Loonkost 2007 van plaatsmeester is uitbetaald

In 2007 was Raphaël Vandenborre nog de plaatsmeester voor de wekelijkse markt en de paasfoor. Voor die opdracht was hij gedetacheerd vanuit de politiezone VLAS naar het stadsbestuur. Het schepencollege heeft nu beslist om zijn loonkost voor het jaar 2007 uit te betalen aan de politiezone. 59.454,28 euro. Dat is wel wat laat, maar het lijkt toch goed gehonoreerd.

Zouden graag een keer die prestatiefiche zien van den Raf. Wat was het (bruto)uurloon? In B-niveau toch niet meer dan 24 euro?
Vergelijking met de prestatiefiche van huidig plaatsmeester Filip Decock, moet kunnen.

Een babbel met de nieuwe vrouw

De nieuwe man is ondertussen een feit.
Maar hoe staat het met de nieuwe vrouw? Wie is ze? Wat doet ze? (Met wie?) Wat drinkt ze? Hoe stemt ze?
Op dit alles krijgt u een antwoord op maandag 7 maart in ons stadhuis, vanaf 20 uur.

Lien Depoorter (voormalig medewerker Focus/WTV) leidt de conversatie. Deelneemsters zijn Moniek Gheysen (VLD-raadslid en modeontwerpster), Tine Dewaele (directeur Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede), Marleen Titeca (CD&V-gedeputeerde), Gella Vandecaveye (gewezen judo), Anne-Mie Drieskens (Gezinsbond).

Organisatie: Vormingplus. Tel. 056/ 26 06 00.
Een en ander kadert in de nationale vrouwendag.

Nog even wachten op bewegwijzeringsplan

Ergens in september vorig jaar bedacht de schepen van mobiliteit (Guy Leleu) dat onze bewegwijzering geen coherente visie vertoont. En aangezien hij van mening is dat zijn eigen mobiliteits- en verkeersdeskundigen onvoldoende bekwaam zijn om een bewegwijzeringsplan uit te werken werd hiervoor een studieopdracht uitgeschreven. De offertes moesten binnen tegen begin november 2010.
En nu – februari 2011- is de uitslag eindelijk gekend.
Zeven bureaus werden uitgenodigd om de studie te maken en daarvan meldde zich één kandidaat: de cvba VECTRIS uit Leuven.
Wat bleek er na enige navraag bij de kandidaten? Dat iedereen het geraamde budget (20.000 euro) ontoereikend vond. Ook VECTRIS. Maar bij die firma kwam er nog een complicatie bij. Het Leuvense studiebureau dacht ten onrechte dat Stad beschikte over enige broodnodige visualisatiesoftware om een bewegwijzeringsplan op te maken. Voor de kenners: Stad beschikt geeneens over SIMaD en VSDesign. Dit zou dus kunnen betekenen dat Stad niet goed weet wat voor borden er zoals staan op het grondgebied.

Dat VECTRIS niet op de hoogte was van het gebrek aan software bij de diensten van Guy Leleu moet ons zeer verbazen. VECTRIS is namelijk het bureau dat voor Kortrijk (en subsidiair het winkelcentrum K) een parkeer- en parkeerbegeleidingsplan heeft uitgewerkt.

Nu zal het schepencollege een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Wellicht op aandringen van een of ander studiebureau is het budget gewoon verdubbeld: 40.000 euro.
Guy Leleu geraakt overal weg mee, – het is hier al meerdere malen gezegd.
En. Het gaat hier wel degelijk over een studie. Niet over een uitvoering.

P.S.
Op internet is zelfs een cursus te vinden om met een databank als SIMaD om te gaan.

Huisadvocaat van de politiezone: Pieter Soens

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Maarten Seynaeve (VB) aan het politiecollege blijkt nu ook dat Soens geregeld huiswerk meekrijgt van de politiezone VLAS.
Vorig jaar trok het politiecollege vier keer naar de rechtbank, en telkens was het Soens die als raadsman mocht optreden. Voor de invordering van niet-betaalde takelkosten (15 gevallen) was Fréderic Busschaert vorig jaar aan de beurt, maar in 2009 ging dat werk (18 gevallen!) wel degelijk nog helemaal naar Soens.

Openbare besturen dienen bij het aanbesteden van werken, leveringen én diensten het principe van de mededinging toe te passen. Zo ook bij de keuze van een advocaat. Ons politiecollege heeft dit pas in juni 2010 ingezien. Er is toen een aanbestedingsprocedure opgestart om een advocaat aan te duiden bij gerechtelijke procedures, maar dan enkel voor het invorderen van takelkosten. Wie won er? Het bureau BELEXA. Tot dat bureau behoort …juist …Fréderic Busschaert.
Onze Pieter Soens zal nu wel een compensatie krijgen door altijd raadsman te mogen spelen bij de andere – meer kostelijke – gerechtelijke procedures van VLAS.

