Een bijzonder krakkemikkige stoelendans in de gemeenteraad

Pas na méér dan een uur na de aanvang van de zitting van maandag 10 januari kon CD&V-raadslid Johan Coulembier zweren dat hij de verplichtingen van zijn mandaat als nieuwbakken schepen trouw zou nakomen. De vergadering was toen al meerdere malen geschorst.
Dikke schuld van het schepencollege.
Het was Philippe De Coene van de Progressieve Oppositie die het roet in het eten kon gooien.
Het College had namelijk veel te laat drie punten toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. En niet van de minste: het ontslag van een raadslid en de installatie van een nieuw raadslid (Hilde Demedts, opgevolgd door Ann-Pascale Mommerency) en de verkiezing en eedaflegging van schepen Johan, slager van opleiding. Curieus genoeg was de installatie van VLD-raadslid Eveline Brugman (ter vervanging van Nele Claus) wel op tijd geagendeerd.

De Progressieve Fractie gedroeg zich voor de zoveelste keer heel coulant. Ze vroeg niet om de agendapunten te verwijderen, noch is ze van plan klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. (Die toezichthoudende overheid kan wel nog altijd uit zichzelf stappen ondernemen.) De Coene eiste wel telkens een schoring van de zitting om de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden te controleren. Voldoen zij aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden?
Om vier minuten na 19 uur evenwel barstte op de eerste rij een onverwachte bermbom.
De Coene mompelde plots dat er wellicht iets niet klopte met de voordrachtsakte van schepen Johan Coulembier.
Wat uitleg. De aanwijzing van een schepen gebeurt niet meer via een verkiezing maar wel via een (gezamenlijke) akte van voordracht, gesteund door een dubbele meerderheid: die van de verkozenen voor de gemeenteraad én die van de lijst waarop de kandidaat-schepen werd verkozen. De dossierbeheerder van Stad liet de voordrachtsakte door slecht 21 verkozenen ondertekenen. Dat is genoeg, maar daar behoorde ook Nele Claus toe en die was op 10 januari geen raadslid meer.

Volgens De Coene kan dat niet. Paniek. De Coene eist een onderhoud met de stadssecretaris. Daar komt niet veel van. Lybeer – onze burgemeester Borat – houdt zich schuil in het “koffiekot” Druk heen en weer geloop en getelefoneerd. Familieleden in het publiek begrijpen niet waarover het gaat. Johan ook niet.
Waarnemend burgemeester zegt na een half uur beraadslaging dat het met die voordrachtsakte dik in orde is.

De behandeling van de gewone agendapunten kan starten. Geen noemenswaardige tussenkomsten. De traditionele nieuwjaarsreceptie wenkt al na een klein halfuurtje. Geen mondelinge vragen.

P.S. (1)
De papieren pers maakt er weer een potje van, van die stoelendans.
Het zit zo. Mommerency volgt Hilde Demedts op als raadslid. Coulembier volgt plaatsvervangend schepen Christine Depuydt op. Want zij verving Lybeer omdat die in januari 2009 waarnemend burgemeester werd.
Eveline Brugman (VLD-voorzitter) verlaat het OCMW en laat zich aldaar opvolgen door Ann-Sophie Hoornaert. Gerard Parmentier neemt ontslag uit de OCMW-raad en wordt opgevolgd door Maka De Lameillieure (dat is de familienaam van haar man, zij heeft een onuitsprekelijke Geörgische naam). De eerste opvolger was nochtans Michel De Clerck, zoon van. Waarom verzaakt hij aan zijn mandaat?

P.S. (2)
Schepen Johan Coulembier kon intussen vernemen welke portefeuille de partijbonzen voor hem in petto hadden. Dezelfde als die van Hilde Demedts. Personeelsbeleid, weliswaar een ingewikkelde materie. Niet in één maand te bevatten. Volgens de media zal hij geen “grote projecten” aanvatten. Is van plan om veel op café te gaan en om aan dienstbetoon te doen. Problemen oplossen.