De fracties krijgen weer een toelage

Deze krant KW heeft daar al vaak enig ongenoegen over uitgesproken. Met redenen omkleed.

Al sinds 1998 genieten de fracties in de gemeenteraad van een jaarlijkse toelage voor hun werking. Toen ging het nog om 5.000 frank per raadslid. In 2002 ging het om 125 euro, en in 2008 is het bedrag verhoogd tot 153 euro. Een politieker heeft het voorrecht om voor zichzelf alle mogelijke vergoedingen te bepalen.

Het College heeft nu beslist om de toelage voor 2010 uit te keren. De CD&V krijgt 2.754 euro (18 zetels), de VLD (9 zetels) 1.337 euro, de Progressieve
Fractie (8 zetels) 1.224 euro, het VB (6 zetels) 918 euro. Onafhankelijk raadslid Eric Flo krijgt niemendal.
De burgemeester en de schepenen die al zoveel geld verdienen, daarenboven allerhande declaraties kunnen indienen en van allerlei faciliteiten genieten (vervoer bijvoorbeeld) worden dus ook meegeteld bij de berekening van de toelage.

De fracties moeten aan het eind van het jaar met bewijsstukken hun uitgaven verantwoorden. Dit is voor 2010 alweer nog niet gebeurd. Alweer niet. Voor het jaar 2009 EN 2008 konden de fractieleiders pas in april 2010 (!) hun bewijsstukken en motiveringen van de gedane kosten voorleggen. In maart 2010 kreeg de CD&V-fractie zelfs nog de gelegenheid om haar uitgaven van 2008 nader toe te lichten, bij te sturen. (Die partij heeft met die toelage bijvoorbeeld ooit een keer een H.Eucharistieviering gefinancierd.)

Het probleem is dat men niet goed weet gedaan met dat geld. Vandaar al die moeizame window dressing, waar een bedrijf het voor de fiscus moeilijk mee zou kunnen hebben.

Hoeveel raadsleden hebben al een keer een boek gekocht over gemeentepolitiek? Hebben een studiedag gevolgd? Legden een plaatsbezoek af? Het geld mag namelijk uitsluitend dienen voor de politieke werking van de gezamenlijke fractie, en ja – wat is dat? Een etentje? Of: ledenwerving? een nieuwjaarsreceptie voor geheel de partij? een partij-actie? Honderden postzegels kopen, alsof leden van een fractie brieven schrijven naar elkaar. Voor het jaar 2009 kreeg de VLD het geld niet op en is toen zo fatsoenlijk geweest om een deel van de toelage terug te storten.

Aanstaande maandag vergadert het zgn. bureau van de fractieleiders. Zouden ze hun bewijsstukken daar kunnen voorleggen aan de stadssecretaris? En eindelijk een keer besluiten welke uitgaven al of niet behoren tot het begrip “fractiewerking”.