Structurele inbedding en 5-jarenplan voor dak- en thuislozen in winteropvang (2)

Wist niet. Echt niet. Er bestaat hier een “stuurgroep thuisloosheid”. Een stuurgroep. Een verzameling van wat we noemen “raamambtenaren” uit de welzijnssector. Staren uit het raam over de PC’s. Werkers uit de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (Stimulans,Piramide), OCMW, Welzijnsconsortium en zelfs iemand van de provincie. Al die raamambtenaren zorgen sinds enkele jaren voor een multidisciplinair crisisoverleg, intersectorale trajectbegeleiding, de structurele (regionale) verankering van de nachtopvang en ze beweren ook nog dat zij een “regionale woonladder” hebben uitgewerkt.

De stuurgroep heeft nu een vijfjarig traject uitgestippeld voor de structurele inbedding van de nachtopvang tijdens de winter. Daar staat niet veel nieuws in. De duur van het project blijft 4 maanden. De capaciteit blijft dezelfde (10 bedden). De toelage van Stad blijft voor 2 jaar bij hetzelfde bedrag: 17.000 euro. Bijdrage van het OCMW en van de provincie: idem. Gedeputeerde Dirk De Fauw liet al weten dat hij zich slechts kon engageren voor de resterende duur van deze legislatuur.
Vanaf 2013 zou er iets moeten veranderen. De gevraagde toelage van Stad daalt dan naar 14.000 euro, om in 2015 dan plots te stijgen naar …14.200 euro. (Een indexaanpassing?)

Ja, in 2013 zou het CAW Stimulans een gebouw ter beschikking stellen voor de winteropvang van daklozen. Het vijfjarenplan blijft daar zeer vaag over. Het gaat immers om een gebouw dat nog niet bestaat. Denken we. Dat zit zo. Al van in het jaar 2008 hoopt het CAW Stimulans de stadsgrond van de stapelplaats in de Tuighuisstraat ongeveer gratis te krijgen. Laat ons zeggen tegen een minimale erfpacht. Stimulans zou daar een mannenopvangcentrum willen oprichten. Dat dossier is ergens in het stadhuis in een onderste lade beland. Stad kan moeilijk een eigendom verkopen zonder het principe van de mededinging te laten spelen. (Er zou nog een andere gegadigde zijn: een kerkfabriek – O.L.Vrouw – in combinatie met De Poort.) Komt daarbij dat de grond van de stapelplaats grondig is vervuild. Wie zal daar voor opdraaien?

Wat het vijfjarenplan bedoelt met een streven naar regionale verankering van de nachtopvang is ons onbekend. Gewoon een provinciale subsidie bemachtigen?
En wat is dat: een “woonladder”?
Dat is een tekst op papier waar men niets mee aanvangt. Men maakt hierbij een onderscheid tussen daklozen en thuislozen. De conceptuele categorie “daklozen” is opgesplitst in mensen die leven in openbare ruimte (zonder vaste verblijfplaats) en mensen in de nachtopvang. Bij de “thuislozen” heeft men het over mensen uit een opvangcentrum, of mensen die begeleid wonen of nog mensen zonder huurcontract. Naast de dak- en thuislozen zijn er nog twee categorieën in de woonladder: zij die een onzekere of een onvoldoende huisvesting hebben.
Zo, dat weten we dan.

Bij onze Kortrijkse nachtopvang dient die papierwinkel van de “woonladder” nergens voor.
Men vraagt aan de sukkelaars die zich aanmelden enkel naar hun naam. Dat is dus alleszins niet te beschouwen als een structurele inbedding. Tijdens de vorige winter hebben 56 (andere bron zegt 51) personen gebruik gemaakt van de nachtopvang. Terwijl er naar schatting hier zo’n 120 daklozen zouden ronddwalen.
De nachtopvang opent tegenwoordig zijn deuren om 19 uur. Men heeft recht op vijf nachten in een periode van acht dagen. Zijn er meer dan 10 kandidaten (dat was bijvoorbeeld op 1 december het geval) dan moet men een een groene of rode kaart trekken. In noodgevallen laat men 15 personen toe.