Website van Stad moet objectief blijven

Vandaag 21 februari organiseert de Intercommunale vliegveld Kortrijk-Wevelgem haar jaarlijkse infovergadering voor de bevolking. Om 19 uur in het Luchthavengebouw, dichtbij de verkeerstoren. (Partij Groen komt daar nooit naartoe).
Op de agenda staat een terugblik op de activiteiten en verwezenlijkingen van 2010 en een uiteenzetting over de milieuprestaties van het afgelopen jaar.

Zoals het hoort verscheen dit bericht (op 8 februari) op de officiële website van Stad. Intussen al zowat 140 maal gelezen.
Maar.
Onderaan staat er een rechtstreekse link naar www.vliegveldwevelgem.be. Dat is helemaal niet de website van het vliegveld. Dat is een persoonlijke blog van de meest rabiate en obsessionele vliegveldhater uit de streek. Ene Rudy Dewilde uit Bissegem.
Het is me dunkt niet de taak van een stadsambtenaar (nog wel uit dienst communicatie) om ruchtbaarheid te verlenen aan zo’n blog. Dat is een deontologische én beroepsfout. Niet te verstaan dat hier niemand ingrijpt.

De officiële site van het vliegveld EBKT is: www.kortrijkairport.be.
Ook de vliegclubs ZAC en KFC hebben een site.

Quote van de dag: “schorriemorrie”

UPDATE
Ludo Halsberghe loochent het bericht in HLN dat hij ooit de term “schorremorie” of enig synoniem daarvan heeft in de mond genomen.
Misschien ging het over “toeristen met minder fraaie bedoelingen”, aldus een corrigerend en aanvullend persbericht van de N-VA.

Er dreigt een invasie van schorremorie {sic} in Kortrijk, zeker op 14 juli.”
Dat zegt Ludo Halsberghe (OCMW-raadslid, VLD en nu N-VA’er) in “Het Laatste Nieuws” van vandaag, editie “Leiestreek”.

Hoezo?
Dat komt omdat het Handelsdistrict en winkelcentrum K op 14 juillet een aantal speciale activiteiten gaan ontwikkelen om Fransen van over de schreve naar onze binnenstad te lokken. Dat is al min of meer aangekondigd in de brochure “Courtrai tout près”: “Le 14 juillet Kortrijk se met au bleu/blanc/rouge. Une date que vous n’oublierez pas de si tôt.”

Ludo Halsberghe vindt dat het magazine “Courtrai tout près” vol staat met reclame voor winkels met luxe-artikelen zoals juwelen, handtassen, merkkledij en zelfs BMW’s. Het magazine wordt op 110.000 exemplaren verspreid over de taalgrens en de Franse grens. Welnu – aldus Ludo – “zodra dat doordringt tot in de Noord-Franse buitenwijken, dreigt een invasie van schorremorie.”

N-VA vindt overigens de viering van de Franse nationale feestdag in Kortrijk volkomen ongepast, net na die van de herdenking van de Guldensporenslag. Ook kersvers N-VA’er Jan Dhaene (vroeger raadslid van Groen en SP.a) zou het erg vinden als op 14 juli Franse vlaggen zouden uithangen in onze stad.

P.S.
De krant spelt “schorriemorrie” niet correct.
Er zijn nog synoniemen. Crapuul, uitschot, geboefte, gebroed, gespuis, tuig, gepeupel.

Nodeloze alarmeringen bij politie

Bericht van de politiezone VLAS.
Vorig jaar kreeg de politiezone VLAS niet minder dan 628 inbraak- en brandmeldingen binnen via alarmsystemen. Daarvan waren er welgeteld 622 nodeloos. Dus: 6 verantwoord.
In 2009 kwamen 17 verantwoorde meldingen binnen op een totaal van 475.
In 2008: 31 verantwoord en 440 niet.

In Kortrijk betaalt men bij een nodeloze tussenkomst van de politie een retributie van 50 euro. (Volgens een krant tot 100 euro, afhankelijk van de afstand. Daar heeft kortrijkwatcher geen weet van.)
Spijtig dat de website van de politie de alarmmeldingen niet opsplitst per gemeente die nog deel uitmaakt van de politiezone (Kuurne, Lendelede). Hadden we kunnen nagaan of die retributies wel worden geïnd.
De rekening 2008 is gekend. De retributies brachten in dat jaar 16.600 euro op. Dat zou dus betekenen dat er in Kortrijk zelf 332 onverantwoorde meldingen waren.
De begroting 2009 voorzag 11.000 euro aan ontvangsten inzake retributies op valse meldingen. En die van 2010: 14.000 euro. Idem voor 2011. Men legt er zich bij neer? Verdubbel die retributie! En bij volgende nodeloze melding opnieuw!

Oninvorderbare dossiers bij het OCMW

De sociale dienst van het OCMW kan in bepaalde gevallen de aan cliënten (dat is de gebruikelijke term) – verleende financiële steun terugvorderen. Uitgekeerd leefloon, dienstverlening zoals tussenkomsten voor medische uitgaven, verhuiskosten, de aankoop van een wasmachine, de kosten voor schoolgaande kinderen, enz.

