Nota van de korpschef over cameratoezicht in de politiezone VLAS

Zoals gezegd zullen de raadsleden van Kortrijk, Kuurne en Lendelede volgende woensdag 26 januari de “studie” van de korpschef en zijn advies over cameratoezicht op niet-besloten plaatsen gezamenlijk aanhoren. Deze krant zal nog wel commentaar leveren bij deze summier uitgevallen nota. Een echte studie kan men het werkstuk niet noemen.

Maar wat zijn de plannen?
In een eerste fase komen volgende plaatsen in aanmerking voor het plaatsten van camera’s. (Vaste of mobiele en type: niet vermeld.) Conservatoriumplein, Tolstraat, Stationsplein, Schouwburgplein, Lange en Korte Steenstraat, Grote Markt, Wijngaardstraat, Zwevegemsestraat, Veemarkt, Plein en wellicht het Begijnhofpark. Voor later denkt men zelfs aan de Meensesteenweg, de Leiestraat, Overleiestraat, Gentsesteenweg, enz. De nota is onduidelijk. (Onlangs liet de politie in de pers toch uitschijnen dat de Oude-Vestingstraat prioritair is?)
Het ziet ernaar uit dat Kuurne en Lendelede voorlopig niet zullen geteisterd worden door cameratoezicht. De korpschef erkent nu zelf dat die gemeenten inzake misdrijven op de openbare weg “nauwelijks in beeld komen”. Misdrijven op openbare weg. Wat zijn dat?

Hoeveel moet dat kosten?
Ha. Ook op dat punt is de voorgestelde nota niet zeer accuraat. Zonder dat is aangeduid om wat voor soort camera’s het gaat schat men de kostprijs “zeer algemeen” op 20 à 25.000 euro per camera. Let wel: het gaat hier puur om de aankoop van camera’s, de plaatsing en de transmissie. Zoals hier op KW sinds lang is voorspeld kon geen berekening gemaakt van de indirecte kosten. Men beweert zelfs dat er geen bijkomende personeelskosten zouden zijn. Opvallend in de nota is wel dat de korpschef wil wachten met de installatie van camera’s die aan nummerplaatherkenning en gezichtsherkenning kunnen doen. Het systeem staat nog niet 100 procent op punt, zo zegt hij.
Men denkt voorlopig aan de plaatsing van 35 à 40 camera’s, en raamt het budget voor de eerste fase op 800.000 tot één miljoen euro. (Zal Kuurne en Lendelede willen mee opdraaien voor die kosten?)

Wat is de timing?
De aanbesteding moet klaar zijn tegen juli. De plaatsing gebeurt in de maanden september-oktober. Dan volgt er een testfase en worden de camera’s definitief in gebruik genomen begin volgend jaar.

In een volgend stuk alhier zal deze krant enkele beschouwingen wijden aan het werkstuk van de korpschef.
Alleen al het feit dat de bestaande camera’s niet zijn geëvalueerd is een reden om het huiswerk van de korpschef een dikke NUL te geven.