Persmoment van de Conferentie van Burgemeesters

Update
Het standpunt over gezamenlijke aankoop van energie werd toegelicht door de burgemeeester van Avelgem, Lieven Vantieghem.

Het is weer zover.
Net als vorig jaar krijgt de pers allerhande info over wat de Conferentie van Burgemeesters zoal bedisselt. De verzamelde pers is aanstaande vrijdag 21 januari om 11 uur verwacht in het gemeentehuis van Spiere-Helkijn. Het zit zo. Blijkbaar zowat om de maand (of om de drie maanden?) komen de burgemeesters van het arrondissement Kortrijk (en van Wervik dat nu ook aandeelhouder is van de intercommunale Leiedal) bijeen om gewichtige streekdossiers te bespreken en om daar al dan niet standpunten over in te nemen. Die vergaderingen zijn dus niet van belang ontbloot.

Maar nu. Onze opeenvolgende Kortrijkse burgemeesters – die daar nogal wat in de pap hebben te brokkelen – hebben nog nooit aan de gemeenteraad medegedeeld wat er op die bijeenkomsten is geagendeerd. Laat staan wat er is beslist. Nog nooit is daarover een verslag overhandigd aan onze raadsleden. Nog nooit. Zelfs niet mondeling, bijvoorbeeld bij het begin van een raadszitting. Burgemeesters vragen ook niet om een mandaat alvorens naar hun conferentie te vertrekken.

Volgende vrijdag nu zal loco-burgemeester Lieven Lybeer even uit de doeken doen wat hij meent (te weten) over het Groenboek van minister Bourgeois inzake de interne staatshervorming in Vlaanderen. Lybeer – nota bene daarenboven provincieraadslid, wat geen mens weet – zal bij die gelegenheid dus bijvoorbeeld zijn mening kunnen geven over de herschikking van de bevoegdheden van de provincies. De functies van de gouverneur. Enzovoort. Voorts zal Lybeer ook vertellen wat hij denkt over de conclusies die binnen Leiedal zijn getroffen naar aanleiding van de studies over onze streekbesturen en de versterking ervan. (Schitterende rapporten die in onze pers nauwelijks aandacht verkregen.)

Op die aanstaande Conferentie van Burgemeesters komt ook de Kuurnse burgervader Carl Vereecke zijn zeg doen over de brandweerhervorming. En Rita Beyaert van Harelbeke zal het hebben over intergemeentelijke initiatieven rondom wonen. Claude Croes van Deerlijk laat zijn licht schijnen over gezamenlijke energie-aankopen.

De pers zal daar dus allerhande informatie over mogen ontvangen. De raadsleden niet.
Wij hier begrijpen absoluut niet waarom onze verkozenen (en zeker de fractieleiders) niet het lef opbrengen om aanstaande vrijdag ongevraagd aan te bellen bij het gemeentehuis van Spiere.