Wat mag de Budafabric gaan kosten?

Kortrijkwatcher heeft daar al vaak naar gegist. Hierna de laatste stand van zaken, want er zijn nu eindelijk een aantal werken aan het fabriekspand Desmet-Dejaegher gegund. Eindelijk zeggen we, want de prijsvraag voor architectenbureaus dateert al van in 2004 en de winnaar in juni 2005 was het Brusselse bureau 51N4E. Dat befaamde bureau is dan voor wat betreft de “technische uitrusting” gaan samenwerken met het studiebureau Boydens uit Loppem en voor de stabiliteitsstudie met BAS uit Leuven.
Al die bureaus strijken natuurlijk erelonen op en dit maakt het lastig om hier met juiste cijfers uit te pakken. Boydens zou zich tevreden stellen met een forfaitaire som van 31.460 euro, en BAS ook voor 26.015 euro. We zullen zien. De architecten van 51N4E zouden 7 procent vragen op een bedrag (van lot 1?) exclusief BTW. Voorts hebben we totaal geen zicht op de kosten van de veiligheidscoördinator.

In oorsprong (april 2008) raamde men het totaal van de werken op 2.569.221 euro, BTW inclusief. Vanwege de Vlaamse overheid hoopte men op een saneringssubsidie van 656.679 euro. En voor inkomsten van derden verwachtte Stad 152.134 euro. Het aandeel voor de Stad zou dus neerkomen op 1.760.408 euro.

Met “derden” bedoelt men voorlopig de nonnen van het H.Hart. Want toen men met het Woon- en Zorgcentrum op Buda een erfpachtovereenkomst afsloot is overeengekomen dat zij een deel van de werken zouden mee bekostigen. Bijvoorbeeld dakwerken, de lift en de gezamenlijke inkom. Stad zou ook graag Europese subsidies in de wacht slepen. Een eerste poging daartoe met PACT (Partnership Agreement Creative Urban Territories) is mislukt. Van de tweede poging met “Creative Spaces for Innovation” kennen we de uitslag niet. In oktober vorig jaar is er een aanvraag ingediend bij EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Resultaat ook nog niet bekend gemaakt.

En nu de recente definitieve gunningen van de werken. Alle bedragen zijn inclusief BTW en naar beneden afgerond.

LOT 1: ruwbouw en sanitair
De ontwerpopdracht ging dus naar 51N4E. De raming bedroeg 1.888.621 euro. Er waren niet minder dan 6 basisoffertes en 6 variabelen. De laagste inschrijver was YPRADO uit Ieper. Met 1.511.539 euro. Dat valt dus goed mee. Vanuit Vlaanderen verwacht men nu een subsidie van 181.174 euro. Van de nonnen van het Heilig Hart een tussenkomst ten belope van 122.898 euro.

LOT 2: elektriciteit
Ontwerpopdracht: Boydens. De raming was 304.061 euro. Drie offertes. Gegund aan de bvba De Mulder uit Gavere voor 266.843 euro. Alweer een meevaller.

LOT 3: verwarming en sanitair
Ontwerp: Boydens. Oorspronkelijke raming: 304.362 euro. Drie offertes. Winnaar met 285.583 euro is Lieven Deneckere uit Kortrijk. Nog een meevaller. Het H.Hart betaalt een deel van het sanitair op het gelijkvloers: 41.584 euro.

LOT 4: liftinstallatie
Ontwerp van Boydens. Raming: 72.176 euro. Hier slechts één offerte van Liften Coopman uit Kuurne. En toch gegund! (Bij een openbare aanbesteding moet het principe van de mededinging spelen!) Gegund voor ietwat meer dan geraamd: 74.415 euro. Er komt namelijk een stopplaats op de dakverdieping. Aandeel van de nonnen: 26.076 euro.

Ziezo.
Ga nu maar zelf tellen.
Erelonen, veiligheidscoördinator en erfpacht (650.000 euro) niet vergeten. Het ereloon van het Brusselse architectenbureau is waarschijnlijk 7 procent van 1.249.206 euro. Plus: er komen ongetwijfeld nog wat loten in aanbesteding. Het pand moet toch nog een likje verf krijgen?
Het kan nog een tijdje duren eer de werken worden aangevat want Stad zou graag eerst uitsluitsel krijgen over de Vlaamse subsidie.

P.S.
Peter Swinnen van 51N4E is nu de Vlaamse bouwmeester. Zijn bureau kreeg indertijd ook de opdracht voor het Groeningemuseum.