Lieven Lybeer kandidaat-burgemeester in 2012

De verkiezingsstrijd is hier in Kortrijk wel vroeg gestart.
Op 25 januari heeft de ACW-raad van Groot-Kortrijk applausgewijs Lieven Lybeer uitgeroepen tot kopman in de strijd voor het burgemeesterschap bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er waren een 60-tal aanwezigen (op ca. 100 leden), waaronder Lybeer zelf. Dat applaus klinkt waarschijnlijk nog hard na op de Damkaai, ten huize van titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck, evenals bij de leden van het CD&V-partijbestuur en het Politiek Comité van “de Middenstand”. En ACW-schepen Guy Leleu is dezer dagen waarschijnlijk niet echt gelukkig. (Bij de verkiezingen van 2006 stond hij op de tweede plaats en kreeg “slechts” 3.037 stemmen achter zijn naam.)

Tja, de CD&V blijft in Kortrijk althans een standenpartij, niettegenstaande vroegere verwoede pogingen van voormalig partij-voorzitter Stefaan De Clerck om daar komaf mee te maken.

Sinds twee jaar al is Lybeer waarnemend burgemeester, en het is duidelijk dat hij daar een bonus bij heeft behaald en zal behalen.
Men is dat nu ten allen kante vergeten wat ooit in een speciale bijlage van “Knack” zwart op wit stond geschreven. “Iedereen bij het ACW erkent dat hij {Lybeer} veel te licht weegt.” Dat stond dus in “Knack covert Kortrijk” te lezen, op pag. 31 in het nummer van 21 maart 2007. Sindsdien is hij blijkbaar gegroeid in zijn taak. Hij heeft zich nu ook verzekerd van een kabinetchef (Véronique Lambert, de vroegere conservator van Museum 1302 en nu ook wonend in Kortrijk) die zijn zwakke flanken afschermt.

Het is duidelijk dat Lybeer een geheel ander mens is dan Stefaan De Clerck. Lieven is het type van politieker dat overal goed doet en daarom goed ontmoet. Ontbreekt op geen enkele receptie. Komt overal op foto. Eigenlijk een soort maatschappelijk werker op stedelijk vlak, koning van het geïnstitutionaliseerde dienstbetoon. Koestert al jaren meer dan 30 mandaten en heeft daarvan nog geen enkel opgezegd, terwijl hij dat ooit heeft beloofd toen hij de burgemeestersjerp mocht omgorden. Is qua deontologie in zijn ambt niet heel sterk. Komt nog wel een keer uit, let maar op.

Met de aanwijzing van Lybeer (de man van de straat) als de opponent van De Clerck (de man van de salons) haalt de partij opnieuw een aloude truc boven om veel kiezers aan te trekken. De raadsverkiezingen verworden op die manier tot een volksraadpleging waarbij ook liberalen, nationalisten en zelfs sociaal-democraten zich genoodzaakt zien om tegen heug en meug een voorkeurstem op de CD&V-lijst uit te brengen. Want – met alle respect – wie verwacht er nu dat ene Vincent of ene Philippe kans maakt op het burgemeesterschap?

Deze electronische krant heeft over dat steeds weer terugkerend perverse spelletje al uitvoerig bericht, middels een overzicht van de verkiezingsuitslagen sinds WO II. Verkiezingen zijn hier altijd een “bolletjeskermis” geweest waarbij de standen tegen mekaar worden uitgespeeld en als het ware iedereen wordt uitgenodigd om aan die interne strijd deel te nemen.

Ter info.
Bij de verkiezingen van 2006 verliep de lijstvorming bij de christendemocraten heel moeizaam, mede omwille van het kartel met de N-VA. Maar uiteindelijk kwam men vanaf de 9de plaats opnieuw uit op het klassieke ritssysteem: afwisselend een kandidaat van de Gilde en iemand van de Middenstand.
Het ACW kreeg 19 plaatsen en daarbij werden 9 kandidaten verkozen. Aan de andere zijde werden evenveel middenstanders verkozen, want Lieve Vanhoutte (N-VA) kan men nu eenmaal geenszins beschouwen als een “gildevrouw”. Zij is van “de Patria”. Inzake naamstemmen wonnen de middengroepen met een totaal van 30.455 tegen 27.968 voor de gildemannen.
Van op de zesde plaats behaalde Lybeer een goede uitslag: 3.521 voorkeurstemmen. (In 2000 nog 2.488 en 1.850 in 1994).
Stefaan De Clerck kreeg in 2000 een monsterscore achter zich met 15.262 stemmen, herleid tot 8.634 in 2006.

Beschouw deze gegevens nu natuurlijk niet als een prognose.
Tegen oktober 2012 staat er ons ook op lokaal vlak nog heel wat te wachten. Grote spanningen ook binnen het schepencollege, bij de terugkeer van Stefaan? Goed onthouden: op bepaalde vlakken komen schepen Wout Maddens (VLD) en Lybeer momenteel goed overeen.

P.S.
De Kortrijkse ACW-raad kent nu twee co-voorzitters. Bram Verschuere bekommert zich om de politiek en Luc Colman om de organisatie.