In bepaalde gevallen zijn de dossiers zo dubieus dat een afbetalingsplan of een (gerechtelijke) invordering niet lukt.
Hierna per jaar een lijstje van definitief oninvorderbare bedragen.
2006: 162.996 euro.
2007: 107.933
2008: 74.567
2009: 81.322
2010: 115.712 euro.

Gelukkig is de OCMW-ontvanger vooruitziend.
In de rekening 2009 was al een waardevermindering op vorderingen geboekt voor een bedrag van 418.823 euro.

Kostenplaatje volgens schepen Leleu

Wat lazen we daar in “Het Kortrijks Handelsblad” van 11 februari? Dat het kostenplaatje van de heraanleg van de Jan Persijnstraat 276.912 euro bedraagt.
Als Guy Leleu – schepen van mobiliteit en infrastructuur – iets zegt moet je altijd dubbel opletten. Hij is een meester in het debiteren van halve waarheden. Ja, die 276.912 euro is de uitkomst van de offerte van de firma Ockier uit Kuurne. Voor de bestrating. Het grondonderzoek zal 1.106 euro kosten.
Nu is de nutsmaatschappij Eandis bezig en wat die graafwerken gaan kosten weten we niet. Er is ooit een keer sprake geweest van een aanpassing van het verlichtingsnet voor een bedrag van 9.862 euro. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening moet ook nog voorbijkomen. Geraamd stadsaandeel voor allerhande leidingen is 30.653 euro.
Oorspronkelijk is voor het straatje 400.000 euro begroot. Met bloembakken en fietsstallingen?

Guy Leleu liet nog weten aan de pers waarom de Jan Persijnstraat er zovele jaren verloederd bleef bijliggen. Volgens hem omdat de straat zijn functie van winkelstraat verloor. Papieren perse (van de dode bomen) noteert dat dan zonder enige schroom. Welnu, jawel – heeft de schepen vroeger een keer onomwonden verklaard dat er geen geld beschikbaar was voor die werken. Terwijl iedereen weet dat het uitstel van de heraanleg te wijten is aan het feit dat den Damier maar bleef (en blijft) treuzelen met de plannen tot uitbreiding van het hotel en de aanleg van een parking.

Waarom die werken zolang zullen aanslepen is ook een raadsel. Streefdatum voor het einde van de werkzaamheden is november! Voor een straatje van al met al 300 meter lang. Ga dat maar eens vertellen in China. In onze zgn. zusterstad Wuxi.

Intercommunales moeten transparanter worden, en wel nu !

Minister Geert Bourgeois heeft gisteren een merkwaardige brief gestuurd naar de voorzitters van intercommunales, met afschrift aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen.
De aanleiding was onschuldig. De minister meldt dat Guido De Coster (voorheen administrateur-generaal Binnenlands Bestuur) voortaan is aangewezen als Commissaris van de Vlaamse Regering bij “de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen”. Dat zijn wat we nog altijd gemeenzaam “intercommunales” noemen.

En dan komt het.
Bourgeois herinnert er iedereen aan dat het de taak is van de Commissaris om beslissingen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te onderzoeken en te controleren. Daartoe moet hij beschikken over alle notulen van de bestuursorganen en heeft hij het recht om aanvullende informatie in te winnen en om documenten op te vragen.
Bourgeois gaat nog een stapje verder. Want hij hecht bijzonder belang aan een hechte betrokkenheid van de gemeenten bij het beleid en de beslissingen van de intercommunales. Daarom wenst de minister om decretaal te verankeren dat ALLE RAADSLEDEN via elektronische weg SYSTEMATISCH op de hoogte gebracht worden van de beslissingen die intergemeentelijke verenigingen nemen.

Ongelooflijk.
In afwachting van die decretale wijziging verzoekt de minister NU AL dat die verenigingen alle nodige maatregelen nemen om alle raadsleden van de deelnemende gemeenten afdoende te informeren over de notulen die aan de regeringscommissaris toegezonden worden.
Sterker.
De minister vraagt aan de voorzitters van de intercommunales en de schepencolleges om hem te informeren over de wijze waarop zij denken aan zijn verzoek te voldoen, en binnen welke termijn dat in de praktijk zal kunnen gebeuren.
Onvoorstelbaar.
Kortrijk is bijvoorbeeld vennoot in intercommunales als Gaselwest, IMOG, Leiedal, Psilon, West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld (WIV), Figga. Nu moet u (als raadslid of burger) maar eens proberen om aan verslagen of notulen te geraken van directiecomités of Raden van Bestuur van die intercommunales. (Algemene Vergaderingen zijn openbaar, maar toch worden daar geen verslagen van gepubliceerd op de diverse websites.)

Een heuglijk dag voor de democratie in Vlaanderen, 10 februari 2011.