Even aantal Kortrijkzanen tellen (2)

Kortrijkwatcher deed daar op 20 augustus vorig jaar al een keer een poging toe en heeft het alras opgegeven. De cijfers verschillen naargelang de bronnen en die bronnen (FOD Economie, ADSEI, provincie, de gemeente zelf, rijksregister, enz.) geven niet altijd aan welke “bewoners” men dan wel telt. Ook die van het vreemdelingenregister? Waarschijnlijk wel. Maar: ook die van het wachtregister? Datum van de vaststelling verschilt ook.

“Het Nieuwsblad” van 19 januari publiceerde online de laatste nieuwe bevolkingscijfers die het blad zogezegd exclusief kon inkijken. (Ze stonden dezelfde dag gepubliceerd op de website van het Rijksregister, en de krant nam daarenboven gewoon de lay-out van die tabellen over.)

Onze regionale editie van HN pikte daar vandaag op in, meer speciaal in verband met bevolkingscijfers voor Kortrijk. Kop: “Kortrijk fronst, Waregem juicht”. De krant stelt vast dat de Kortrijkse bevolking afneemt, terwijl die van Waregem stijgt. Waarom de krant plots de gegevens voor Kortrijk confronteert met uitgerekend die van Waregem is een raadsel. Waarom is niet gekeken naar de andere centrumsteden, desnoods enkel die van onze provincie? Waarom geen vergelijking met Brugge (+23), of nog beter: met Roeselare (+717) ? Of nog beter misschien, met de cijfers van naburige gemeenten? Bijvoorbeeld: Kuurne (+76), Zwevegem (+2), Harelbeke (+182), Wevelgem (+96), Lendelede (+62), Menen (+167).

VERDORIE

Volgens het Rijksregister dus telde Kortrijk 75.326 inwoners, op 1 januari 2010. En aan het eind van dat jaar (31 december) 112 minder: 75.214.
HN vroeg schepen van bevolking Alain Cnudde om een reactie. Hij fronste de wenkbrauwen. Zegt dat hij de cijfers van het Rijksregister nog moet krijgen.
Alain, ze staan op de website van het Rijksregister! En, Alain, JONGEN TOCH, bent U het dan niet zelf die de gegevens aan het Rijksregister bezorgt?? Verdorie toch. Leg toch uit.
“Gesteld dat het cijfergeven klopt, dan gaan we erop vooruit,” zo meent de schepen. Met liefst 303 personen.
Wat voor referentie de schepen hierbij gebruikt is ons een raadsel. Volgens het begrotingsdocument 2010 van Stad zelf telde Kortrijk op 1 januari 74.208 inwoners. En volgens het document van 2011 op 1 januari 74.260.
We begrijpen er verdomd niets van.

En je wordt er helemaal gek van als je nog bevolkingsaantallen opzoekt bij andere bronnen.
Volgens de FOD Economie bijvoorbeeld waren er op 1 januari 2010 74.911 Kortrijkzanen. En volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 1 december 2010: 75.181. En het Rijksregister houdt het op 75.214 op 31 december 2010.
Provincie gaf een keer een bevolkingsaantal op voor Kortrijk. Op 1 december 2010: 74.626.
Verdorie nog aan toe…

Alain !
Klaarheid scheppen.