graven, naast de rioleringen.
En is tegen die tijd deze krant “kortrijkwatcher” failliet?